Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-11-2019] Một bà lão 77 tuổi ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện giúp cải biến cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Bành Thục Hoa bị bắt vào ngày 13 tháng 8 năm 2019 sau khi bị tố cáo đã nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đến lục soát nhà bà.

Bà Bành bị giam giữ biệt lập trong hơn ba tháng ở trại tạm giam Quận Song Lưu.

Viện Kiểm sát Tân Tân đã phê chuẩn lệnh bắt giữ bà Bành và đang trong quá trình tiến hành truy tố.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Facts of the Persecution of Ms. Peng Shuhua from Xinjin County in Sichuan Province


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/22/396109.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/11/29/180892.html

Đăng ngày 05-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share