[MINH HUỆ 15-01-2020] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại đã diễn ra ở 4 thành phố hoặc huyện thị ở 4 tỉnh, trong đó có ít nhất 12 học viên mới bị bức hại vì tín ngưỡng của mình.

0e007235b5cded6117f3033fbc5be7a9.jpg

1. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Dương Hiểu Hùng bị bắt giữ chính thức; ông Vu Hướng Gia bị kết án tù
2. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bảy học viên bị bắt giữ
3. [Thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam] Ông Dịch Chí Viễn đang tuyệt thực
4. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Thẩm Quân bị bắt giữ chính thức

1. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Dương Hiểu Hùng bị bắt giữ chính thức; ông Vu Hướng Gia bị kết án tù

Bà Dương Hiểu Hùng, 58 tuổi, bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2019. Bà đã bị bắt giữ chính thức và đưa đến trại tạm giam Thành phố Đại Liên.

Tòa án Quận Tây Cương đã kết án ông Vu Hướng Gia bốn năm tù vào ngày 1 tháng 1 năm 2020. Ông đã kháng cáo.

Tham gia bức hại ông Vu và bà Dương:
Lý Thiết Tranh (李铁铮), thẩm phán, Tòa án Quân Tây Cương: +86-411-82793296
Chúc Hạ (祝贺), trợ lý thẩm phán: +86-411-82793398
Phòng Quảng Vân (房广云), Viện Kiểm sát Quận Tây Cương: +86-411-82116575

2. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Bảy học viên bị bắt giữ

Bảy học viên ở quận Song Loan bị người của Cục Công an thành phố Thừa Đúc, Phân cục Công an Song Kiều, và Phân cục Công an Song Loan bắt giữ vào ngày 4 tháng 9 năm 2019. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Vương Quế Phân (59 tuổi) bị giam 15 ngày. Bà Hành Hiểu Phượng (47 tuổi) và bà Y Lệ Hà (68 tuổi), đã được bảo lãnh tại ngoại.

Bà Vương Quế Lan (57 tuổi), bà Trương Tú Vân (61 tuổi), bà Thượng Thục Cần (67 tuổi), và bà Hồ Quang Phượng (58 tuổi) đã bị đưa tới trại tạm giam Lão Tây Doanh ở khu Song Phong Tự. Hồ sơ vụ án của các học viên đã được chuyển tới Tòa án Quận Song Kiều, và hiện họ đối mặt với phiên tòa.

Tham gia bức hại các học viên:
Từ Phẩm Cương (徐品刚), phó cục trưởng, Cục Công an Thành phố Thừa Đức (phụ trách bức hại): +86-13903146868, +86-13903240112
Quản Chính Hoa (管正华), cục trưởng, Cục An ninh Quốc gia: +86-13333148859
Lý Bội (李佩), phó đội trưởng, Chi đội An ninh Nội địa Thành phố Thừa Đức: +86-314-2373080, +86-13703140828
Đỗ Yến Bằng (杜燕鹏), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Quận Song Kiều: +86-314-2032577
trại tạm giam Thành phố Thừa Đức: +86-314-3145425, +86-314-3145212, +86-314-3145322

3. [Thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam] Ông Dịch Chí Viễn đang tuyệt thực

Ông Dịch Chí Viễn ở thôn Trương Công Lĩnh bị người của Đồn Công an Thị trấn Lục Khẩu bắt giữ tại nhà vào ngày 7 tháng 1 năm 2020 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Các sách, tài liệu Pháp Luân Công và một máy MP3 của họ bị tịch thu.

Ông Dịch bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Chu Châu. Gia đình không được phép vào thăm ông. Ông Dịch bị ngược đãi, huyết áp của ông tăng lên rất cao. Hiện ông đang tuyệt thực để kháng nghị việc bị bức hại.

Tham gia bức hại ông Dịch:
Đồn Công an Thị trấn Lục Khẩu: +86-731-27618185

4. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Thẩm Quân bị bắt giữ chính thức

Ngày 23 tháng 10 năm 2019, khi bà Thẩm Quân cùng chồng đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công nhân chuyến đi tham quan thành phố Cù Châu, tỉnh Chiết Giang, thì bị báo chính quyền.

Họ bị bắt tại khách sạn. Chồng bà đã trở về quê nhà ở tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 25 tháng 10. Bà Thẩm đã bị bắt giữ chính thức, và hiện đang bị giam giữ ở Mao Gia Lĩnh, thuộc vùng ngoại ô phía bắc của thành phố Cù Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/15/399024.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/1/31/183027.html

Đăng ngày 10-02-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share