Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-07-2020] Một cụ ông 80 tuổi ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông dự kiến sẽ bị đưa ra xét xử vào ngày 3 tháng 8 năm 2020 vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, sáu cảnh sát đã đột nhập vào nhà ông Vương Chí Canh. Họ tuyên bố rằng họ phải bắt ông Vương vì trước đó hai tuần ông đã dán các tấm áp phích Pháp Luân Công. Họ lục soát nhà ông trong hai tiếng đồng hồ và tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan.

Ngày 1 tháng 11, cảnh sát đã quay trở lại nhà ông Vương để thẩm vấn ông. Con trai ông bị cưỡng chế ký tên vào biên bản thẩm vấn.

Ngày 5 tháng 6 năm 2020, các nhân viên của Viện Kiểm sát Quận Khuê Văn đã tới nhà ông Vương và nói rằng ông đã bị buộc tội “lợi dụng một tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền quy chuẩn để khép tội học viên Pháp Luân Công.

Ngày 9 tháng 7, con trai ông Vương đã nhận được điện thoại của Tòa án Quận Khuê Văn thông báo rằng cha anh sẽ bị đưa ra hầu tòa vào tháng sau.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/17/409105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/22/185981.html

Đăng ngày 25-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share