Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Trần Thị Kim Oanh. Giữa năm 2016, khi tôi đang duy hộ một điểm học Pháp, công an và chính quyền tổ dân phố ập tới lập biên bản và thu giữ bảy cuốn Chuyển Pháp Luân. Vì tu luyện cá nhân còn kém, chính niệm chưa đầy đủ nên tôi đã không bảo vệ được sách, để cựu thế lực thu giữ cho đến nay vẫn chưa lấy lại được.

Lần tiếp theo vào giữa tháng 4 năm 2017, khi chúng tôi đang luyện công ngoài trời thì công an chính quyền đến can nhiễu và mời chúng tôi về đồn để làm việc. Tôi nghĩ là đến để giảng chân tướng nên đã thuận theo và đồng ý với tà ác rằng Pháp Luân Công chưa được phổ biến và chưa được nhà nước cho phép tại Việt Nam. Mới đầu tôi nghĩ rằng đây là lý do để có thể gặp lãnh đạo cấp cao hơn giảng chân tướng nên đã ký vào biên bản.

Lần cuối cùng vào 18 tháng 7 năm 2017 khi đi giảng chân tướng, có người đã báo cho công an và chính quyền đến bắt giữ, đưa tôi và đồng tu khác về đồn giải quyết. Họ lập biên bản và thu giữ chứng minh thư của tôi. Vì tôi không ký biên bản nên công an tà ác đã giữ chứng minh thư của tôi đến ba ngày mới trả, nhưng họ yêu cầu tôi ký vào biên bản đã trả chứng minh thư. Đến hôm nay tôi thấy việc ký kết như vậy không đúng với Pháp, nên tôi viết bản nghiêm chính này phủ nhận hoàn toàn triệt để sự an bài của cựu thế lực và nhất định sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa và làm đủ ba việc, không phụ ơn phổ độ của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Hồ Thị Hòe, học viên Pháp Luân Công. Tháng 5 năm 2017, do tôi ngộ Pháp chưa sâu, tu luyện chưa tinh tấn nên gây can nhiễu đến điểm luyện công tại Hồ Thiên Nga. Lần thứ hai vào ngày 29 tháng 7 năm 2017, khi đã đi giảng chân tướng cho đội trống lưng đang bị thu giữ trống, tôi cũng đã ký vào biên bản tờ khai. Lần thứ ba vào ngày 18 tháng 7 năm 2017 khi đi giảng chân tướng, họ đã báo cho công an và chính quyền bắt tôi về đồn giải quyết, và tôi đã ký vào biên bản. Nay tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết và cũng như an bài của cựu thế lực, chỉ chấp nhận an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Lê Thị Yến. Ngày 28 tháng 7 năm 2018, tôi về quê cùng mẹ tôi đi chợ. Tôi có mang tài nguyên Đại Pháp để tặng người hữu duyên, khi tôi tặng được khoảng sáu người thì có hai công an mời tôi về trụ sở phường. Vừa ngồi xuống ghế họ bắt đầu khám túi tôi, một người mặc cảnh phục đột nhiên chạy tới chửi và đánh tôi tới tấp vào đầu và mặt. Một lúc rồi rời đi, lúc đó tôi nghĩ mình phải nhẫn để cứu họ, sau đó rất nhiều công an chửi mắng tôi và ép tôi lấy hết tài nguyên trong túi của tôi. Họ hỏi tôi lấy tài nguyên này ở đâu, và ai cung cấp. Họ nói tài liệu này nhà nước không cho phép in và sống ở Việt Nam phải theo luật Việt Nam. Tôi chia sẻ với họ tốt và lợi ích nên tôi cứ chia sẻ với người khác. Sau khi nói chuyện nhiều giờ họ viết biên bản bắt tôi ký nhưng tôi nhất định không ký. Nhưng một hồi sau do tâm tôi không thanh tỉnh, không chiểu theo Pháp mà nhìn nhận, nên tôi đã ký và viết không thừa nhận biên bản này.

Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận hoàn toàn những gì đã ký kết cùng lời nói với cựu thế lực, và chỉ chấp nhận tuân theo sự an bài của Sư phụ. Con thành tâm xin Sư phụ tha lỗi cho con và con sẽ cố gắng tinh tấn tu luyện cá nhân và để làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Trần Thị Thảo. Vào ngày 28 tháng 7 táng 2018 tôi cùng con gái đi chợ. Khi con tôi đang giảng chân tướng cho chúng sinh thì bị công an đưa về đồn. Sau đó công an cũng ra chợ tìm bằng được tôi về đồn theo họ. Sau đó họ đọc cho tôi viết và bắt tôi ký. Sau khi về nhà các bạn đồng tu chia sẻ thì tôi thấy tôi đã quá sai. Nay tôi viết nghiêm chính này phủ nhận hoàn toàn triệt để sự an bài của cựu thế lực, chỉ đi theo an bài của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Thế Mạnh. Vào khoảng năm 2009, 2010, trong lúc đi phát tài liệu giảng chân tướng cứu độ chúng sinh, tôi bị công an phường can nhiễu, và giữ tôi bất hợp pháp tại công an phường khoảng 5 tiếng. Do lúc ấy mới tu luyện, nhận thức Pháp chưa sâu cùng với tuổi trẻ (lúc tôi mới học phổ thông), bị sức ép của công an một cách bất hợp pháp, tác động đến gia đình tôi, tôi đã ký vào bản cam kết không tu luyện và chứng thực Pháp nữa trong lúc hoảng loạn.

Tôi nhận thấy hành vi ấy hoàn toàn không phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện và họ đã ép buộc tôi chứ tôi hoàn toàn không tình nguyện làm như vậy. Nay tôi xin tuyên bố: Tôi phủ nhận hoàn toàn những gì tôi đã ký vào văn bản hoặc cam kết với công an phường lúc đó, đi ngược lại con đường tu luyện và chứng thực Pháp mà Sư phụ Lý đã an bài cho tôi. Tôi cũng chỉ xin thừa nhận duy nhất an bài của Sư phụ, trong tất cả mọi việc.

Con kính xin lỗi Sư phụ, xin Sư phụ an bài lại cho con một con đường mới để con có thêm cơ hội được làm đệ tử Đại Pháp chân chính, hoàn thành thệ ước cứu độ chúng sinh và có thể theo Sư phụ về nhà! Con xin cảm ơn sự từ bi hồng đại của Sư phụ!

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Bùi Văn Thắng, là học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đắc Pháp được một năm. Trong quá trình tu luyện bản thân học Pháp chưa sâu và còn nhiều chấp trước chưa bỏ nên tháng 7 năm 2018 dưới tác động của đơn vị và gia đình tôi đã cam kết với gia đình và đơn vị là không tu luyện Đại Pháp nữa, bản thân còn tâm sắc dục, an dật, còn uống rượu, nóng giận… Trong tâm tôi thật sự rất hối hận và luôn muốn được tu luyện Đại Pháp. Tôi viết Nghiêm chính thanh minh để chính lại những gì bản thân đã làm, triệt để phủ nhận những cam kết bằng lời cũng như bằng văn bản với cựu thế lực, triệt để phủ nhận an bài của cựu thế lực, tôi chỉ tin theo sự an bài của Sư tôn. Con xin tạ lỗi với Sư phụ, xin Sư phụ từ bi cho con tiếp tục được tu luyện Đại Pháp, con xin hứa sẽ nỗ lực tinh tấn để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp cần làm, cùng Sư phụ trở về nhà. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi!

