Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đào Tất Tuấn, học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Trong thời gian đầu tu luyện do không biết trân quý sách Đại Pháp tôi đã để sách những chỗ không được sạch sẽ, và tự ý tải các bài giảng Pháp của Sư phụ vào thẻ nhớ bật nghe khi đi ngủ và bật cho người thường nghe khi họ đang làm việc, và nghĩ rằng thế là tốt cho họ, nhưng không biết là không được phép. Trong quá trình tu luyện còn bật nhạc Đại Pháp ở những nơi không nên mở nhạc và khi đi làm và đi chơi cùng bạn bè vào những nơi dơ bẩn lại lên mạng mở các bài giảng Pháp của Sư phụ ra đọc không biết rằng đó là tội bất kính đối với Đại Pháp và Sư phụ.

Và trong thời gian tu luyện cá nhân do có nhiều tâm chấp trước vào thời gian Chính Pháp và có tâm truy cầu uy đức nên đã phối hợp với những người tà ngộ loạn Pháp, phối hợp cùng họ chứng thực Pháp và giảng chân tướng cùng với họ và còn bài xích cách làm của các đồng tu khác cho rằng họ làm sai và còn đăng các kinh văn của Sư phụ lên trang của người thường để chỉ trích và bài xích các đồng tu khác cho rằng thể ngộ của mình là đúng.

Tôi còn nghe theo những lời tà ngộ của những người loạn Pháp đọc sách học Pháp theo kiểu biến dị, và bài xích trang Minh Huệ và trang Falundafa.org cho rằng là đã đi theo an bài của cựu thế lực, và còn đi phát các tài liệu do những người tà ngộ loạn Pháp tự ý in ra và biên tập đi phát cho chúng sinh và còn tặng cho một số đồng tu khác.

Nay tôi tuyên bố phủ nhận tất cả những việc làm bất chính trong thời gian qua, phủ nhận tất cả những việc làm phối hợp với những người tà ngộ loạn Pháp, Tôi phủ nhận hết thảy những an bài của cựu thế lực và sẽ tu luyện tinh tấn vãn hồi lại tổn thất đã gây ra cho Đại Pháp và chúng sinh trong thời gian vừa qua.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trương Văn Chiến; là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Nội Việt Nam, tu lyện từ năm 2011. Hôm nay tôi xin thành tâm viết Nghiêm chính thanh minh về 2 việc nghiêm trọng sau đây:

1. Từ tháng 3 năm 2013 đến tháng 3 năm 2014 tôi đã 4-5 lần cùng các bạn đồng tu đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng do Phạm Xuân Giao biên soạn và dẫn dắt. Quá trình tu luyện trong nhóm đó tôi nhận rõ Phạm Xuân Giao mang một chủng tâm thù hận cộng sản, thù hận chế độ mà bước vào tu luyện Đại Pháp, chứ không phải ở trong Pháp và hòa tan trong Pháp mà đi chứng thực Pháp, giảng thanh chân tướng cứu độ thế nhân. Chính vì động cơ lệch lạc đó mà toàn bộ những hành vi, tài liệu do Phạm Xuân Giao soạn ra đều rất cực đoan, thái quá, làm ảnh hưởng đến môi trường tu luyện của đệ tử Đại Pháp tại Việt Nam; làm cho rất nhiều người tại các giai tầng khác nhau ở Việt Nam nhận thức sai về Đại Pháp; dẫn đến làm mất cơ duyên được đắc cứu, đắc độ của họ. Trong thời gian đó, tâm tranh đấu, tâm thù hận cộng sản, tâm hiển thị, tâm kiêu ngạo, tâm tật đố, tâm sinh ma, v.v.. Của tôi luôn luôn muốn phát tác ra mà không biết là tu là trừ bỏ nó đi nên không có lý trí, không có trí huệ, không có từ bi trong việc hồng truyền Đại Pháp như Sư tôn yêu cầu, lại dương dương tự đắc coi thường các hạng mục của các đồng tu khác. Nhận rõ những hành vi loạn Pháp đó, tôi đã minh bạch tự rút ra khỏi nhóm Phạm Xuân Giao từ tháng 3 năm 2014, tôi không tham gia và phản đối những việc làm mượn Đại Pháp mà làm bại hoại danh dự của Đại Pháp của nhóm đó như là ra vườn hoa giật tượng Lê-nin, ra Ba Đình để đập lăng mộ … Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận quá trình tu luyện trong nhóm đó.

