Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2019] Một số học viên đã trải qua những khó khăn trong việc đột phá kiểm duyệt Internet ở Trung Quốc. Tôi muốn chia sẻ một vài nhận thức của tôi về vấn đề này.

Tôi từng hay vào trang Minh Huệ Net, và những trang tin không bị kiểm duyệt về Trung Quốc sau giờ làm hoặc lúc khuya. Sau đó, tôi phát chính niệm và đi ngủ. Vì thế mà tôi không có thời gian học Pháp hay luyện công.

Kiểm duyệt Internet là một biện pháp mà chính quyền cộng sản sử dụng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, nhưng tôi tin rằng nếu chúng ta nghiện xem web thì cựu thế lực có thể lợi dụng chấp trước này mà chặn Internet.

Theo nhận thức của tôi, bản thân việc xem Minh Huệ Net không phải là chấp trước, bởi vì đây là một kênh để đọc kinh văn mới của Sư phụ, chia sẻ trải nghiệm tu luyện với các đồng tu, và phơi bày cuộc bức hại tàn bạo.

Tuy nhiên, nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian vào đó đến mức không còn thời gian học Pháp, luyện công, hay giảng chân tướng thì lại là một vấn đề lớn, bởi vì những điều đó là ba việc quan trọng nhất mà học viên nên làm.

Tương tự, việc đọc tin tức để nắm tình hình thời sự cũng không sai. Nhưng nếu chúng ta dành quá nhiều thời gian vào việc này thì cũng lại là sai.

Hầu hết các bài tin tức là dành cho công chúng. Nếu chúng ta quá bận tậm với những diễn biến xã hội nào đó, cựu thế lực có thể lợi dụng việc này làm cớ để phong tỏa Internet hơn nữa.

Nếu chúng ta xả bỏ chấp trước vào việc duyệt web và quản lý thời gian của chúng ta tốt để làm ba việc, tôi tin rằng Internet sẽ không bị chặn nữa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/11/2/395275.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/12/3/180946.html

Đăng ngày 04-12-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share