Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2020] Một cư dân 72 tuổi ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc dự kiến sẽ bị xét xử vào ngày 28 tháng 7 năm 2020, vì tu lyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Đường Thường Tuấn bị bắt vào ngày 12 tháng 4 năm 2019 sau khi bị báo chính quyền vì nói với người dân về Pháp Luân Công ở trên tàu diện ngầm. Bởi sự ngăn cản của gia đình bà Đường, công an đã không thể lục soát nhà bà vào buổi tối hôm đó. Sáng hôm sau, công an đã quay lại và cưỡng chế khám nhà, tịch thu máy tính, máy in và các đồ vật giá trị khác của bà.

Bà Đường vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thành phố Vũ Hán kể từ đó. Bà đã bị truy tố và hồ sơ của bà đã được chuyển tới Tòa án Quận Hán Dương vào ngày 6 tháng 11 năm 2019.

Trong hai thập niên qua, bà Đường đã nhiều lần bị bắt và giam giữ vì kiên định đức tin của mình.

Bà bị bắt lần đầu vào tối ngày 3 tháng 10 năm 2000 và bị đưa đến một trung tâm tẩy não.

Ngày 5 tháng 11 năm 2002, trong thời gian diễn ra kỳ họp lưỡng hội của chính quyền cộng sản, công an đã cố gắng bắt bà một lần nữa. Lần này bà trở thành mục tiêu bởi chính quyền cố gắng ngăn cản bà đi ra ngoài lên tiếng cho Pháp Luân Công. Sau khi bà Đường từ chối mở cửa cho công an, họ đã bố trí người trực ở bên ngoài nhà bà 24/24 để giám sát bà trong bốn ngày, cho đến khi kỳ họp kết thúc vào ngày 19 tháng 11.

Bà Đường bị bắt và đưa tới một trung tâm tẩy não vào ngày 20 tháng 2 năm 2003. Ở đó, bà bị trói vào giường và bị bức thực. Bởi bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công sau một đợt bức hại, bà đã bị chuyển tới một trại tạm giam và bị giam ở đó ba tháng. Sau đó, bà bị đưa trở lại trung tâm tẫy nào và bị giam ở nơi này thêm hai tháng. Chồng bà vô cùng lo lắng cho sự an nguy của bà trong thời gian bà bị giam giữ. Ông ăn không ngon ngủ không yên và đã bị lên cơn đau tim.

Bà Đường đã bị đưa tới trung tâm tẩy não thêm hai lần vào khoảng tháng 5 năm 2011 ngày 19 tháng 5 năm 2012.

Trong chiến dịch “Gõ cửa” năm 2017, một nhóm công an đã sách nhiễu bà Đường và chụp hình bà. Chồng bà bị cưỡng chế ký tên vào một tờ giấy mà bà không biết nội dung.

Ngày 6 tháng 3 năm 2018, một nhóm công an lại tới sách nhiễu và chụp ảnh bà.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/1/186141.html

Đăng ngày 09-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share