Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-09-2020] Ngày 23 tháng 7 năm 2020, một công dân của thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu đã bị xét xử tại tòa án vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Hùng Quang Bình bị bắt cóc vào ngày 12 tháng 2 năm 2019 vì đã nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà được thả sau khi bị phát hiện có bệnh, nhưng đã bị bắt lại vào ngày 5 tháng 10 trong khi đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại một bến xe buýt. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà, một số đĩa DVD, và một bức ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công. Hầu hết những món đồ này đều được dùng làm bằng chứng truy tố bà.

Ngày 23 tháng 7, Tòa án quận Chung Sơn đã mở phiên tòa xét xử bà Hùng, và luật sư của bà đã biện hộ vô tội cho bà. Sau đó, phiên tòa đã được hoãn lại do không có đủ bằng chứng. Quan tòa tuyên bố rằng một tháng sau sẽ mở lại phiên tòa sau khi chứng cứ được bổ sung.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/1/411217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/13/186758.html

Đăng ngày 24-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share