Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2020] Sau 10 năm ở sau song sắt vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công, một kỹ sư chi phí xây dựng 68 tuổi lại bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Tùy Vĩnh Ngạn, một cư dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt sau khi có người tố giác ông đã gửi những lá thư nói rõ chân tướng Pháp Luân Công cho công chúng. Cảnh sát đã cách ly ông 14 ngày trước khi chuyển ông tới Trại tạm giam Thang Trì.

Trước lần bắt giữ gần đây nhất, ông Tùy đã bị bắt ba lần, lần lượt vào tháng 3 năm 2000, tháng 4 năm 2004, và khoảng tháng 3 năm 2009. Trong mỗi lần bắt giữ, nhà của ông đều bị lục soát. Sau mỗi lần bắt giữ, ông đã bị kết án lần lượt: ba năm trong Trại Lao động Cưỡng bức Bản Khê, ba năm trong Nhà tù Bàn Cẩm và bốn năm trong Nhà tù Bản Khê.

Trong thời gian bị giam giữ, ông Tùy bị tra tấn thể xác và áp bức tinh thần, hòng ép ông từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/17/409119.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/27/186062.html

Đăng ngày 31-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share