2. Vì học Pháp chưa đủ sau, ngộ Pháp còn nông cạn, tôi đã không dùng trí huệ Đại Pháp cấp cho để tu trong Đại Pháp mà lại để cảm tính dẫn dắt tu theo nhóm ĐVH. Trong 3 tháng cả nhóm hàng ngày chỉ ngồi học Pháp mà không có Pháp trong tâm và ngồi luyện công bài 5 theo đồ hình Pháp Luân để hướng ngoại cầu để huyễn hoặc cứu chúng sinh ở các tầng không gian khác (bao gồm Phật Đạo Thần, Thiên nhân v.v.) mà không dám bước ra đường đường chính chính đưa từng tờ chân tướng nói rõ sự thật chân tướng Pháp Luân Công để người dân được đắc cứu; tạo thành một nhóm người tu luyện huyễn hoặc mê mờ mang đầy những tâm an dật, tật đố, bất chân, tâm xảo biện, tự tâm sinh ma đi làm những việc phá hoại Đại Pháp bôi nhọ danh dự của Đại Pháp. Nay tôi phủ nhận sự an bài của cựu thế lực, phủ nhận quá trình tu luyện theo nhóm ĐVH.

Với Nghiêm chính thanh minh này, tôi phủ nhận tất cả những việc làm sai trái và việc tham gia các nhóm nói trên, triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lê Thị Dịu, tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 21 và ngày 22 tháng 3 năm 2018, công an tới can nhiễu điểm sản xuất kinh sách và tài liệu Đại Pháp. Trong quá trình tu luyện có những tâm chấp trước tôi chưa xem nhẹ và buông bỏ được nên khi gặp phải vấn đề can nhiễu tôi đã không vượt qua. Lúc công an gặp tôi để lấy lời khai thì cũng là lúc chính niệm của tôi suy yếu, họ đã lợi dụng sơ hở ấy để lấy lời khai và xúi giục tôi ký, vì còn tâm chấp trước về tình cảm gia đình, sợ họ gây phiền phức nên tôi đã không lý trí và không ở trong Pháp nên đã ký vào tờ khai. Do không đọc kỹ tờ khai sau khi ký xong tôi mới biết trong lời khai đó công an đã tự ý thêm chữ, nói sai sự thật về Pháp mà không viết theo những gì tôi đã nói, nhận ra được vấn đề tôi mới tỉnh ngộ và hối hận về những việc đã làm. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh để phủ nhận hết thảy những gì không đúng sự thật trong tờ khai đó và những ký kết của tôi đối với công an đều không có giá trị, từ nay trở đi tôi sẽ cố gắng học Pháp nhiều hơn và buông bỏ các tâm chấp trước còn tồn tại ở bản thân để bước thật tốt trên con đường mà Sư phụ đã an bài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Đinh Mạnh Duy, tu luyện đã khoảng hơn 1 năm. Năm 2017 khi còn ở thành phố tôi có nói chuyện với một số vị công an về việc có được phép ra bờ kè luyện công hay không, họ nói người dân phản ánh luyện công tại đó chắn hết lối đi, trong lúc nhận thức không thanh tỉnh đã nói đồng ý không ra đó luyện công, và có thể tìm một công viên khác. Giờ suy xét lại thấy đó là những lời tự thị nhi phi, ngôn bất do trung, là một vết nhơ. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để triệt để phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực đã cưỡng chế lên tôi, và những lời nói tự thị nhi phi, ngôn bất do trung.

