Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đài Đông

[MINH HUỆ 15-03-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 21, đánh dấu 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công). Ngày 9 tháng 5 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công tại Đài Đông đã cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Công viên Bờ biển (Seaside Park) để kỷ niệm ngày này.

Màn luyện công tập thể đã thu hút sự chú ý của du khách đến thăm địa điểm nổi tiếng này. Có người chụp ảnh, có người bắt chước các động tác tay của các học viên. Các học viên cũng chụp ảnh tập thể để chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ.

598a2b1e9c153f517491c998b9de7ccb.jpg

Các học viên chụp ảnh nhóm tại Công viên Bờ biển Đài Đông và chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

32d79d31c388ed55f2574994875020eb.jpg

Luyện công tập thể tại Công viên Bờ biển Đài Đông để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 21

bc649f3eae39d3a1dbccf70340686259.jpg

Du khách ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

0b00fd1d0b31bda8b1f312001b603dff.jpg

Một du khách vui vẻ nhận một bông hoa sen gấp giấy từ một học viên.

Các học viên thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ cũng phát tặng hoa sen gấp giấy với chín chữ chân ngôn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

f1024d690db0a59e3f8eada6e98be2f9.jpg

Học viên Thu Cúc (bên phải) và Tú Kỳ thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Họ kể về sự cải thiện sức khỏe và tâm tính của mình.

c7907fc391aa23cb6261daf8a730b6c6.jpg

Ảnh nhóm của các học viên tại điểm luyện công Tri Bản, nơi họ giảng chân tướng quanh năm

75fd5e726e6fba11f6478784f489ed13.jpg

Hoa Ưu Đàm Bà La xuất hiện tại Đài Đông. Hoa Ưu Đàm là một loài hoa vô cùng quý hiếm được cho là khai nở để báo hiệu Đức Phật đến thế gian.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/18/185073.html

Đăng ngày 21-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share