Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hồng Yến, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam. Từ khi đắc Pháp tôi luôn giảng chân tướng cho những người hữu duyên tại nơi làm việc khi có cơ hội. Ban giám đốc đã gọi lên nhắc nhở một lần vì họ sợ mất khách hàng.

Gần đây nhân viên an ninh đã đến làm việc với cơ quan tôi. Cơ quan nói tôi tuyên truyền về Pháp Luân Công nên họ sợ dây dưa với cảnh sát. Do còn nhiều tâm chấp trước chưa bỏ được và việc chứng thực Pháp tại cơ quan chưa được tốt, nên trong một lần tặng tài liệu cho khách hàng tôi đã bị tà ác dùi vào sơ hở, trưởng phòng quan hệ khách hàng do tình cờ biết được đã mang cuốn tài liệu lên báo cáo lên ban giám đốc. Họ gọi tôi lên và bắt tôi ký vào biên bản từ nay không được mang các loại tài liệu của Đại Pháp đến cơ quan, nếu không sẽ gọi tất cả các trưởng phòng đến họp và làm việc về vấn đề này.

Vì bị tà ác dùi vào sơ hở nên tôi đã bị tà ác khống chế không xuất ra được chính niệm, nên chỉ biết suy nghĩ như người thường, không giải quyết vấn đề dựa trên Pháp. Mặc dù không sợ bị mất việc, nhưng tôi nghĩ nếu bị thôi việc sẽ gây nên hình ảnh xấu cho Đại Pháp, và sẽ làm cho nhiều người tại cơ quan đã có nhận thức tốt về Pháp Luân Đại Pháp nay lại quay lưng lại với Đại Pháp. Tôi đã ký dưới biên bản này và ghi thêm tất cả những gì tôi đã làm là đều muốn tốt cho nhân viên và khách hàng tại đây.

Hôm nay tôi xin viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn việc cựu thế lực dùi vào sơ hở, cưỡng ép và dọa nạt tôi phải làm việc mà tôi thật sự hoàn toàn không muốn làm, không được làm.

Tôi hoàn toàn phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và những gì tôi đã ký kết. Tôi đã viết bài chia sẻ phơi bày tất cả những tâm chấp trước của mình và sự việc tại nhóm học Pháp và chia sẻ ở nhóm giảng chân tướng.

Nguyễn Thị Hồng Yến

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Mai Thị Minh Huyền, là học viên Pháp Luân Công.

Chiều ngày 2 tháng 7 năm 2019, tức là ngày thứ 8 của lớp dành cho tiểu đệ tử, trong khi tôi đang phát chính niệm cùng các đồng tu thì công an đến kiểm tra hành chính và yêu cầu tôi lên làm đăng kí tạm trú tạm vắng. Sau đó, họ tách tôi ra khỏi các đồng tu khác, nói là đưa tôi đi làm thủ tục đăng kí nhưng thực chất là cách ly tôi ra khỏi chỉnh thể và xét hỏi khai thác thông tin, yêu cầu viết bản tường trình về những hoạt động tôi đã tham gia và viết biên bản làm việc với tôi.

Lúc đầu tôi từ chối cung cấp thông tin cũng như viết tường trình, nhưng do tu luyện chưa tốt và học Pháp chưa sâu, ngộ Pháp chưa tới, sau một thời gian bị gây áp lực, tôi đã cân nhắc lại, thấy những việc mình làm không có gì sai trái nên đã viết tường trình và ký kết vào biên bản mà tà ác yêu cầu, đồng thời có đề cập đến tên hai đồng tu. Sau khi được các đồng tu chia sẻ và biết được hành động của mình là không đúng với Pháp, bản thân tôi cũng tự nhận thức rằng trong quá trình tu luyện còn nhiều chỗ hữu lậu để cựu thế lực dùi vào sơ hở, nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hết mọi an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Bản tường trình và biên bản mà tôi đã ký kết là vô giá trị. Tôi là Đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi chỉ chấp nhận sự an bài của Sư phụ tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Đặng Quang Hiển, là học viên Việt Nam. Tôi đắc Pháp vào tháng 12 năm 2016. Vào sáng ngày 18 tháng 7 năm 2019, trong khi đang dạy bơi tại hồ bơi thì tôi có phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công cho hai người tại hồ bơi. Do có tâm sợ hãi khi phát tài liệu ở nơi đông người nên khi chỉ thấy có hai người thì nảy sinh tâm hoan hỷ trong quá trình phát tài liệu cho hai người đó. Tôi đã bị người ta báo với an ninh, an ninh tới nơi và mời trực tiếp tôi về trụ sở công an xã làm việc.

Lúc đầu tôi nghĩ đây cũng là cơ hội để giảng chân tướng cho những người an ninh này. Nhưng khi tới trụ sở, vì cơ sở nhận thức Pháp chưa vững chắc và kiên định, tôi đã bị an ninh lừa là chỉ đang ghi lại biên bản sự việc.

Cùng với việc lúc đó không hướng nội tu mà muốn hướng ngoại cầu giúp nên đã bị tà ác dẫn dắt khai ra tên của vài đồng tu và hứa không hồng Pháp và đã ký vào biên bản sự việc.