Nghiêm chính thanh minh

Toi là Lê Thị Mai, tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2015. Đầu tháng Tư vừa rồi đơn vị biết và bắt tôi phải viết cam kết không được tập môn này nữa. Nếu còn tiếp tục tập thì xin ra quân về nhà mà tập không có ảnh hưởng đến đơn vị. Do tâm sợ hãi tôi đã viết cam kết ngừng tập Pháp Luân Công. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì tôi ký kết là vô giá trị, phủ định những an bài của cựu thế lực trên con đường tu luyện của tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Phạm Thị Nụ. Trong hai năm qua tôi có đọc và tập Pháp Luân Công của Sư phụ. Tôi đã được Sư phụ bảo hộ và gia trì, song do bản thân còn có nhiều cái tình của người thường chưa bỏ được, kèm theo vừa qua không học Pháp và luyện công thường xuyên, không học Pháp nhóm nên đã bị tà linh dùi vào sơ hở đó mà chính bản thân cũng không nhận ra.

Tôi đã bị ban khoa, đơn vị và cục hậu cần gặp gỡ, tôi vẫn nói rằng Pháp Luân Công là tốt và sau đó công an vào nhà làm việc với tôi, tôi vẫn nói Pháp Luân Công là tốt. Sau đó đến ngày 9 tháng 4 năm 2018 bản thân tôi đang ốm thì bị ban khoa, đơn vị, cục hậu cần và công an thành phố gọi vào làm việc. Bản thân tôi vẫn một mực nói là Pháp Luân Công là tốt. Đoàn làm việc của họ gồm 6 người sau đó họ đem các chỉ thị và nghị quyết ra đọc và giải thích, nói rằng phải ký cam kết, nếu không họ sẽ ghi vào hồ sơ của tôi.

Tôi vì sợ bị ảnh hưởng đến cơ quan đơn vị và những người khác cho nên do một phút lỗi lầm do không học Pháp luyện công thường xuyên, cũng không học Pháp nhóm mà đã bị tà linh dùi vào sơ hở về bản tính người thường , tôi đã ký nhận vào biên bản không tập Pháp Luân Công nữa. Sau đó về nhà tôi thấy hối hận vô cùng vì đã phụ lòng của Sư phụ.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết và an bài của cựu thế lực cưỡng chế lên tôi.Tôi sẽ chỉ theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lương Thị Minh Tâm, là học viên tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 3 năm 2017.

Trong quá trình tu luyện tôi đã chưa chiểu theo Pháp để thực hiện thật tốt theo những gì mà Sư phụ chỉ dạy khiến cho gia đình và mọi người có nhìn nhận không đúng đắn về Pháp Luân Công và đã phá vỡ hoàn cảnh tu luyện của bản thân mình. Khi công an mời lên làm việc có yêu cầu ký vào biên bản lời khai và cam kết không chia sẻ thông tin về Pháp Luân Công trên trang Facebook cá nhân lúc đó tôi đã ký và đồng ý với yêu cầu của họ, sau này tôi mới biết như vậy là mình đã làm không đúng.

Trong thời gian tu luyện tôi gặp phải giả tướng của nghiệp bệnh, lúc đó vì bản thân còn mang tâm sợ hãi nên tôi đã thốt ra lời rằng tôi từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, ngay thời gian sau đó tôi thật sự thấy dằn vặt vì lời nói đó của mình bởi vì thật tâm tôi thực sự muốn tu luyện, tôi thực sự muốn theo Sư Phụ trở về. Tôi nói với mẹ tôi và chồng tôi là tôi không tu luyện Pháp Luân Công nữa nhưng đó là lời tôi nói không thật tâm của mình. Dù rằng cuối cùng tôi đã nói với mẹ tôi rằng tôi sẽ vẫn tu luyện Pháp Luân Công bình thường nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra và những gì mà tôi đã nói tôi thật sự day dứt và dằn vặt mình rất nhiều.

