Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Bỉ quốc

[MINH HUỆ 24-07-2007] Ngày 20 tháng Bảy 2007, học viên Pháp Luân Công tại Bĩ tụ họp trước Toà Đại sứ Trung Quốc tại Brussels và Phái đoàn Trung Quốc tại Âu châu để phản đối cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trên Pháp Luân Công, mà đã kéo dài hơn tám năm.

Các học viên Pháp Luân Công ngồi tịnh trên cỏ để nói lên sự phản đối của họ, và cũng trình bày các băng vải bằng tiếng Trung hoa, Pháp và Anh, viết: “Pháp Luân Đại Pháp, ” “Phản đối sự gặt hái nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống vì lợi lộc của ĐCSTQ.” Họ trình bày các hình ảnh nói lên cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công của ĐCSTQ và một số báo cáo của các kênh thông tin về đó từ cộng đồng quốc tế. Các học viên Pháp Luân Công lên án cuộc bức hại và tưởng niệm các đồng tu của họ tại Trung Quốc lục địa mà đã chết vì bị bức hại và vì kiên định trong đức tin của họ nơi Chân Thiện Nhẫn.”

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/24/159459.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2007/7/29/88121.html

Đăng ngày 06-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share