Viết bởi một học viên ở Peru

[MINH HUỆ  23-07-2010] Vào ngày 20/07/2010, các học viên Pháp Luân Công ở Lima tổ chức một đêm thắp nến  ở trước tòa đại sứ Trung Quốc để tưởng niệm các học viên ở Trung Quốc đã chết trong cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đã kéo dài 11 năm qua, và kêu gọi sự chấm dứt cuộc đàn áp này.

2010-7-22-falun-gong-peru-720-2-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công ở Lima tổ chức một đêm thắp nến  ở trước tòa đại sứ Trung Quốc để tưởng niệm các học viên ở Trung Quốc đã chết trong cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ.

2010-7-22-falun-gong-peru-720-2-02--ss.jpg
Buổi thắp nến tưởng niệm ở trước toà đại sứ Trung Quốc.

Thông tin thêm

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn khí công tu tâm dưỡng tính cổ của Trung Hoa với những bài tập công có những động tác chậm rãi, hoãn mạn viên với bài tập thiền. Cách học dễ dàng, các bài luyện công thú vị và hoàn toàn miễn phí. Dựa theo nguyên lý chủ đạo là Chân – Thiện – Nhẫn. Môn khí công này được phổ biến vào năm 1992 thông qua con đường truyền miệng trên toàn Trung Quốc và còn lan xa hơn nữa. Môn công pháp này giúp đề cao thể chất cá nhân, tâm tính và tâm hồn con người, chưa kể đến nó có ảnh hưởng tích cực trên toàn cộng đồng và xã hội nói chung, điều này là không thể phủ nhận được. Trên thực tế, Pháp Luân Công đã được tập luyện bởi trên 100 triệu người trên 60 quốc gia trên toàn thế giới. Các tác phẩm chính của Pháp Luân Công đã được dịch ra trên 30 thứ tiếng khác nhau.

Vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ thi hành một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Ngay từ khi cuộc bức hại bắt đầu, các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều lập tức lên tiếng nói về sự thật của Pháp Luân Công và vạch trần tội ác của ĐCSTQ với nỗ lực không biết mệt mỏi để chấm dứt cuộc đàn áp này.
_______________________________
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/7/23/118781.html
Bản tiếng Trung: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/22/227396.html
Đăng ngày:  28- 07- 2010; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share