Hôm nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này hủy bỏ tất cả những gì đã ký kết với cựu thế lực, tất cả những lời đã nói với cựu thế lực khi mang tâm sợ hãi đó đều vô hiệu lực, hoàn toàn phủ định triệt để và bài trừ không chấp nhận hết thảy bức hại và an bài của cựu thế lực đã gây cho bản thân mình. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ, một lòng tu luyện cùng Sư phụ trở về.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Hoài, học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Vào ngày 25 tháng 02 năm 2018, tôi cùng các đồng tu Hà Nội lên Lạng Sơn giảng chân tướng cho người Trung Quốc. Đến khoảng 1 giờ chiều ngày hôm đó đã bị can nhiễu, công an tới bắt các học viên về đồn. Do còn nhiều chấp trước và sợ hãi, tôi đã giao nộp tài liệu chân tướng, không chân trong lời khai, thỏa hiệp với công an mà đã ký tên và lấy dấu vân tay, làm việc không xứng với đệ tử Đại Pháp. Nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký hết và cung cấp cho tà ác, phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực, chỉ tu luyện theo sự an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Đặng Ngọc Hào, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam.

Vào khoảng 2 giờ chiều ngày 1 tháng 2 năm 2017 khi chúng tôi gồm các học viên tại khu vực đang học Pháp thì Công an xã và huyện đến can nhiễu. Họ đã thu giữ 6 cuốn ‘Chuyển Pháp Luân’ và mời chúng tôi lên xã, do trước đó cũng đã can nhiễu 3 lần và ép chúng tôi không được tụ tập đông người học Pháp và luyện công nhưng chúng tôi vẫn kiên định tu luyện. Nhưng do chúng tôi còn nhiều tâm chấp trước đặc biệt là tâm sợ hãi và hiểu biết về luật pháp chưa sâu nên họ đã dùi vào sơ hở và tiếp tục đến can nhiễu, lần này họ đã mời chúng tôi lên xã làm việc.

Khi lên xã họ đã bảo tôi viết bản tường trình, tôi rất muốn họ minh bạch chân tướng nên đã viết và muốn họ hiểu hơn về Pháp Luân Công nhưng không thể nghĩ sâu hơn là họ đã dùng thủ đoạn đó để tiếp tục bắt tôi làm bản kê khai, phần cuối bản kê khai có bắt tôi không được đến đây học Chuyển Pháp Luân nữa. Lúc đầu tôi đã không ký, nhưng về sau họ từ dọa nạn to lời chuyển sang nhẹ nhàng và bảo tôi ký cho xong còn về, do còn nhiều nhân tâm và chưa hiểu sâu về Pháp tôi đã ký và không nghĩ đến hậu quả sau này, tôi rất hối hận về những việc mình làm.

Nay tôi đã minh bạch và viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ định toàn bộ việc ký kết của ngày hôm đó và phủ định hết thảy an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ tu luyện thật tốt, hoàn thành tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp để không phụ long từ bi, ơn cứu độ của Sư phụ!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Lương Thị Hương, tôi đắc Pháp vào tháng 5 năm 2013.

Tháng 10 năm 2017 tôi tham gia một hạng mục và phải ra nước ngoài, ban đầu dự định sẽ đi ba ngày, sau đó do có thay đổi nên đi sớm hơn một ngày. Lúc đó, chồng tôi (khi đó còn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, đến nay đã ly hôn) đã đến trường, gây sức ép với hiệu trưởng về việc tạo điều kiện cho tôi tham gia các hoạt động của Pháp Luân Công. Do chịu áp lực, vị hiệu trưởng sau đó đã yêu cầu tôi viết kiểm điểm rằng nhà trường không cho phép nghỉ dạy để đi tham gia hoạt động của Pháp Luân Công, việc tôi đi như vậy là sai. Vì không giữ được chính niệm, nhân tâm nổi lên mà tôi đã viết bản kiểm đó.

Nay tôi nhận thấy điều đó là vô cùng nhơ bẩn. Nên tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này triệt để phủ nhận những gì hiệu trưởng bắt tôi viết là hoàn toàn vô giá trị và nó không tồn tại, triệt để phủ nhận sự an bài của cựu thế lực.

