Bài một học viên tại tỉnh Quí Châu

[MINH HUỆ 21-5-2006] Vì cuộc khủng bố, tôi trở thành vô gia cư trong nhiều năm nên về phương diện tài chính tôi bị hạn chế khi làm các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Trong các năm đó, tôi chứng thực Đại Pháp bằng cách làm sáng tỏ sự thật mặt đối mặt với dân chúng. Qua những gì tôi được nhìn thấy và nghe và kinh nghiệm, tôi nghĩ rằng quảng đại quần chúng đã thay đổi thái độ của họ đối với Đại Pháp. Tôi muốn chia sẻ sự hiểu biết của tôi trong bài này.

Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, vì sự tuyên truyền tà ác và các tin tức giả tạo tràn ngập, nhiều người bị đầu độc bởi những sự lừa dối đó và cả nuôi dưỡng sự hận thù trong tâm đối với Đại Pháp. Lúc mà chư vị nói đến ‘Pháp Luân Công’ thì người ta sẽ trả lời bằng những câu nhục mạ từ truyền hình hoặc báo chí. Trong những trường hợp như vậy, người thường rất ít có chính niệm đối với Đại Pháp. Một khi họ biết được chư vị tập luyện Pháp Luân Công, bạn bè, thân quyến, đồng nghiệp và láng giềng thường nhìn chư vị một cách khác, giữ khoảng cách đối với chư vị, hoặc cố thuyết phục chư vị với những luận điệu do tuyên truyền từ ĐCSTQ ra. Lúc bấy giờ xem như trời tối đen và người ta gần như bị ngộp thở bởi áp lực.

Sau một thời gian học Pháp, các đồng tu dần dần bắt đầu hiểu ra bản chất thật của cuộc khủng bố từ những nguyên lý của Pháp, và họ tự nguyện bắt đầu con đường của mình trong sự chứng thực Đại Pháp. Có người đi làm sáng tỏ sự thật với bạn bè, thân quyến, đồng nghiệp và láng giềng. Có người đi Bắc Kinh và khiếu nại với các cấp chính quyền. Có người làm sáng tỏ sự thật với nhà báo ngoại quốc. Có người cả làm sáng tỏ sự thật với cảnh sát, tù nhân và những người khác khi họ bị cầm tù trong các trại lao động hoặc nhà tù. Có người đi dán các tài liệu làm sáng tỏ sự thật khắp các đường phố và xe buýt để người người được biết sự thật. Sau nhiều cố gắng kiên trì của các học viên, dân chúng bắt đầu có được những tin tức đúng đắn để chống lại sự tuyên truyền từ đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Người ta bắt đầu hiểu Pháp Luân Công một cách đúng đắn và bắt đầu đặt nghi vấn về sự tuyên truyền tà ác của ĐCSTQ.

Trong nửa năm cuối 2001, vì các học viên đã bắt đầu nghe theo sự chỉ dẫn của Sư phụ để phát chính niệm tiêu trừ tà ác nơi các không gian khác, nên sự can nhiễu có rất ít đi và cũng ít đi các báo cáo méo mó của THTƯTQ (CCTV) đối với các học viên. Đồng thời, các học viên tại Trung Quốc có thể theo kịp được tiến trình của Chính Pháp qua trang web Minghui/Clearwisdom/Minh Huệ. Chúng tôi rất được khuyến khích khi nhìn thấy các học viên ở ngoại quốc chứng thực Đại Pháp. Chúng tôi trở nên thanh tỉnh hơn, sáng suốt hơn, lý trí hơn và kiên trì hơn từng bước từng bước. Các học viên trong và ngoài nước hợp thành một chỉnh thể trong việc chứng thực Đại Pháp.

Lúc bấy giờ tôi thường nhìn thấy các băng vải và tài liệu làm sáng tỏ sự thật được dán bởi các học viên. Một lần tôi cả nhìn thấy ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt’ viết nơi cửa ra vào của một sở cảnh sát. Tôi thật vui cho các học viên và bị cảm động sâu xa bởi lòng can đảm của họ. Đồng thời Bắc Kinh kinh qua các trận bão cát và SARS, và Giang trạch Dân bị thoái vị. Có càng ít hơn các bài báo cáo méo mó về Đại Pháp trên Truyền hình nhờ các cố gắng đại qui mô làm sáng tỏ sự thật của các học viên trong và ngoài nước, chứng thực Đại Pháp và phơi bày tà ác. Nhiều người hiểu ra được sự thật và cố tình chống lại các lừa dối của ĐCSTQ.

