Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ

[MINH HUỆ 15-05-2020] Tận dụng thời gian phong tỏa, ngày 10 tháng 5, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Ấn Độ đã tổ chức hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện trực tuyến để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Mục đích chính của hội nghị là nhằm khích lệ các học viên chưa tham gia giảng chân tướng sẽ tham gia vào nỗ lực này, cũng như khích lệ những người đang vướng mắc trong tầng thứ tu luyện cá nhân hãy hướng nội, tìm ra những phương diện cần đề cao, và thực hiện tốt hơn trong việc cứu chúng sinh.

Trong hai buổi hội nghị, những người điều phối đã thảo luận các hạng mục khác nhau để nâng cao nhận thức về Đại Pháp và cuộc bức hại ở Trung Quốc, trong đó có:

1) Viết bài đăng trên các cổng thông tin trực tuyến và tạp chí nhỏ

2) Dùng YouTube để quảng bá nội dung liên quan đến Pháp Luân Đại Pháp

3) Hướng dẫn các bài công pháp Đại Pháp trực tuyến cho các nhóm tuổi khác nhau

4) Các hoạt động của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân Ấn Độ và giảng chân tướng với truyền thông dòng chính

5) Gửi email và liên hệ với những người nổi bật

6) Truyền thông điệp trên Facebook và Quora

Hơn 100 người đã tham dự hội nghị, trong đó có một học viên Ấn Độ ở New Zealand và một học viên khác từ ở Hoa Kỳ. 16 học viên đã đọc bài chia sẻ thể ngộ.

baad67cf1cc66bd71f8c803982b268ee.jpg

f0ae67af69616b37ad7699f2872e2c32.jpg

185c452ba5c902e9602881eb4613ce26.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ tại hội chia sẻ trải nghiệm tu luyện trực tuyến đầu tiên ở Ấn Độ

Một số học viên chia sẻ rằng bài Kinh văn “Lý Tính” của Sư phụ đã giúp họ nhận ra sự cấp bách cần làm tốt hơn trong tu luyện và giảng chân tướng để cứu nhiều chúng sinh hơn như thế nào. Suy nghĩ chung trong hầu hết các bài chia sẻ thể ngộ là thời gian phong tỏa cho học viên cơ hội cuối cùng để thực hiện.

Đây là hội chia sẻ thể ngộ trực tuyến đầu tiên ở Ấn Độ. Những người tham dự cho biết họ được tiếp thêm động lực mới và đánh giá cao chất lượng các bài chia sẻ của học viên chia sẻ.

1d9323ece6897a3ccd21644710a8be3d.jpg

4643f4eb512c4000b2194c8ca66dafa2.jpg

Các học viên đọc bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình trong hội nghị trực tuyến


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/15/185008.html

Đăng ngày 17-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share