Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-09-2019] Một nhân viên đã nghỉ hưu của trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hồ Nam đã bị chiếm đoạt hơn 160.000 Nhân dân tệ kể từ năm 2003 vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Năm 1997, bà Cao Huệ Phương, một cư dân 79 tuổi của thành phố Tương Đàm, thuộc tỉnh Hồ Nam, đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và vô cùng cảm kích khi thấy nhiều căn bệnh của mình đã được chữa khỏi sau khi bước vào tu luyện.

Tháng 7 năm 1999, sau khi chính quyền cộng sản phát động bức hại Pháp Luân Công, các lãnh đạo nhà trường đã đe dọa bà Cao và các học viên khác đang công tác tại trường phải từ bỏ đức tin hoặc có nguy cơ sẽ mất việc hoặc các phúc lợi. Bà Cao từ chối làm theo.

Bà Cao đã bị tố giác vì phân phát tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2003. Trần Lập Tân, trưởng phòng bảo vệ của trường, và Địch Khánh Quốc, phó trưởng phòng của Phòng 610, đã lục soát nhà của bà, còn tịch thu các sách Pháp Luân Công và tài liệu liên quan.

Phòng 610 là một cơ quan nằm ngoài pháp luật, được lập ra chuyên trách bức hại Pháp Luân Công.

Bà Cao từng bị giam trong mười ngày. Từ đó trở đi, các quan chức trong trường thường sách nhiễu bà và đưa bà đến các lớp tẩy não. Vì bị sách nhiễu, gia đình bà đã phải sống trong áp lực khủng khiếp.

Cuối năm 2003, sau khi chính quyền phát hiện một học viên Pháp Luân Công ở địa phương đến thăm bà Cao, nhà trường bắt đầu chiếm đoạt 750 Nhân dân tệ từ khoản lương hưu hàng tháng của bà, khiến bà chỉ còn lại 300 Nhân dân tệ.

Sau đó, dù trường học đã tăng lương hưu cho bà vào năm 2014, nhưng vẫn còn thiếu 1.100 Nhân dân tệ so với những gì bà có quyền được hưởng sau nhiều năm công tác tại trường.

Với 750 Nhân dân tệ mỗi tháng từ cuối năm 2003 đến 2014 (khoảng 11 năm), và 1.100 Nhân dân tệ mỗi tháng trong giai đoạn từ năm 2014 đến 2019 (5 năm), tổng số tiền của bà Cao đã bị chiếm đoạt là 165.000 Nhân dân tệ (= 750 x 12 x 11 + 1.100 x 12 x 5).

Ngoài bị giữ lương hưu, bà Cao còn bị tước quyền nhận các đãi ngộ phúc lợi khác mà trường cung cấp cho những nhân viên về hưu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/9/20/393510.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/9/27/180076.html

Đăng ngày 10-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share