[MINH HUỆ 21-06-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 14 thành phố hoặc các huyện thị ở 8 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 20 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của mình.

b934a00d914a44627c64cc32eeb30430.jpg

1. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Lập Hoa và bà Thiện Cầm Thư bị kết án tù
2. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Tầm Tú Linh không rõ tung tích
3. [Thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến] Bà Hoàng Xảo Thanh bị bắt giữ
4. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Nhà của bà Dương Ngọc Quỳnh bị lục soát
5. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Tông Lan bị giam giữ
6. [Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang] Bà Thẩm Huệ Định đối mặt với phiên tòa
7. [Thượng Hải] Bà Trương Hồng Cẩm bị bắt giữ
8. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Cao Bảo Chi bị giam giữ
9. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Cù Duyên Lai và bà An Hiển Bình bị xét xử
10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hà Tiểu Linh bị đưa tới trung tâm tẩy não
11. [Thành phố Song Áp Sơn, thành phố Hắc Long Giang] Bà Mã Khánh Phân bị bắt giữ
12. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Đặng Tú Hồng bị giam gữ
13. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Vụ án của bà Tống Vũ Sầm đã được chuyển tới Viện Kiểm sát
14. [Thành phố Điều Binh Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Ngọc Không và bà Lâm Kiệt bị kết giữ
15. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Tú Trân và bà Hồ Bang Quỳnh bị cầm tù
16. [Thiên Tân] Bà Thiệu Thục Văn bị giam giữ

1. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lan Lập Hoa và bà Thiện Cầm Thư bị kết án tù

Bà Lan Lập Hoa ở quận Tô Gia Truân đã bị người của Đội An ninh Nội địa Tô Gia Truân bắt giữ vào ngày 6 tháng 11 năm 2018. Bà đã bị kết án ba năm mười tháng tù.

Bà Lan hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 thành phố Thẩm Dương, và bị treo người lên vì luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sau đó bà bị ung thư, nhưng lãnh đạo trại giam nhất quyết không để bà được tại ngoại điều trị y tế theo yêu cầu từ phía gia đình bà. Bà Lan hiện đang rất yếu.

Bà Thiện Cầm Thư bị người của Đội An ninh Nội địa Tô Gia Truân bắt giữ chính thức vào ngày 8 tháng 12 năm 2018. Bà bị kết án ba năm tù vào ngày 23 tháng 5 năm 2019.

2. [Thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây] Bà Tầm Tú Linh không rõ tung tích

Bà Tầm Tú Linh, khoảng 60 tuổi, ở quận Bá Kiều, bị bắt vào ngày 7 tháng 4 năm 2019. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của bà.

3. [Thành phố Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến] Bà Hoàng Xảo Thanh bị bắt giữ

Bà Hoàng Xảo Thanh, một giáo viên tiếng Anh của Trường Trung học Chuyên nghiệp Thành phố Ninh Đức, bị bắt vào ngày 18 tháng 6 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát.

4. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Nhà của bà Dương Ngọc Quỳnh bị lục soát

Nhà của bà Dương Ngọc Quỳnh bị phó đồn trưởng Vương Quan Hoa, Dương Hồng Cường, và các cảnh sát khác của Đồn Công an Thành Quan, thành phố Cung Lai lục soát vào ngày 10 tháng 6 năm 2019. Máy tính của con trai bà, 50.000 tệ và 8.000 đô la Mỹ tiền mặt bị lấy đi.

5. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Lưu Tông Lan bị giam giữ

Bà Lưu Tông Lan và bà Trần bị người của Đồn Công an Vọng Hồ ở Dương Quan bắt giữ vào ngày 2 tháng 5 năm 2019 vì nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nhà của họ bị lục soát.

Bà Lưu hiện đang bị giam trong trại tạm giam Số 1 Thẩm Dương.

6. [Thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang] Bà Thẩm Huệ Định đối mặt với phiên tòa

Viện Kiểm sát quận Củng Thự đã ban hành lệnh bắt giữ bà Thẩm Huệ Định vào tháng 2 năm 2019. Hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Tòa án quận Tây Hồ vào cuối tháng 5.

Bà Thẩm Huệ Định dự kiến bị đưa ra xét xử tại Tòa án Tây Hồ vào sáng ngày 27 tháng 6.

Tham gia bức hại bà Thẩm:
Chu Yến Phương (周燕芳), thẩm phán chủ tọa, Tòa án Tây Hồ: +86-571-88497959
Văn phòng Quản lý xét xử: +86-571-88497923, +86-571-88497842, +86-571-88497930
Kim Hoành (金宏), công tố viên, Viện Kiểm sát quận Tây Hồ: +86-571-87933713
Quy Thanh Vĩ (季青伟), trọ lý công tố viên: +86-571-87933726

7. [Thượng Hải] Bà Trương Hồng Cẩm bị bắt giữ

Bà Trương Hồng Cẩm ở Vương Cảng, thị trấn Đường, quận Phổ Đông, đã bị bắt vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2019.

8. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Cao Bảo Chi bị giam giữ

Bà Cao Bảo Chi ở Tứ Thần Trang, thị trấn Xóa Hàm, quận Phong Nam bị người của Đồn Công an Hàn Thành bắt giữ vào chiều ngày 19 tháng 6 năm 2918, vì giảng chân tướng Pháp Luân Công ở chợ Hàn Thành. Bà đã bị tống giam trong trại tạm giam Đường Sơn 13 ngày.

Tham gia bức hại bà Cao:
Hồ Bân (胡彬), đồn trưởng, Đồn Công an Hàn Thành: +86-18832988171
Biên Cửu Quý (边久贵), chỉ đạo viên: +86-13832985967
Vương Ái Hoa (王爱华), phó đồn trưởng: +86-13832985790
Lý Kiến Thành (李建成), cảnh sát: +86- 13111472656

9. [Thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang] Ông Cù Duyên Lai và bà An Hiển Bình bị xét xử

Ông Cù Duyên Lai và bà An Hiển Bình bị xét xử tại Tòa án Nhượng Hồ Lô vào ngày 14 tháng 6 năm 2019.

Tham gia bức hại ông Cù và bà An:
Phong Quang (封光), công tố viên: +86-459 5974201, +86-13089060016
Đinh Ninh (丁宁): +86-15904596306

10. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Hà Tiểu Linh bị đưa tới trung tâm tẩy não

Bà Hà Tiểu Linh bị bắt vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. Bà bị giam 10 ngày, trước khi bị bí mật chuyển tới một trung tâm tẩy não.

Tham gia bức hại bà Hà:
Trung tâm Quản lý tổng hợp quận Vũ Xương: +86-27-88936279

11. [Thành phố Song Áp Sơn, thành phố Hắc Long Giang] Bà Mã Khánh Phân bị bắt giữ

Bà Mã Khánh Phân bị bắt vào ngày 20 tháng 6 năm 2019.

12. [Thành phố Mai Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Đặng Tú Hồng bị giam gữ

Bà Đặng Tú Hồng bị bắt vào ngày 11 tháng 4 năm 2019, khi bà đang đợi tàu ở Nhà ga xe lửa Tam Hà, huyện Đại Bộ, thành phố Mai Châu. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam quận Mai Giang.

13. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Vụ án của bà Tống Vũ Sầm đã được chuyển tới Viện Kiểm sát

Vụ án của bà Tống Vũ Sầm đã được chuyển tới Viện Kiểm sát quận Hòa Bình vào ngày 18 tháng 6 năm 2019.

Tham gia bức hại bà Tống:
Từ Thích (徐适), kiểm sát trưởng, Viện Kiểm sát quận Hòa Bình: +86-24-23381939
Lưu Quân Hoành (刘军宏), trưởng phòng, Phòng xử lý khiếu nại và tố cáo: +86-24-31951565
Phòng Quản lý án: +86-24-31951561

14. [Thành phố Điều Binh Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Bà Triệu Ngọc Không và bà Lâm Kiệt bị kết giữ

Bà Triệu Ngọc Không và bà Lâm Kiệt bị người của Đội An ninh Nội địa bắt giữ vào chiều ngày 20 tháng 6 năm 2019. Nhà của họ bị lục soát.

15. [Thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Trương Tú Trân và bà Hồ Bang Quỳnh bị cầm tù

Bà Trương Tú Trân và bà Hồ Bang Quỳnh ở huyện Nam Bộ bị người của Đồn Công an Tây Thành bắt giữ vào chiều ngày 12 tháng 1 năm 2018, khi họ đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân.

Mỗi người bị kết án ba năm tù giam vào tháng 10 năm 2018 và bị giam trong Nhà tù Nữ Dưỡng Mã Hà ở thành phố Giản Dương.

16. [Thiên Tân] Bà Thiệu Thục Văn bị giam giữ

Bà Thiệu Thục Văn, 60 tuổi, ở quận Bắc Thần bị báo chính quyền vì giảng chân tướng Pháp Luân Công. Bà bị cảnh sát của Đồn Công an thôn Quả Viên bắt giữ vào ngày 24 tháng 4 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát, hai máy tính, một máy in và các tài liệu liên quan tới Pháp Luân Công khác của bà cũng bị lấy đi.

Bà Thiệu đã bị đưa tới trại tạm giam Bắc Thần.

Tham gia bức hại bà Thiệu:
Bạch Thiệu Vân (白绍云), phó bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Bắc Thần: +86-22-26390555, +86-13902149391
Diêu Vinh Tỏa (姚荣锁), phó bí thư, Phòng 610 quận Bắc Thần: +86-22-26838505, +86-13502084418
Mã Bác (马博), phó trưởng phòng: +86-13512005199, +86-22-26395730, +86-22-26823103
Đội An ninh Nội địa quận Bắc Thần: +86-22-26390303


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/21/389006.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/5/178326.html

Đăng ngày 22-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share