Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-08-2019] Ba người dân của thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bị toà án quận Nhượng Hồ Lộ đưa ra xét xử vào ngày 22 tháng 8 năm 2019 vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện hiện đang bị Đảng cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Ông Kim Diệu Khánh 68 tuổi, bà Trần Lý Bình và bà Đinh Lý Hoa gần 70 tuổi, đã bị bắt giữ vào ngày 9 tháng 11 năm 2018 trong một chiến dịch bắt giữ ít nhất 61 học viên tại Đại Khánh.

Chỉ có bà Trần là được luật sư biện hộ vô tội. Hai học viên còn lại phải tự biện hộ và yêu cầu tha bổng cho bản thân.

Công tố viên Phùng Quang sử dụng những tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công tịch thu tại nhà họ, bao gồm 10 đoạn phim tìm thấy lại nhà ông Kim, để làm bằng chứng chống lại họ.

Ba người học viên đã bác bỏ cáo buộc và yêu cầu công tố viên chỉ ra điều luật nào không cho phép họ sở hữu và in những tài liệu trên.

Bà Đinh chỉ ra sự thiếu cơ sở pháp lý cho cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ông Kim đã trích dẫn một thông báo được ban hành vào năm 2011 bởi Cục Xuất bản Trung Quốc về việc thu hồi lệnh cấm xuất bản sách và tài liệu của Pháp Luân Công.

Công tố viên đề nghị kết án ông Kim và bà Trần từ 3 đến 5 năm tù và bà Đinh từ 3 đến 4 năm tù.

Trong số các học viên bị bắt tại Đại Khánh năm ngoái, ông Lã Quan Thuỵ, 67 tuổi, đã bị kết án bảy năm tù tại nhà tù Hô Lan và bà Lý Bính Anh, 69 tuổi, bị kết án một năm tại Nhà tù Nữ Hắc Long Giang. Ít nhất 12 học viên Pháp Luân Công khác đang phải đối mặt với việc bị truy tố sau khi việc bắt giữ họ được phê chuẩn.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/29/ 392030.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/2/179152.html

Đăng ngày 12-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share