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Trần Minh Hòa, tháng 2 năm 2017 tôi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Vào cuối năm 2017, vì học Pháp chưa sâu và bị nhiều tâm chấp trước dẫn động tôi đã đọc và gửi cho một vài đồng tu trong khu vực bài viết trên website tà ác bài xích ba trang Minh Huệ Việt Ngữ, Phapluan.org và Chanhkien.org. Bản thân tôi sau đó rơi vào tiêu trầm trong tu luyện gần nửa năm mới vực dậy được. Nay tôi tuyên bố phủ nhận tất cả những việc làm bất chính trên, phủ nhận tất cả những việc làm phối hợp với website tà ác làm loạn mội trường tu luyện địa phương. Tôi phủ định tất cả những an bài của cựu thế lực và sẽ tinh tấn tu luyện để bù đắp cho những tổn thất cho Đại Pháp và chúng sinh vì những việc làm trên.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Đậu Văn Nhu, Trần Thị Ngọc, Đậu Văn Hoàng, là học viên Pháp Luân Công tại Việt Nam. Khoảng thời gian tháng 4 năm 2018 tại điểm học Pháp luyện công mà tôi đang học đang luyện gặp can nhiễu của chính quyền địa phương, chúng tôi đã không chiểu theo đủ tiêu chuẩn của Đại Pháp chỉ đạo mà mắc một sai lầm thỏa hiệp với tà ác là giảm bớt những đồng tu ở xa đến điểm học Pháp luyện công. Nay chúng tôi nhận ra được sai lầm nghiêm trọng đó nên viết Nghiêm chính thanh minh, phủ nhận xóa bỏ thỏa hiệp đó, chỉ theo sự an bài của Sư phụ. Con mong Sư phụ từ bi cứu giúp, con sẽ nỗ lực tinh tấn hơn nữa trên con đường an bài của Ngài để không cô phụ sự từ bi của Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Tên tôi là Nguyễn Chanh, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam đắc Pháp vào đầu năm 2018. Vào ngày 15 tháng 7 năm 2018, tôi đã đi tặng tài liệu giảng chân tướng và giới thiệu về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị người quản lý khu chợ gọi điện cho công an. Công an đã yêu cầu tôi cung cấp thông tin cá nhân và gia đình và cũng nhưng một vài thông tin về các bạn đồng tu và điểm luyện công và địa điểm mà đồng tu giao tài liệu để tôi vận chuyển tài liệu Đại pháp. Tôi đã làm bản tường trình tường thuật lại quá trình đắc Pháp và những lợi ích đạt được. Nhưng họ không đồng ý và bắt ép bản thân tôi ghi các thông tin theo yêu cầu của họ và tôi chấp nhận ký tên theo yêu cầu nội dung trong tờ khai của họ và bản tường trình, nên dẫn đến cựu thế lực lợi dụng các thông tin đó gây can nhiễu đến việc tu luyện của các đồng tu cũng như ngăn cản chúng sinh tiếp nhận chân tướng và đắc Pháp.

Do quá trình tu luyện chưa thanh tỉnh nên không nhận thức được đây là an bài của cựu thế lực nên tôi đã đồng ý với nội dung họ đưa ra là “tài liệu giảng chân tướng không có nguồn gốc xuất xứ và cam kết không tặng tài liệu này tại huyện Lập Thạch thuộc tỉnh Vĩnh Phúc nữa”.

Nay tôi Nghiêm chính thanh minh: Những nội dung trên tờ khai và bản tường trình đã ký tên trước đó là không có giá trị, tôi vẫn sẽ tiếp tục giảng chân tướng và tặng tài liệu hồng dương Đại pháp cho chúng sinh Lập Thạch và hết thảy không hạn chế địa điểm nào. Tôi sẽ cố gắng tu luyện tốt hơn nữa để xứng danh là đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Lê Tất Thông, học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bắt đầu tu luyện từ năm 2016. Nhưng do chấp trước nhiều nên tôi đã dừng tu luyện từ đầu năm 2017. Đến giữa năm 2017 tại đơn vị nơi tôi công tác có công văn của Công An thành phố về việc: “Vi phạm trong nội bộ cán bộ, chiến sĩ và đưa ra giải quyết triệt để những vấn đề tồn đọng”. Cơ quan, lãnh đạo và chỉ huy của tôi đã đề nghị tôi viết về việc tôi tu luyện Pháp Luân Công từ năm 2016 và việc chấm dứt hoàn toàn tu luyện. Với suy nghĩ chấp trước vào công việc và gia đình sợ bị ảnh hưởng của người thường nên tôi đã nghe theo sự chỉ đạo của chỉ huy mà viết và ký theo những gì mà người đó đọc, rằng không còn tu luyện Pháp Luân Công và Pháp Luân Công là x giáo. Hiện tại tôi đã quay lại tu luyện và hiểu ra tu luyện căn bản là gì. Đồng thời tôi nhận thấy hành động của mình là sai lầm. Hôm nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn những gì đã viết và quy chính lại những hành động không đúng của mình trong quá khứ, đi theo sự an bài của Sư phụ, đồng thời cố gắng tu luyện và bồi thường lại những tổn thất do bản thân mình gây ra.


Đăng ngày 29-11-2018;

Share