Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-08-2019] Tám học viên thành phố Miên Trúc, tỉnh Tứ Xuyên đang phải đối mặt với việc tiếp tục bị truy tố chỉ vì đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tám học viên này đã bị bắt vào ngày 28 tháng 5 năm 2019, gồm có ông Dương Huấn Thành, bà Vạn Mạnh Dung, bà Duẫn Quang Tố, ông Quách Viễn Tuấn, bà Hoàng Bá Hội, bà Lô Thượng Dung, bà Thái Nghĩa Phượng và bà Lý Vĩnh Phương.

Ngày hôm sau cảnh sát đã lục soát nhà các học viên này và hai ngày sau đó họ bị đưa tới trại tạm giam hình sự.

Hai học viên nam bị giam giữ tại trại tạm giam Hoa Cai, và sáu học viên nữ bị giam giữ tại trại tạm giam số 3 thành phố Miên Dương.

Hàng tuần, người nhà các học viên đều đến Đồn Công an thị trấn Tú Thuỷ và Đội an ninh nội địa huyện An Châu, những đơn vị chịu trách nhiệm về các vụ bắt giữ, để tìm lại công lý cho người thân của mình.

Tuy nhiên, hầu hết cảnh sát đều từ chối nói chuyện với họ. Vương Tiêu, trưởng đồn công an, còn nói rằng ông ta sẵn sàng nghe theo chế độ cộng sản và sống chết vì nó.

Sau đó, người nhà bà Duẫn và ông Hoàng đã thuê luật sư đại diện cho họ.

Ngày 24 tháng 6, cảnh sát đã chuyển hồ sơ vụ việc của học viên tới Viện Kiểm sát quận An Châu. Gia đình các học viên cũng đã nói chuyện với công tố viên Triệu Thôn Lợi và thuyết phục bà không được phê chuẩn lệnh bắt giữ.

Công tố viên Triệu hứa sẽ tuân thủ pháp luật khi xử lý các hồ sơ này và bảo vệ công lý cho các học viên, tuy nhiên, bốn ngày sau đó, tức ngày 28 tháng 6, bà lại phê chuẩn lệnh bắt giữ các học viên.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/8/6/391103.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/8/17/178926.html

Đăng ngày 31-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share