[MINH HUỆ 26-01-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại đã diễn ra ở 3 thành phố hoặc huyện thị ở 3 tỉnh, trong đó có ít nhất 105 học viên mới bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

18f2ea9c1927c8f595dde931358552d6.jpg

1. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Minh bị ngược đãi ở trong tù
2. [Thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Quân bị giam giữ
3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Hơn 100 học viên bị bắt hoặc sách nhiễu trong năm 2019.

1. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Ông Nhạc Nãi Minh bị ngược đãi ở trong tù

Ông Nhạc Nãi Minh ở quận Phong Mãn đã bị ngược đãi ở trong Khu 9 của Nhà tù Công Chủ Lĩnh, và hiện đang phải nằm viện.

Từ tháng 9 năm 2019, ông đã bị ngược đãi, sốc điện bằng dùi cui, chửi rủa, đánh đập, tra tấn tàn bạo theo nhiều cách khác nhau. Mỗi ngày ông được cung cấp ba bữa ăn, mỗi bữa chỉ gồm nửa bát bột ngô.

2. [Thành phố Nhâm Khâu, tỉnh Hà Bắc] Ông Vương Quân bị giam giữ

Ông Vương Quân ở Mỏ dầu Hoa Bắc đã bị cảnh sát của Đồn Công an Lương Triệu bắt giữ vào ngày 21 tháng 1 năm 2020 vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công, sau đó ông đã thoát ra.

Tuy nhiên, ông Vương lại bị cảnh sát thành phố Nhâm Khâu và nhân viên ủy ban khu dân cư bắt giữ tại nhà vào sáng hôm sau. Hiện ông đang bị giam trong trại tạm giam Nhâm Khâu, cảnh sát nói rằng sẽ giam ông trong 10 ngày.

Tham gia bức hại ông Nhâm:
Ngô Long Xương (吴龙昌), đồn trưởng, Đồn Công an Lương Triệu: +86-15931705588
Tôn Huy (孙辉), phó đồn trưởng: +86-13315787255

3. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Hơn 100 học viên bị bắt hoặc sách nhiễu trong năm 2019.

Trong năm 2019 đã có 103 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và sách nhiễu bởi hệ thống công an thành phố Đại Liên, họ gồm:

Bà Trần Mỹ Duyên, bà Doãn Sâm, bà Viên Tố Tân, ông Vương Trường Thanh, bà Khương Anh, ông Vương Vĩnh Hàng, bà Tôn Trung Lập, bà Khương Lệ Hoa, bà Tạ Băng, bà Triệu Lệ, bà Ngô Xuân, ông Ân Đắc Hỷ, bà Trịnh Diễm Anh, bà Lưu Thục Lan, bà Cao Thục Vinh, bà Mã Kim Nhuận, bà Lưu Diễm Hoa, ông Vu Hướng Gia, bà Tôn Thiến Nghị, bà Vương Mỹ Lệ, bà Tang Liên Mai, bà Thạch Quế Mỹ, bà Trang Thục Vân, bà Tống Thải Bình, bà Lưu Ngọc Cầm, bà Từ Trường Lan, bà Đẳng Vân Thanh, bà Dương Bình, bà Tạ Huệ Hiền, ông Trương Ba, ông Đinh Quốc Thần, bà Diêm Thanh Hoa, bà Lương Thánh Mai, bà Ngô Xuân Hoa, bà Vu Anh Hoa, bà Lương Phương, bà Trương Quân, bà Lương Hồng Lan cùng chồng, bà Chu Cầm, bà Lý Tú Anh, bà Lưu Thục Bình, bà Phan Thục Phượng, bà Tống Kim Hoa, ông Lâm Tuấn, bà Tống Nguyên Huệ, ông Lý Quảng Hòa, ông Dương Lâm, bà Từ Lê Minh cùng chồng, bà Phan Hiểu Hồng cùng chồng, bà Trương Hóan Anh, bà Trương Hiểu Đông cùng con trai, bà Chu Diễm Bà, bà Cố Học Trân, bà Khúc Quân, bà Tiếu Xuân Linh, bà Lý Xuân Hiểu, bà Lữ Xuân Ngọc, bà Đằng Văn Chất, bà Ân Hồng Mai, bà Mã Huy, bà Mã Quế Trân, bà Đinh Hồng, bà Trịnh Cử Hương, bà Trâu Tú Nham, bà Tống, bà Hầu Thụy Nguyệt, ông Hàn Trung Cửu, bà Tô Tinh, ông Vương Mẫn, bà Trương Ân Cần, bà Ngưu Tư Tinh, bà Lưu Ngọc Vinh, bà Đinh Mẫn, bà Tần Thục Trân, bà Triệu Chấn Hoa, bà Dương Thục Mẫn, bà Lữ Tú Anh, bà Sa Phúc Vân, bà Lý Thục Phân, bà Vương Thục Bân, bà Lý Phúc Vinh, bà Dương Hiểu Hùng, bà Mưu Hoa cùng chồng và con gái, bà Đằng Trân Ny cùng một học viên khác, bà Lý Kiếm Mỹ cùng một học viên lớn tuổi khác, ông Phan Học Minh cùng một học viên lớn tuổi họ Giả và một học viên trẻ tuổi họ Đằng, học viên trẻ họ Ngũ, bà Tôn Quế Phương cùng chị gái và một viên khác, một học viên tên Nhị Tống, và một học viên khác tên Tạ Băng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/26/400234.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/2/7/183131.html

Đăng ngày 11-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share