Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2020] Một cư dân Thượng Hải đã bị kết án một năm rưỡi tù giam và một khoản tiền phạt (không rõ mức tiền phạt) vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công vào ngày 17 tháng 7 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Trương Phượng Cầm bị bắt vào ngày 19 tháng 6 năm 2019, và vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Tân khu Phổ Đông kể từ đó.

Vì đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Tòa án Phụng Hiền (một tòa án không nằm trên địa bàn của tân khu Phổ Đông, chịu trách nhiệm xử lý mọi vụ án của Pháp Luân Công trên địa bàn tân khu), đã trì hoãn giờ mở phiên tòa xét xử bà Trương. Sau đó, tòa án viện cớ đại dịch để ngăn cản người nhà bà Trương tham gia phiên tòa xét xử bà vào ngày 17 tháng 7.

Luật sư của bà Trương đã biện hộ vô tội cho bà trong phiên tòa xét xử bà. Ông chỉ ra rằng không có luật nào của Trung Quốc hình sự hóa Pháp Luân Công. Việc thân chủ của ông tu luyện Pháp Luân Công và nói với người khác về nó là quyền được hiến pháp bảo vệ.

Thẩm phán tuyên án bà Trương vào cuối phiên tòa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/22/409368.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/30/186112.html

Đăng ngày 02-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share