Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-07-2020] Ngày 19 tháng 7 năm 2020, một họa sỹ kiêm nhà thiết kế thời trang ở Bắc Kinh đã bị bắt vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Công an đã lục soát nhà bà Mạnh Khánh Hà và tịch thu máy tính của bà. Hai học viên khác, trong đó có một người cũng là họa sỹ, và một học viên khác chưa rõ danh tính, cũng bị bắt cùng với bà Mạnh.

Bà Mạnh, 48 tuổi, đã bị bắt giữ nhiều lần vì kiên định đức tin của mình trong 21 năm qua.

Bà bị bắt vào ngày 30 tháng 12 năm 2004, và bị đưa tới một trung tâm tẩy não, sau đó bị Tòa án Quận Xương Bình kết án năm năm tù, và thụ án trong Nhà tù Nữ Bắc Kinh.

Công an vẫn tiếp tục sách nhiễu bà Mạnh sau khi thả bà. Vào ngày 20 tháng 7 năm 2015, bà lại bị bắt giữ bởi hàng chục cảnh sát. Bà bị giam trong trại tạm giam Quận Xương Bình một tháng, sau đó bị đưa tới một trại tẩy não vào ngày 20 tháng 8. Bà lại bị sách nhiễu vào ngày 28 tháng 11 năm 2015, không bao lâu sau khi được thả.

Ngày 19 tháng 9 năm 2017, bà Mạnh lại bị hai công an sách nhiễu. Họ đã chụp lại toàn bộ các bức tranh do bà Mạnh vẽ đang có trong nhà tại thời điểm đó.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/23/409438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/28/186079.html

Đăng ngày 01-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share