Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-07-2020] Một cư dân thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô đã bị kết án năm năm tù và phạt 5.000 nhân dân tệ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 7 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Lý Tuấn Lan, 51 tuổi, đã bị bắt vào ngày 9 tháng 2 năm 2020 vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Công an đã giam giữ hình sự bà vào ngày 13 tháng 2, và bà đã bị giam giữ chính thức vào ngày 26 tháng 2. Vài tháng sau, Tòa án Quận Nhuận Châu đã ban hành bản án chống lại bà Lý.

Trước án tù gần đây nhất, bà Lý từng bị bắt vào ngày 13 tháng 9 năm 2015 vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công và bị kết án ba năm vào ngày 29 tháng 12 năm 2015. Bà đã được trả tự do vào ngày 5 tháng 1 năm 2018, nhưng sau đó lại bị kết án hai năm rưỡi tù giam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/26/409606.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/2/186157.html

Đăng ngày 09-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share