Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-07-2020] Hai cư dân thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm đã bị kết án ba năm tù vào giữa tháng 6 năm 2020 vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Ngày 16 tháng 5 năm 2019, bà Tôn Ngọc Anh, 66 tuổi, và bà Lý Thục Bình, ngoài 60 tuổi, đã bị bắt vì phân phát tài liệu thông tin Pháp Luân Công. Trong tháng 7, bà Tôn bị phát bệnh tim và được điều trị ở trong bệnh viện. Sau đó bà đã được tại ngoại, sau khi gia đình bà nộp cho cảnh sát 2.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh. Cảnh sát yêu cầu bà mỗi tuần đến đồn công an báo cáo một lần. Bà Lý hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2019, cảnh sát đưa bà Tôn đến Tòa án Quận Thuyền Doanh. Thẩm phán Lý Trung Thành ra lệnh cho bà ký tên vào ba tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công được chuẩn bị từ trước. Bà Tôn nói rằng những gì bà làm không hề sai và viết những dong chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Đại Pháp là chính Pháp” thay vì ký tên lên ba tuyên bố đó của cảnh sát. Để trả đũa, thẩm phán đã gọi điện đe dọa gia đình bà và bắt họ phải nộp 20.000 Nhân dân tệ.

Hai tháng sau, thẩm phán Lý yêu cầu bà Tôn đến tòa án ký tên vào các tuyên bố một lần nữa. Ông ta nói với bà Lý rằng ông ta đã quyết định kết án bà ba năm tù, nhưng nếu bà ký tên vào một tuyên bố, bà sẽ được giảm án một năm. Nếu bà ký vào hai tuyên bố, án tù của bà sẽ giảm bớt hai năm. Nhưng nếu bà không ký tên vào bất kỳ tuyên bố nào, bà sẽ bị tăng án lên năm hoặc sáu năm tù và phạt 50.000 Nhân dân tệ. Bà Tôn từ chối hợp tác.

Thẩm phán Lý ra lệnh xét xử hai nữ học viên vào giữa tháng 6. Bà Tôn bị xét xử trực tiếp, còn bà Lý bị xét xử từ xa ở trong trại tạm giam Thành phố Cát Lâm. Cả hai học viên đều không nhận tội và tự bào chữa cho mình. Thẩm phán tuyên án họ mỗi người ba năm tù vào cuối phiên tòa.

Bài liên quan:

Cát Lâm: Thẩm phán đe doạ tăng án tù của một phụ nữ vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/1/408405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/11/185835.html

Đăng ngày 20-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share