Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2020] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc. Sau khi đọc bài “Thiển đàm việc thanh trừ tư duy phụ diện của đồng tu” trên Minh Huệ Net, tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình.

Tồn tại quan hệ nghiệp lực luân báo

Giữa các đồng tu có tồn tại quan hệ nghiệp lực luân báo và quan hệ nhân duyên. Chúng ta cũng còn nhân tâm như được đề cập trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi cho rằng còn có một yếu tố khác, đó là tà ác đang lợi dụng nghiệp lực tự thân của chúng ta và quan hệ nghiệp lực luân báo, nhân tâm, chấp trước v.v. để trực tiếp can nhiễu phá hoại các công tác Đại Pháp.

Một số học viên có điều kiện và rất có năng lực, bởi vậy họ đã đảm nhận nhiều hạng mục chứng thực Pháp quan trọng. Tuy nhiên, bản thân họ vẫn đang trong quá trình tu luyện và có chấp trước và nghiệp lực. Trong tu luyện cũng có những khổ nạn của riêng mình. Giữa những khổ nạn đó, họ phải đương đầu với tà ác và áp lực, và cần vượt qua khó khăn để hoàn thành công tác Đại Pháp của mình. Khi họ gặp vấn đề, các học viên khác cần bảo vệ và giúp đỡ họ một cách thiện ý, để các hạng mục chứng thực Pháp không bị ảnh hưởng. Những học viên có năng lực, chuyên môn, nhiệt tình và có khả năng hoàn thành công tác là rất đáng quý.

Tuy vậy, nhiều học viên đổ lỗi cho các học viên tham gia vào các hạng mục quan trọng của Đại Pháp, đả kích họ, nói sau lưng những khuyết điểm của họ và làm những người khác từ ủng hộ họ chuyển sang phản đối họ. Điều này gây khó khăn cho những người bị đả kích hoàn thành công tác chứng thực Pháp, gây ra những phá hoại nghiêm trọng, và thậm chí có thể dẫn đến việc hạng mục ngừng hoạt động. Trên bề mặt, họ dường như đang giúp những học viên này thanh trừ chấp trước, nhưng thật ra, họ đang can nhiễu hoạt động chứng thực Pháp.

Quả thực, một số học viên có thể biểu hiện ra chấp trước và khiếm khuyết của mình trong quá trình thực hiện các công tác chứng thực Pháp. Nhưng điều này không có nghĩa là chúng ta có thể để học viên đó tu luyện mấy năm rồi mới quay lại làm trong hạng mục. Đến lúc đó, sẽ là quá muộn, và mọi việc sẽ bị trì hoãn. Ngoài ra, khi học viên tham gia vào một hạng mục chứng thực Pháp bị bức hại và không còn có thể thực hiện các công tác Đại Pháp, các học viên từng giúp anh tìm ra sai sót sẽ không còn nhiệt tình trợ giúp anh nữa.

Tôi nghĩ rằng điều này có lẽ phần lớn là do tà ác đang lợi dụng nhân tâm, chấp trước, nghiệp lực, v.v.

Đối với một số học viên đang thực hiện các công tác liên quan đến Đại Pháp mà đôi khi khổ nạn, mâu thuẫn đến thì chấp trước của họ luôn bị che lấp.

Đây không chỉ là một quá trình thống khổ cho cá nhân mà còn trì hoãn công tác Đại Pháp. Điều này là bởi khi đứng trước khổ nạn đó, họ không minh bạch được mình nên tu luyện thế nào trong hoàn cảnh như thế. Chúng ta cần theo sát nguyên lý căn bản của tu luyện, đó là tống khứ tâm chấp trước và tư tưởng phụ diện.

Sư phụ Lý giảng:

“[Tôi] nói rõ cho chư vị một chân lý: toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người. (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân )

“Thời thời tu tâm tính” (Chân tu, Hồng ngâm )

Chúng ta cần chân chính thực tu và cố gắng đề cao tầng thứ tu luyện. Chúng ta cần coi mâu thuẫn và khổ nạn là cơ hội để chứng thực Pháp và đề cao trong tu luyện của mình.

Đôi khi chúng ta nhắm vào các học viên làm công tác Đại Pháp. Chúng ta cần học Pháp nhiều hơn, tu luyện không ngừng, bảo vệ tốt hơn hoàn cảnh chứng thực Pháp này và nói chuyện một cách thiện ý nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

Sư phụ giảng:

“Đối với những người chúng ta trong quá trình tu luyện thì đều nên nhận thức một cách đúng đắn quan hệ giữa tu luyện cá nhân và Chính Pháp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo hàng )

“Những thống khổ phải chịu đựng, những ma nạn phải chịu đựng của các đệ tử Đại Pháp chúng ta, tôi bảo mọi người, không chỉ là nhắm vào tu luyện cá nhân, mà là có nhân tố sinh mệnh cao tầng mượn cớ học viên có nghiệp lực và đề cao làm lý do để lợi dụng sinh mệnh tầng thấp đã bại hoại tiến hành bức hại từ đó khảo nghiệm Đại Pháp, kỳ thực đối với Chính Pháp mà giảng đều là phá hoại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [2000], Đạo hàng )


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/2/7/400829.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/4/6/183922.html

Đăng ngày 10-04-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share