Nghiêm chính thanh minh

Tháng 3 năm 2017, chúng tôi là Phạm Thị Lâm và Vũ Thị Sắn cùng đi vào chợ giảng chân tướng thì bị một người gọi công an đến mời chúng tôi về phường. Họ thu được 7 quyển Thế Giới Chân Thiện Nhẫn và hỏi là lấy ở đâu. Chúng tôi nói là được tặng và chúng tôi tu luyện thấy rất tốt nên mới mang tặng mọi người để được lợi ích. Họ nói đó là văn hóa phẩm không có nguồn gốc là sai và lập biên bản bắt ký, và chúng tôi đã ký.

Chúng tôi thấy mình đã sai thuận theo an bài tà ác. Chúng tôi xin viết bản Nghiêm chính thanh minh phủ nhận tất cả những gì đã ký kết.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Đăng Tiếp học viên Pháp Luân Công. Đầu năm 2017 tôi cùng khoảng 10 người đang luyện công buổi tối tại thị xã, thì bị công an yêu cầu tất cả về đồn vì lý do tập công trên mặt đường phố ở khu vực dân cư. Họ lập biên bản trong đó ngoài yêu cầu chúng tôi không được tập công trên mặt đường, họ còn đọc và ép chúng tôi viết vào biên bản là không được tập công tại thị xã, và tất cả chúng tôi đã ký.

Nhưng ngay ngày hôm sau tôi và một vài người nữa vẫn tập công ở chỗ khác (ngoài công viên) vào buổi sáng. Thấy tôi tập họ cho người đến nói với tôi là đã ký rồi sao vẫn tập, tôi nói là không thể bỏ tập được, vì tập giống như “ăn cơm” vậy. Sau đó họ viết giấy mời triệu tập riêng tôi, khi gặp, họ nói là vẫn cho chúng tôi tập nhưng không được tập ở chỗ công viên đó, mà phải tập ở nhà hoặc chỗ khuất. Tôi nói là: một mình tôi không quyết định được, phải hỏi ý kiến mọi người. Và tất cả chúng tôi đều nhất trí với nhau là vẫn tập ở đó, không đi đâu hết. Tôi tập cùng các đồng tu ở đó đến đầu tháng 10 năm 2017 tôi chuyển đến sinh sống ở thành phố khác, bàn giao việc điều hành cho người ở lại. Sau khi tôi đi họ lại bị can nhiễu rất nhiều, những người ở lại đã tinh tấn giữ được điểm luyện công đến ngày hôm nay. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết thảy an bài của cựu thế lực, phủ nhận hoàn toàn bức hại của cựu thế lực lên thân thể tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ, nói và viết đều hoàn toàn không có giá trị và hoàn toàn bị hủy bỏ. Tôi chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Tuấn. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh về việc đã nhiều lần ký vào biên bản của Công an hoặc cơ quan văn hóa khi họ bị tà linh cộng sản khống chế gây can nhiễu, cản trở người tu luyện hồng truyền Đại Pháp, giảng chân tướng cứu chúng sinh.

Lần thứ nhất, tháng 5 năm 2013, lúc ấy tôi tu luyện được 3 tháng, công an phường mời tôi về phường. Tôi vui vẻ đến để giảng chân tướng cho họ. Họ lập biên bản bảo tôi ký vào. Tôi đọc kỹ lời họ ghi, rồi ghi vào đó những lợi ích kỳ diệu của Đại Pháp, khuyên các cấp chính quyền công an nên tìm hiểu sự thật để đem lại lợi ích cho nhân dân, rồi mới ký tên phía dưới. Khi về chia sẻ với các đồng tu, có bạn bảo không nên ký bất cứ giấy tờ nào của người đi can nhiễu. Lại có bạn bảo ký thế cũng không sao vì đó chỉ là biên bản làm việc, không có lời buộc học viên cam kết không đi tặng tài liệu.

