Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-06-2020] Hai phụ nữ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên hiện đang đối mặt với phiên tòa vì nâng cao nhận thức về đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ngày 26 tháng 5 năm 2019, cô Chung Hoa, là phiên dịch viên của một công ty nước ngoài, và cô Nhiễm Văn Phương, một giáo viên piano và cũng là một người mẹ đơn thân, đều ngoài 30 tuổi, đã nói với một người dân về Pháp Luân Công ở trên đường phố. Sau khi họ rời đi, người này đã báo họ với cảnh sát. Cảnh sát đã theo dõi và bắt giữ hai người phụ nữ này khi họ đang trên đường trở về nhà.

Ngày 1 tháng 7 năm 2019, Viện Kiểm sát Quận Kim Ngưu đã phê chuẩn bắt giữ và truy tố họ, sau đó chuyển hồ sơ của họ tới Tòa án Quận Kim Ngưu vào tháng 3 năm 2020. Hiện cả hai nữ học viên đều đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Bì.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/7/407380.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/12/185483.html

Đăng ngày 14-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share