Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2020] Kể từ tháng 5 năm 2020, cảnh sát và các viên chức ủy ban dân cư ở thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam đã tiến hành sách nhiễu các học viên Pháp Luân Công và gây áp lực buộc họ phải từ bỏ đức tin, một môn tu luyện tinh thần hiện vẫn đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Đợt sách nhiễu này nằm trong chiến dịch “Xóa sổ” trên phạm vi toàn quốc, mà mục tiêu là các học viên Pháp Luân Công, do Ủy ban Chính trị và Pháp luật và Phòng 610, hai cơ quan chuyên trách việc bức hại Pháp Luân Công, tiến hành.

Tương tự như chiến dịch “Gõ cửa” vào năm 2017, cảnh sát sẽ quấy nhiễu các học viên trong danh sách của chính quyền, thu thập thông tin cá nhân và yêu cầu họ ký các tuyên bố đã soạn sẵn để từ bỏ Pháp Luân Công.

Một số cảnh sát lại nhắc lại những điều họ nói trong năm 2017: “Nếu các học viên ký tuyên bố từ bỏ, cảnh sát sẽ xóa tên của họ khỏi danh sách đen và sẽ không quấy rối họ trong tương lai.”

Nhiều học viên bị lục soát nhà, một số còn bị tịch thu điện thoại. Ngoài ra, người nhà của học viên cũng bị nhắm đến và được yêu cầu thuyết phục người thân từ bỏ đức tin của họ.

Dưới đây là một số trường hợp bị quấy nhiễu.

Vào ngày 18 tháng 5, cảnh sát đã đột nhập vào nhà học viên Tiểu Giảo (không rõ họ) khoảng 50 tuổi và lục soát nơi của bà. Cảnh sát lục soát nhà của con gái bà Tiểu, khoảng 30 tuổi và không tu luyện Pháp Luân Công. Máy tính của con gái bà Tiểu bị tịch thu. Hai mẹ con bà bị giam tại trại tạm giam thành phố Hứa Xương lần lượt trong 12 và 10 ngày.

Vào ngày 11 tháng 6, cảnh sát đã đến nhà cô Cao Huệ Thược khoảng 5 giờ chiều. Họ chụp ảnh nơi ở của cô và hỏi cô có còn tu luyện Pháp Luân Công không.

Vào ngày 28 tháng 6, cảnh sát đã quấy nhiễu cô Tào Phượng Nguyệt tại cửa hàng của cô và đưa cô về nhà để lục soát. Cảnh sát cũng gọi cho con gái của cô Tào – không tu luyện Pháp Luân Công – và bảo cô quay về nhà để họ thẩm vấn.

Cũng trong ngày 28 tháng 6, cảnh sát đã quấy nhiễu bà Trương Vinh Hoán. Họ cố gắng chụp ảnh nhà bà Trương, nhưng bà đã ngăn họ lại. Con gái bà Trương, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị cảnh sát gọi về nhà để yêu cầu thuyết phục bà Trương từ bỏ Pháp Luân Công. Con gái bà trả lời: “Mẹ tôi đã không từ bỏ đức tin của mình ngay cả khi bị đi tù tám năm. Tôi không thể ‘chuyển hóa’ được bà”.

Vào ngày 9 tháng 7, cảnh sát đã sách nhiễu ông Liệu Kiến Quân sau khi lừa ông mở cửa bằng cách đóng giả làm nhân viên điều tra dân số. Ông Liệu được đưa đến đồn cảnh sát và sau đó đến bệnh viện để kiểm tra. Ông đã trốn thoát được và hiện đang phải phiêu bạt khắp nơi không dám về nhà.

Vào ngày 15 tháng 7, ông Trương Thư Nghiêu và bà Nguỵ Thục Diễm bị sách nhiễu tại nhà, đồng thời nhà họ cũng bị lục soát.

Vào ngày 16 tháng 7, cô Trương Tố Mai bị lục soát nhà và các vật phẩm liên quan đến Pháp Luân Công bị tịch thu.

Vào ngày 17 tháng 7, một số viên chức và nhân viên của Ủy ban khu dân cư đã quấy rối ông Vương Hải Tùng. Họ lục soát nhà ông và tịch thu sách Pháp Luân Công cùng các tài liệu liên quan. Vợ ông, bà Trần Chí Trung, đã bị bắt và thẩm vấn tại đồn cảnh sát trong ngày hôm đó. Họ đe dọa sẽ bắt ông Vương nếu ông không từ bỏ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/ 409373.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/30/186111.html

Đăng ngày 07-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share