Lần thứ hai, khoảng giữa năm 2015 tôi đi giảng chân tướng, bị công an thu giữ tài liệu và chiếc xe máy. Họ lập biên bản. Tôi lại ghi chính kiến của mình tương tự lần trước rồi ký tên. Về nhà tôi chia sẻ với một đồng tu ở Sài Gòn tu đã lâu. Đồng tu nói không ký vào biên bản vẫn tốt hơn. Tôi ân hận vì mình đã lỡ ký vào biên bản thu giữ trái phép ấy. Giữa lúc ấy, một người làm ở cơ quan văn hóa thành phố mang chính cái biên bản ấy đến nhà tôi nói, biên bản họ ghi nhầm mấy chữ nên phải hủy đi để ghi lại biên bản khác. Tôi ngộ ra ngay rằng Sự phụ tạo cơ hội cho tôi sửa sai, tôi hủy biên bản cũ và không ký vào biên bản củ và không ký vào biên bản mới, người ấy mang đi không dám nói gì. Lẽ ra từ đó tôi phải có thái độ rõ ràng, dứt khoát về vấn đề này. Nhưng tôi lại lơi lỏng, khiến tư tưởng bất nhất, có lúc mơ hồ.

Lần thứ ba, tôi đi giảng chân tướng tại một vùng thôn quê, công an lập biên bản thu giữ tài liệu và xe máy, tôi nhất quyết không ký, nhưng vài tháng sau khi họ trả xe, họ lại lập biên bản có ghi rằng từ nay không được đi tặng gì ở xã huyện của họ, ban đầu tôi kiên quyết từ chối không ký, nhưng đến lúc họ sắp xếp biên bản vào cặp, tôi lại nghĩ thôi để ghi rồi ký cho họ vui. Tôi cầm lấy tờ biên bản, thấy có dòng chữ “người vi phạm”thì không muốn kí. Nhưng rồi sợ họ mất vui, tôi đã ghi ý kiến của mình phía dưới rồi ký vào. Trên đường về bạn đồng tu chia sẻ tôi lại nhận ra sơ hở của mình và rất ân hận.

Và lần này tại tỉnh Thái Nguyên, tôi đi tặng tài liệu bị công an phường mời về làm việc. Họ ghi chép lung tung rằng không được tặng tài liệu Pháp Luân Công trên địa bàn phường của họ, tôi cũng bảo họ ghi rằng vì đài truyền hình Thái Nguyên đưa tin xuyên tạc bôi nhọ Pháp Luân Công, là môn tu luyện Phật Pháp Chân Thiện Nhẫn nên tôi phải đến đây nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Công. Sau đó tôi lại ghi vài ý của mình ,các ý tôi ghi : Một là đính chính lời ghi sai lệch của họ. Hai là đề nghị họ giao cho tôi một bản để tôi thống kê việc chống phá Đại Pháp tại Thái Nguyên gởi lên cho Trung ương. Tôi bảo họ đi photo thành 2 bản để tôi giữ một bản tôi mới ký. Họ hứa tôi ký họ đi photo luôn rồi sẽ giao tôi một bản. Nhưng sau đó họ đã không thực hiện.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết cũng như an bài của cựu thế lực đối với tôi.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Phạm Thị Quý Long. Mới đây ngày 27 tháng 03 năm 2018, trong khi đi giảng chân tướng, tôi đã bị công an mời về phường. Tôi đã cố gắng giảng chân tướng cho những người Công an ở đó nghe và nói rằng Pháp Luân Công rất là tốt, là một môn tu luyện theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, giúp cải thiện được sức khỏe và nâng cao tâm tính cho mọi người. Vì có chấp trước là không muốn tạo phiền phức đến các đồng tu nên tôi đã tự một mình đối mặt với những người công an ở đó trong hai tiếng đồng hồ. Tại đây họ đã nói với tôi nhiều lần phải viết cam kết không được đi phát tài liệu Pháp Luân Công nữa thì mới xong. Họ cũng đã tịch thu 13 cuốn Sức Khỏe Là Vàng từ những người dân mà tôi đi phát. Vì tôi nghĩ cam kết là không sao cả, nên trong bản cam kết tôi đã ghi là sẽ không đi phát tài liệu Pháp Luân Công nữa. Họ đã bảo tôi ghi rằng” nếu không tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh rằng những điều tôi đã ký kết với Công An là hoàn toàn vô tác dụng. Tôi hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực, lời cam kết mà tôi ghi trên văn bản với công an là hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Thái Thọ. Trong quá trình tu luyện do lý giải Pháp chưa được sâu, còn nhiều chấp trước, chưa thể buông bỏ nên đã bị dùi vào sơ hở, công an đã lừa tôi ký kết biên bản với nội dung là không được tụ tập đông người, không được phát tán tài liệu, tôi nói rằng nếu như các anh muốn tôi ký vào biên bản, thì mỗi bên phải giữ một bản, họ đã đồng ý. Nhưng sau khi tôi ký xong họ lại quanh co nuốt lời. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hết tất cả những gì công an đã lừa tôi ký kết biên bản, phủ nhận hết tất cả những gì cựu thế lực an bài, tôi chỉ thừa nhận sự an bài của sư phụ Lý Hồng Chí.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Thị Ngọ. Tôi đắc Pháp hè năm 2015, tôi hiểu được trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp; từ đó tôi làm ba việc của đệ tử Đại Pháp. Mấy tháng sau công an đến nhà hỏi han ; khuyên ngăn không cho tôi học Pháp chung, luyện công chung. Là một người tu luyện tôi vẫn làm ba việc. Cho tới khoảng ngày mùng 9 tháng 7 năm 2017, tôi đã bị công an gọi lên xã; họ yêu cầu tôi làm bản cam kết và ký vào biên bản; sau hồi lâu tôi đã không kiên định và ký vào biên bản. Tôi trở về nhà những nỗi đau tràn ngập và xé nát cõi lòng. Trong tu luyện có quá nhiều chấp trước , không chứng thực được Pháp khiến em trai bất kính với Sư phụ. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận hoàn toàn sự an bài của cựu thế lực; phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì đã ký kết là không có giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Công Nghiệp, tôi đã từng viết Nghiêm chính thanh minh nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót, vẫn còn nhiều điều không đúng với Pháp bây giờ mới nhận ra. Nên hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh về những lỗi lầm của mình.