Trong những năm gần đây, Đài THTƯTQ (CCTV) và các báo chí khác rất ít báo cáo tin tức về Pháp Luân Công. Môt trong những lý do là vì các học viên đã tiêu trừ đi các yếu tố tà ác nơi các không gian khác qua Chính Niệm của họ. Mặt khác các học viên trong và ngoài Trung Quốc đã làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Kết quả là nhiều người thường biết được sự thật, và như vậy đài THTƯTQ (CCTV) không dám làm những báo cáo méo mó. Khi một báo cáo làm nhục xuất hiện, dân chúng nói, “THTƯTQ (CCTV) lại đang nói dối nữa rồi.” Lại nữa, rất hữu hiệu sự kiện các học viên ngoại quốc chứng thực Đại Pháp tại Hồng Kông, Mỹ, Canada, và các nơi khác. Tôi đã nghe nhiều lần những người mà đã đi Hồng Kông, Thái Lan và Canada nói rằng họ nhìn thấy các băng vải và tài liệu chứng thực Đại Pháp của các học viên. Sau khi họ trở về, một số trong họ có lại được chính niệm và nói lên sự quyết chí ‘thoái Đảng và các tổ chức liên hệ của nó’. Một số trong họ cả nói rằng họ hy vọng được học Pháp Luân Đại Pháp.

Như vậy, các học viên trong và ngoài Trung Quốc đã hợp thành một thể trong việc chứng thực Đại Pháp. Cũng đáng nói lên rằng, từ khi cửu bình được đăng lên, các học viên khắp nơi đã dùng mọi cách để phơi bày tà ác, cứu độ chúng sinh và thuyết phục dân chúng rời bỏ Đảng và các tổ chức liên hệ của nó. Ngày nay nhiều người và đảng viên của ĐCSTQ nói rằng ĐCSTQ chỉ có sợ Pháp Luân Công. Nhiều người, sau khi đọc cửu bình và tiếp xúc với các học viên, đã nói, “ĐCSTQ nhất định bị sụp đổ!” ĐCSTQ vô cùng rúng động bởi phong trào “Thoái Đảng và các tổ chức liên hệ của nó”, và Đảng đang cố một cách tuyệt vọng kêu gọi người ta trở thành đảng viên. Bên trong nội bộ của ĐCSTQ, họ bắt đầu một phong trào “Bảo Tiến”. Nói chung, nhiều người tại Trung Quốc cảm thấy rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ trong một tương lai gần, và họ cũng mong rằng nó sụp đổ rất sớm.

Từ 20 tháng 7 năm 1999, các học viên đã bước đi trên một con đường tối tăm và tà độc nhất để chống lại cuộc khủng bố. Lúc bấy giờ, tà ác ầm ĩ như vậy! Trong sáu năm ngắn ngủi, các học viên đã trở nên càng ngày càng mạnh hơn và lý trí hơn. Làn sóng thần của Chính Pháp đang ở cái thế thắng lợi. Khi mọi người trên toàn thế giới dần dần hiểu ra được bản chất tà ác của ĐCSTQ, thì sự chấm dứt của Đảng đã cận kề. Tình hình hiện nay của ĐCSTQ là đã ghi chép rõ trong bài thơ, Nhập vô sinh môn:

Nhập vô sinh chi môn

Kỵ hổ nan hạ hổ
Nhân yếu dữ Thần đổ
Ác giả sự cán tuyệt
Đổ tử tự sinh lộ (Hồng Ngâm II, tạm dịch)

Mây đen không thể che lấp mặt trời. Trong cuộc chiến giữa chính và tà, chính nhất định sẽ thắng.
Chính Pháp nhất định sẽ thành công, và đệ tử Đại Pháp sẽ nhất định thành công”(Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2004)

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/21/128407.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/6/2/74014.html

Đăng ngày 18-06-2006; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share