Sau khi ra về thì được các đồng tu chia sẻ đã giúp tôi nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Tôi rất hối hận về những việc làm sai trái của mình và nhận ra mình còn quá nhiều thiếu sót trong tu luyện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này, triệt để phủ định hết thảy an bài, những ký kết và đồng ý với cựu thế lực trên con đường tu luyện và cả trong lịch sử của sinh mệnh. Tôi sẽ không chấp nhận bất cứ một an bài nào của cựu thế lực trên con đường tu luyện của bản thân. Tôi chỉ tuân theo và đi theo con đường tu luyện do chính Sư phụ Lý Hồng Chí an bài cho tôi.

Đặng Quang Hiển

Ngày 19 tháng 7 năm 2019.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Hoàng Thị Vinh học viên Pháp Luân Công ở Hưng Yên.

Tháng 9 năm 2017 trong lúc luyện công thì công an và bảo vệ xã đến nhà nói không được học và không được tập trung đông người. Tôi có nói là chúng tôi học Pháp Luân Đại Pháp làm người tốt chúng tôi không làm gì sai cả, nhưng họ không nghe và lấy mất đài luyện công của tôi. Sau đó họ ép tôi viết bản cam kết và bắt tôi ký vào biên bản.

Đến tháng 2 năm 2018 tôi lên điểm luyện công khác ở trong huyện thì bị công an xã xông vào điểm bắt ba người lên xã làm việc, và bắt tôi kê khai từ ông bà cha mẹ làm gì và cuối cùng bắt tôi ký vào biên bản không lên trên xã này tập Pháp Luân Công nữa và thu hết sách của chúng tôi.

Do nhận thức Pháp chưa sâu và có tâm sợ hãi lên tôi đã làm việc không phù hợp với Pháp. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, tôi sẽ chỉ bước theo con đường của Sư phụ an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thị Mài, học viên Pháp Luân Công ở Hưng Yên.

Vào tháng 10 năm 2017 trưởng công an xã và bảo vệ xã tới nhà tôi làm bản cam kết và bảo tôi ký vào biên bản mà họ viết, tôi cũng không đọc biên bản họ ghi gì và ký cho xong để họ còn về, khi ra về họ còn lấy cả đài luyện công của tôi.

Do nhận thức Pháp chưa sâu và còn tâm sợ hãi lên tôi đã thuận theo an bài của cựu thế lực, bây giờ tôi đã nhận ra và vô cùng hối hận, khổ tâm về những việc mình đã làm. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Quynh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hưng Yên.

Vào đầu tháng 2 năm 2018, khi tôi và các đồng tu đang luyện công ở sân nhà một đồng tu thì công an xã và công an huyện nhảy qua hàng rào xông vào nhà bắt tất cả mọi người ngừng tập và lập biên bản bắt chúng tôi ký. Do nhận thức Pháp chưa sâu và chưa hiểu biết về pháp luật lên tôi đã ký vào biên bản là không được tập trung đông người và bị thu giữ một đài luyện công.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận toàn bộ những việc đã làm và phủ nhận hết thảy mọi an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Viết Thị Sinh – học viên Pháp Luân Công tại Lâm Đồng, Việt Nam.

Cách đây khoảng hai năm, tôi đi giảng chân tướng và xin chữ ký thỉnh nguyện thì bị công an mời tôi về xã Tân Hà làm biên bản về việc xin chữ ký của người dân. Họ đã giật túi xách của tôi lấy mất 160 chữ kí, 14 quyển tài liệu Sức khỏe là vàng, một đĩa DVD Sư phụ hướng dẫn luyện công. Khi biên bản lập xong, được thông qua và bảo tôi ký vào nhưng tôi không ký.

Công an bảo rằng: “Nếu bà không ký thì hôm sau không có cớ nào để trả được những chữ ký và tài liệu nói trên cho bà”. Vì tôi học Pháp chưa sâu nên tôi đã tin lời của công an và ký vào biên bản giao nộp đó.

Một thời gian sau, công an đến nhà tôi bảo rằng: “Từ nay bà đi giảng thì chỉ nói bằng miệng, không được đưa tài liệu cho người dân”. Tôi nghĩ mình cứ ừ cho họ không làm rắc rối cho mình rồi sau mình vẫn cứ đi tặng tài liêu. Vì nghĩ vậy nên tôi đồng ý.

Qua học Pháp và hướng nội tôi thấy việc ký kết và hứa không phát tài liệu với công an là điều quá sai lầm, không đúng với tiêu chuẩn đệ tử Đại Pháp. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận toàn bộ những gì tôi ký và hứa với tà ác là hoàn toàn không giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lê Thị Vinh Quỳnh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Tĩnh, Việt Nam.

Trong thời gian qua do tôi học Pháp chưa sâu, chưa làm tốt ba việc mà Sư phụ đã chỉ bảo, nên một thời gian dài chịu sự can nhiễu của tà ác và cựu thế lực, giảng rõ chân tướng cho gia đình chưa tốt nên đã làm tổn thất rất nhiều các tài nguyên Đại Pháp và các sách Đại Pháp.

