Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-10-2019] Luật sư đại diện cho một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đồng Giang, tỉnh Hắc Long Giang đã đệ hai đơn khiếu nại một trại tạm giam địa phương vì đã từ chối không cho ông đến gặp thân chủ của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện đã và đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Cảnh sát đã bắt giữ bà Mưu Thiên Cúc vào ngày 1 tháng 8 năm 2019 trong một đợt truy quét các học viên Pháp Luân Công ở địa phương. Cảnh sát đã lục soát nhà và tịch thu của bà nhiều đồ đạc cá nhân trong đó có cả chiếc xe hơi của bà. Họ đưa bà đến trại tạm giam Giai Mộc Tư (quê bà Mưu là Đồng Giang, chịu sự quản lý của Giai Mộc Tư, cách Đồng Giang khoảng 185 km).

Gia đình bà Mưu đã thuê luật sư Kỷ Trung Cửu làm đại diện cho bà. Ngày 29 tháng 8 năm 2019, luật sư Kỷ đã phải đi gần 2.900 km từ văn phòng của ông ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đến Giai Mộc Tư để gặp bà Mưu nhưng cuộc gặp lại bị từ chối. Các chức trách ở trại tạm giam cho biết trường hợp của bà Mưu là trường hợp đặc biệt và luật sư phải đăng ký đại diện cho bà Mưu tại Phòng 610 trực thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Giai Mộc Tư trước rồi họ mới có thể cho phép luật sư vào gặp bà Mưu.

Luật sư đã từ chối tuân thủ, vì yêu cầu này không có cơ sở pháp lý (bản thân Phòng 610 là một cơ quan nằm ngoài vòng luật pháp, được tạo lập với mục đích chuyên để bức hại Pháp Luân Công). Ông đã cố gắng quay lại vào ngày hôm sau để gặp bà Mưu nhưng vẫn vô ích.

Khi trở về Hàng Châu, ngày 2 tháng 9 luật sư đã gửi một yêu cầu chính thức khác đến trại tạm giam, yêu cầu được gặp thân chủ của mình. Sau một tuần vẫn không nhận được phản hồi nào, ngày 9 tháng 9, luật sư Kỷ đã đệ đơn khiếu nại hành chính lên Tòa án Giao Khu ở Giai Mộc Tư đối với trại tạm giam vì ngăn cấm cuộc gặp của ông với thân chủ. Đồng thời ông cũng yêu cầu trại tạm giam phải bồi thường cho ông 2.148 Nhân dân tệ chi phí đi lại, 10.000 tệ vì hao tổn thời gian làm việc cùng phí kiện tụng.

Tòa án Giao Khu đã tiếp nhận đơn khiếu nại của luật sư vào ngày 16 tháng 9 nhưng sau đó ba ngày lại bác đơn với lập luận rằng việc cảnh sát và trại tạm giam từ chối cuộc gặp của ông là hợp pháp và rằng tòa án không có thẩm quyền hành chính trong vấn đề này.

Luật sư Kỷ đã kháng cáo đối với quyết định của tòa án và đệ một đơn khiếu nại khác lên Tòa Trung cấp Thành phố Giai Mộc Tư.

Báo cáo liên quan:

Luật sư bị ngăn cản gặp mặt các học viên Pháp Luân Công bị bắt trong “Chiến dịch quét sạch băng đảng tội phạm”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/10/16/394640.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/10/29/180527.html

Đăng ngày 14-11-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share