[MINH HUỆ 01-02-2010] Người dân ở Macao đã biểu tình trong trung tâm thành phố vào ngày 30-01-2010 để phản đối chính phủ Hồng Kông từ chối cấp visa cho một số nhân viên sản xuất chính của Thần Vận dẫn đến việc Đoàn phải hủy bỏ bảy buổi diễn của họ ở Hồng Kông. Những người phản đối yêu cầu chính phủ Hồng Kông phải sửa chữa sai lầm của họ ngay lập tức và cấp visa cho sáu nhân viên sản xuất.

2010-1-31-macauhk--ss.jpg
Người dân Macao biểu tình để phản đối sự gây trở ngại của Hồng Kông đối với những chương trình biểu diễn của Thần Vận.

Nhà hoạt động dân chủ ông Lợi nói về cách mà chính phủ Hồng Kông đã phá hủy “một quốc gia, hai chế độ” và quyền tự trị của Hồng Kông. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc chủ ý biến chương trình biểu diễn Thần Vận thành một vấn đề chính trị và trấn áp các buổi biểu diễn của họ ở Hồng Kông.

Kể từ khi Hồng Kông và Macao được trả về Trung Quốc, nhân quyền và tự do của họ bị thoái lùi đáng kể. Chính quyền Cộng sản Trung Quốc tiếp tục xói mòn những quyền và tự do của chúng ta,” Lợi nói. Phản kháng là để cho người dân và khách du lịch, đặc biệt là những người đến từ Trung Quốc,  hiểu những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc đã làm để xâm phạm nhân quyền.“Tôi lên án mạnh mẽ sự từ chối vô căn cứ của chính phủ Hồng Kông đối với việc cấp visa cho Thần Vận”

Một người biểu tình khác, ông Lâm nói rằng Thần Vận đã biểu diễn ở trên 30 quốc gia từ năm 2007 cho hơn 1,5 triệu người. Các buổi biểu diễn của họ luôn được hoan nghênh cao và nhận được những ý kiến tán thành. Bảy buổi biểu diễn đã lên lịch của Thần Vận  ở Hồng Kông đã bán hết vé trong năm ngày. Ông Lâm nói: “Thật đáng tiếc, chính phủ Hồng Kông đã chịu thua đối với sức ép của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và từ chối cấp visa cho sáu nhân viên sản xuất chính một tuần trước khi các buổi biểu diễn khai màn như dự kiến. Thần Vận đã không có sự lựa chọn nào ngoài việc  hủy tất cả các buổi biểu diễn của họ. Chính phủ đã lấy đi  quyền được xem một buổi biểu diễn đẳng cấp thế giới của người dân và gây ra thiệt hại tài chính, tâm lý và thời gian cho nhà  tổ chức và nhóm biểu diễn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/2/1/217384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/2/2/114325.html

Đăng ngày 07-02-2010. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share