[MINH HUỆ 13-01-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 9 thành phố hoặc các huyện thị ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 14 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

790fd4f4ce2eb360029e82f3a4a6211a.jpg

1. [Thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Bà Hà Bình bị giam giữ trong trại tạm giam

2. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Sơn Đông] Ông Triệu Trung bị giam giữ trong tù

3. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây] Bà Tống Quế Đình bị bắt giữ

4. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Trương Cảnh Tâm bị giam giữ

5. [Huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Diễm Phương và hai học viên khác bị bắt giữ

6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tần Thục Trân chính thức bị bắt giữ

7. [Trùng Khánh] Ông Lưu Chí Minh và hai học viên khác bị bắt giữ

8. [Thành phố Duyên An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Lý Thụ Liên và ông Tào Hóa Sơn bị bắt giữ

9. [Thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông] Ông Lâm Vũ Dũng đã bị xét xử

1. [Thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm] Bà Hà Bình bị giam giữ trong trại tạm giam

Ngày 10 tháng 9 năm 2019, bà Hà Bình đã bị cảnh sát từ Đội An ninh Nội địa thành phố Tùng Nguyên bắt giữ. Họ lục soát nhà và tịch thu một máy tính, một điện thoại di động (được dùng để gọi điện nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công), các thẻ điện thoại, và các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà. Cùng sáng hôm đó bà đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố Tùng Nguyên.

Khi bị giam giữ, sức khoẻ của bà xấu đi. Bà không thể ăn, bị đau bụng và giảm cân. 13 ngày sau bà bị đưa đến trại tạm giam Tùng Nguyên.

2. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Sơn Đông] Ông Triệu Trung bị giam giữ trong tù

Ngày 18 tháng 12 năm 2019, ông Triệu Trung, ngoài 60 tuổi, đã bị cảnh sát khu Trường Thanh bắt giữ khi đang phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông đã bị giam giữ ở trại tạm giam Trường Thanh.

3. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Sơn Tây] Bà Tống Quế Đình bị bắt giữ

Bà Tống Quế Đình, 75 tuổi, là công nhân đã nghỉ hưu từ nhà máy Phiệt Môn, thành phố Dương Tuyền đã bị các camera giám sát phát hiện khi bà phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ngày 22 tháng 10 năm 2019, bà bị nhân viên Đồn cảnh sát Mã Gia Bình bắt giữ. Họ lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà. Bà Tống đã trở về nhà vào ngày hôm đó và bị theo dõi 15 ngày.

4. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Trương Cảnh Tâm bị giam giữ

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2019, bà Trương Cảnh Tâm đã bị báo cáo cho chính quyền vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Bà đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Cúc Hoa thuộc khu Quan Độ bắt giữ. Chiều hôm đó, họ đã đến nhà bà, lục soát nơi đó và tịch thu các sách Pháp Luân Đại Pháp cùng ảnh chân dung của nhà sáng lập Pháp Luân Công. Bà Trương đã bị đưa đến trại tạm giam thành phố Côn Minh trong 10 ngày. Bà đã về nhà vào ngày 7 tháng 1 năm 2020.

5. [Huyện Dịch, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Diễm Phương và hai học viên khác bị bắt giữ

Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2020, bà Lưu Diễm Phương, bà Vương Diễm Phương và bà Triệu Kim Hoa đến từ thôn Bùi Sơn, thị trấn Bùi Sơn đã bị bắt giữ khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công tại khu Đông Lâu Sơn, thị trấn Úy Đô. Cảnh sát đã đưa cho bà Lưu một lệnh khám xét rồi lục soát nhà bà, tịch thu tiền mặt trị giá 1.000 nhân dân tệ có in chân tướng về Pháp Luân Công.

6. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Tần Thục Trân chính thức bị bắt giữ

Ngày 10 tháng 12 năm 2019, bà Tần Thục Trân, 70 tuổi, đến từ Số 8, khu Phao Nhai đã bị nhân viên Đồn cảnh sát An Ba bắt giữ vì nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị giam giữ. Ngày 16 tháng 12, bà bị đưa đến trại tạm giam Diêu Gia và chính thức bị bắt giữ.

7. [Trùng Khánh] Ông Lưu Chí Minh và hai học viên khác bị bắt giữ

Ngày 8 tháng 1 năm 2020, ông Lưu Chí Minh, ông Dương Thất và một học viên khác họ Ngô đến từ khu Trường Thọ đã bị bắt giữ khi họ đang viết câu đối chúc mừng năm mới ở chợ nông sản Tân Thị. Ông Dương và ông Ngô đã trở về nhà vào ngày hôm sau.

8. [Thành phố Duyên An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Lý Thụ Liên và ông Tào Hoá Sơn bị bắt giữ

Ngày 15 tháng 12 năm 2019, bà Lý Thụ Liên đã bị Lý Ba, đội trưởng Đội an ninh Nội địa Du Lâm bắt giữ vì phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công và nói chuyện với người dân về môn tín ngưỡng tinh thần này.

Ngày 16 tháng 12 năm 2019, ông Tào Hoá Sơn, vốn phải rời xa nhà để tránh bức hại, đã bị nhân viên Đội an ninh Nội địa bắt giữ tại quê nhà của mình. Cảnh sát đã tịch thu nhiều đồ đạc cá nhân của ông.

9. [Thành phố Châu Hải, tỉnh Quảng Đông] Ông Lâm Vũ Dũng bị xét xử

Ngày 15 tháng 1 năm 2020, ông Lâm Vũ Dũng đã bị xét xử tại Toà án khu Hương Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/13/398925.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/30/183009.html

Đăng ngày 09-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share