Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-07-2020] Hai học viên Pháp Luân Công ở thành phố An Quốc, tỉnh Hà Bắc đã bị bắt cách nhau hai tháng vì kiên định đức tin của họ, hiện vẫn đang bị giam giữ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 22 tháng 4 năm 2020 hơn 10 công an đã bắt giữ bà Tương Phượng, và tịch thu các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công, và thậm chí là cả vài tập giấy in của bà.

Sáng hôm sau, gia đình bà đến Đội An ninh Nôi địa để yêu cầu thả người, nhưng công an không cho phép họ gặp bà. Khi gia đình quay lại vào buổi chiều, công an đã chuyển bà Tương tới trại tạm giam Bảo Định.

Một học viên khác là bà Mã Hội Hân, bị bắt giữ vào này 13 tháng 6 năm 2020 sau khi bị báo chính quyền vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công ở một khu dân cư. Công an đột nhập vào nhà bà từ nhà hàng xóm và lục soát nơi này khi không có ai ở nhà. Một số tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công của bà bị tịch thu. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam Bảo Định vào chiều hôm sau.

Gia đình của các học viên đều thuê luật sư đại diện cho họ. Gần đây, khi các luật sư đến hỏi về trình trạng vụ án của thân chủ họ, qua các luật sư, công an rất ngạc nhiên khi biết rằng có trường hợp các học viên Pháp Luân Công ở nơi khác được trả tự do vô điều kiện. Công an nói rằng đây là lần đầu tiên họ thấy các luật sư đại diện cho học viên Pháp Luân Công địa phương.

Tiếp đó, các luật sư đã tới trại tạm giam để gặp thân chủ của mình, nhưng họ bị chỉ cho chạy đôn đáo giữa trại giạm giam và đồn công an. Sau nhiều lần trao đổi, cuối cùng trại tạm giam đã chấp thuận yêu cầu gặp thân chủ của họ và nói rằng họ có thể bắt đầu gặp thân chủ của mình sau ngày 10 tháng 7.

Hiện vẫn chưa rõ các luật sư có thể gặp hai học viên này hay không.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/13/408930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/29/186091.html

Đăng ngày 02-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share