Vào ngày 06 tháng 06 năm 2017 trong quá trình phát tài liệu giảng chân tướng tôi đã không thực hiện nghiêm túc phát chính niệm, vẫn còn nhiều tâm chấp trước nên đã bị dùi vào sơ hở và bị bắt về đồn công an. Chính vì lúc trước bản thân không tự nghiêm túc tìm hiểu luật pháp và vẫn còn chấp trước vào cái tình, danh lợi, tâm sợ hãi nên đã ký vào biên bản “tôi sẽ không tuyên truyền các tài liệu Pháp Luân Công và việc làm của tôi là sai”; Tôi đã khai ra tên 1 số đồng tu gây ảnh hưởng đến việc tu luyện của những đồng tu đó; Có lần tôi quên mình là học viên nên vô ý nói ‘tôi không còn tu luyện nữa’. Sau đó trạng thái tu luyện của tôi không tốt nên đã phạm lại sai lầm và có viết bản cam kết không phát tài liệu giảng chân tướng. Lúc đó vì chính niệm chưa đủ, có tâm sợ hãi nên đã thỏa hiệp với tà ác. Tôi đã đối đãi không nghiêm túc với việc tu luyện của bản thân nên đã gây nên những tổn thất cho đồng tu, cho Đại Pháp. Lúc đầu mới đắc Pháp tôi đã gây ra nhiều tổn hại đến Đại Pháp, không trân quý sách Đại Pháp mà đem tặng cho nhiều người, gây ra nhiều cực đoan. Tôi còn nghe Pháp với tâm thái không nghiêm túc.

