Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-05-2020] Một phó giáo sư sinh học của Đại học Vân Nam đã bị biệt giam từ tháng 7 năm 2019. Gần đây đã xác nhận được rằng ông đã bị kết án bí mật 1,5 năm tù vì đức tin của ông vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tháng 6 năm 2019, Phó giáo sư Trần Tân Văn, 54 tuổi, bị bắt giam 15 ngày vì nói với người dân trên phố về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đã bắt giam ông một lần nữa trong tháng 7 và không cung cấp cho gia đình ông Trần bất kỳ thông tin gì về ông.

Gần đây, Minh Huệ Net đã xác nhận được rằng Tiến sỹ Trần đã bị kết án tù.

Tiến sỹ Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 6 năm 2012. Ông đã chia sẻ với gia đình mình rằng pháp môn này đã giúp ông có được nội tâm an bình và ý nghĩa nhân sinh. Do đó, ông không hề do dự khi chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác và khuyên họ đừng tin vào những tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản.

Sau khi nói về Pháp Luân Công trong một lớp học, Tiến sỹ Trần đã bị sinh viên của ông báo cảnh sát. Ông bị bắt vào ngày 20 tháng 10 năm 2016 và bị giam 15 ngày. Sau khi được trả tự do, lãnh đạo nhà trường đã cấm ông giảng dạy và sa thải ông vào ngày 12 tháng 7 năm 2017.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/23/406695.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/31/185303.html

Đăng ngày 02-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share