Do không phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, do tâm sợ hãi quá lớn, chưa coi nhẹ được danh, lợi, tình nên tôi đã ký vào bản cam kết không được tập luyện, không được tuyên truyền, vận động cho mọi người về Pháp Luân Công của công an.

Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hết những an bài của cựu thế lực, phủ nhận hết những gì tôi ký với công an là không có giá trị và vô hiệu lực. Bản thân từ nay kiên định đi theo sự an bài của Sư phụ, tinh tấn làm tốt ba việc, học Pháp tốt, tu luyện tốt bản thân, đề cao tâm tính của mình, trừ bỏ chấp trước của người thường nhiều hơn nữa, đường đường chính chính học Pháp, luyện công, phát chính niệm và giảng chân tướng cho mọi người.

Lê Thị Vinh Quỳnh

Ngày 23 tháng 7 năm 2019

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Huỳnh Đức Hạnh. Vừa qua khi lớp học Pháp thường ngày của chúng tôi đang học thì công an khu vực chúng tôi đến can nhiễu, với lý do là tập trung quá đông người. Sau buổi học Pháp đó, tôi lên giảng chân tướng cho công an, thì bị ép viết cam kết không tập trung đông người tại nhà, gây khó hiểu cho người dân xung quanh. Lúc đấy tôi nghĩ đến kinh văn mới Sư phụ viết cho học viên Việt Nam 2018 về vấn đề tổ chức học Pháp quy mô lớn, tôi đã chưa thanh tỉnh mà ký vào bản cam kết không tập trung đông người.

Sau khi về nhà tôi tĩnh tâm học Pháp và thấy bản thân mình đã chưa thực sự chính niệm và ngộ thấu Pháp lý để hành xử tốt mà sai lầm ký cam kết. Tuy không phải bản cam kết liên quan đến ba việc của một đệ tử. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là mắc bẫy của cựu thế lực. Tôi tuyệt đối không nên ký kết bất kỳ văn bản nào.

Nên tôi rất hối lỗi và thấy bản thân tu luyện chưa tốt để dẫn đến sự việc ngày hôm nay. Tôi hướng nội ra các chấp trước vào tình đồng tu, chưa cẩn thận trong các việc mình làm.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh tuyên bố những gì tôi ký kết với cựu thế lực là vô giá trị, phủ nhận triệt để hệ thống an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Thị Hải, học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Tôi đắc Pháp được tám năm rồi, nhưng đã tu luyện không tinh tấn, ngộ Pháp kém.

Năm 2011, hồi tôi mới tu luyện, đi chứng thực Pháp bị công an đưa về phường, họ bắt viết giấy khai họ tên, địa chỉ và hứa sẽ không tụ tập đông người, tôi đã ký tên vào.

Năm 2012, đi phát tài liệu giảng chân tướng bị công an bắt giữ, đưa về trụ sở công an, bắt viết bản tường trình, vì tâm sợ hãi nên đã viết và ký tên vào biên bản thu giữ tang vật.

Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh cho những sai phạm của mình, phủ nhận hoàn toàn những gì mình đã ký kết với tà ác, bài trừ và phủ nhận toàn bộ sự an bài của cựu thế lực, một lòng một dạ đi theo con đường do Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Thủy, học viên Pháp Luân Công Việt Nam. Tôi đắc Pháp được chín năm rồi, nhưng đã tu luyện không tinh tấn, ngộ Pháp kém, nên đã làm ra những sự việc không đúng.

Tháng 5 năm 2010 luyện công ở quảng trường tỉnh, khoảng 6 công an mặc thường phục đưa ô tô chở xe máy và ép mọi người lên phường viết biên bản không được tụ tập đông người, không được phát tài liệu. Khi đó tôi đã ký vào biên bản.

Năm 2012 tôi và đồng tu đi phát tài liệu giảng chân tướng bị công an dân phòng đưa về trụ sở, họ bắt ký vào nhưng tôi không ký, hẹn ba ngày sau đến làm việc. Khi tôi đến, họ yêu cầu ghi vào bản tưởng trình theo ý của họ và sau khi suy nghĩ một hồi lâu tôi đã ký vào.

Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để nói lên những sai phạm của mình và phủ nhận tất cả những an bài của cựu thế lực, và những gì tôi đã ký kết.

Nghiêm chính thanh minh.

Tôi tên là Võ Thị Phương Lan, học viên Pháp Luân Công ở Sóc Trăng. Sau khi tôi đắc Pháp (tháng 9 năm 2017), tôi bị chính quyền gồm công an xã, huyện, tỉnh mời lên làm việc, nội dung là không cho tụ tập để luyện công, không gây rối mất trật tự công cộng. Do chưa nhận thức được thế nào là sự an bài của tà ác nên tôi đã ký vào biên bản.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Những gì tôi đã ký trong biên bản với công an là không có giá trị và tôi phủ nhận hoàn toàn những an bài của cựu thế lực.


Đăng ngày 06-09-2019;

Share