Đó là những hành động thật sự không đúng với một học viên Đại Pháp. Hôm nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã thỏa thuận với tà ác và quy chính lại những hành động không đúng của mình.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Thị Sâm. Vào tối 23 tháng 3 năm 2018, tại cuộc họp khu dân cư nơi tôi sinh sống, tôi đã phát tài liệu giảng chân tướng giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp cho những người tham gia hôm đó. Sau đó công an gọi tôi lên làm việc liên quan đến việc tôi đã phát tờ giảng chân tướng hôm trước. Trong buổi nói chuyện, tôi vẫn liên tục khẳng định môn tu luyện này là rất tốt. Vào buổi gặp thứ hai, vì học Pháp chưa sâu và chưa được trải nghiệm quá trình vượt quan nên tôi đã phạm sai lầm mà một người tu luyện không nên làm. Đó là: Tôi đã ký vào giấy mời cho buổi làm việc vào sáng hôm sau sau buổi làm việc này tôi đã ký với họ 2 điều 1. Không tuyên truyền phát tờ rơi về Pháp Luân Công nữa 2. Không lôi kéo rủ rê người khác tập. Tôi đã thấy việc làm của mình là sai trái. Tôi xin viết bản Nghiêm chính thanh minh này để tuyên bố những ký kết của tôi ngày hôm đó (dù bằng văn bản hay lời nói) là vô hiệu lực và tôi chỉ tuân theo sự an bài của Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần thị Tuyết. Tháng 5 năm 2017 tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Tháng 2 năm 2018 đơn vị nơi tôi công tác yêu cầu tôi viết bản tường trình và bản cam kết không tập Pháp Luân Công nữa và tôi đã viết, tôi đã viết cam kết phủ nhận mình tập Pháp Luân Công từ đầu năm học mới và đã viết cam kết không tập Pháp Luân Công nữa. Do học Pháp chưa sâu và chưa hiểu ý nghĩa đằng sau bản cam kết đó nên tôi đã bị cựu thế lực dùi vào và tôi đã bị chồng đánh. Chồng tôi còn xé sách Đại Pháp và nói lời bất kính với Sư Phụ. Thời gian này tôi đã được các đồng tu chia sẻ và tôi đã nhận ra chấp trước của mình còn rất nặng nề nên đã có tội lớn với Sư phụ. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh hoàn toàn phủ nhận và bài trừ hết thảy những an bài của cựu thế lực, lời cam kết và bản tường trình của tôi hoàn toàn vô giá trị.

Nghiêm chính thanh minh

Chúng tôi là Vũ Thị Nga và Chu Thị Thanh. Sau một thời gian tu luyện chúng tôi được lợi ích rất nhiều về sức khoẻ và tinh thần, đạo đức, hoàn cảnh gia đình được cải biến rõ rệt. Do vậy, chúng tôi mang tài liệu giới thiệu về Pháp môn này tặng cho những người dân quê chúng tôi. Trong khi chúng tôi đang tặng tài liệu và nói Đại Pháp tốt như thế nào khi chúng ta sống theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn thì công an đến mời chúng tôi về đồn để làm việc với họ. Họ hỏi chúng tôi các thông tin về gia đình, bản thân, và tài liệu, chúng tôi chỉ trả lời một phần, nhưng họ đã gọi về xã điều tra, họ biết rõ chúng tôi và bảo sẽ cho chúng tôi về nếu chúng tôi ký vào tờ cam kết của họ, tôi Vũ Thị Nga đã ký vào bản tường trình nội dung là “tôi trên đường đi chợ gặp mọi người và tôi đã nói Chân Thiện Nhẫn cho họ, các chú công an đi qua tưởng tôi làm việc xấu nên mời tôi về đồn uống nước, tôi đã nói Chân Thiện Nhẫn cho các chú công an nghe”, và Chu Thị Thanh, tôi đã ký vào bản tường trình nội dung là “Tôi tu luyện Đại Pháp đã được hưởng lợi ích như thế nào và muốn nói cho mọi người biết về Đại Pháp tốt như thế nào” thì các chú công an mời tôi về đồn, và ký vào biên bản làm việc và biên bản thu tài liệu. Do học Pháp chưa sâu và bản thân còn quá nhiều văn hoá biến dị nên chúng tôi đã đồng ý với họ. Nay chúng tôi viết Nghiêm chính thanh minh những gì mà chúng tôi nói là không có hiệu lực, mọi thoả thuận, mọi ký kết của chúng tôi với cựu thế lực là vô hiệu lực, vô giá trị.


Đăng ngày 5-7-2018.

Share