Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-07-2019] Trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 18 tháng 7 năm 2019, 64 học viên Pháp Luân Công tại bảy thành phố ở tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ vì không từ bỏ đức tin của họ. Pháp Luân Công là một môn tu luyện thân tâm bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các vụ bắt giữ diễn ra vài ngày trước dịp kỷ niệm 20 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công, vốn thường được chính quyền xem là “ngày nhạy cảm.” Cũng như những “ngày nhạy cảm” khác, chính quyền đã phản ứng bằng việc tăng cường bắt giam các học viên.

Một số vụ bắt giữ tập thể các học viên Pháp Luân Công khác cũng được báo cáo tại các tỉnh Cát Lâm, Hà Bắc, Sơn Đông và Liêu Ninh vào tháng 7 năm 2019.

Trong số 64 vụ bắt giữ ở tỉnh Tứ Xuyên, có 37 vụ bắt giữ ở thành phố Thành Đô, 11 vụ ở quận tự trị người Di Lương Sơn, sáu vụ ở thành phố Nam Sung và thành phố Toại Ninh, hai vụ ở thành phố Mi Sơn, và một vụ ở thành phố Phàn Chi Hoa và thành phố Miên Dương.

Cần lưu ý, tất cả các vụ bắt giữ ở mỗi thành phố đều diễn ra trong cùng một ngày, các vụ bắt giữ có khả năng đã được dàn xếp và điều phối bởi toàn bộ lực lượng cảnh sát ở tỉnh Tứ Xuyên.

Thành phố Thành Đô: 37 học viên bị bắt giữ trong một ngày

Tại thành phố Thành Đô, 37 học viên đã bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. 27 học viên vẫn đang bị cảnh sát giam giữ tại thời điểm viết bài này.

Ngoài 28 học viên được xác nhận trong một báo cáo trước đó, chín người bắt giữ mới được xác nhận bao gồm: Bà Hạ Trân Dung, ông Thân Học Văn, ông Trần Nhất Hưng, bà Hoàng Mỹ Dung, ông Bành Trì An, ông Trương, bà Vạn Tú Lâm, ông Chung Điện Tuấn và ông Chung Điện Ngọc.

Cảnh sát đã lục soát nhà của ông Thân và tịch thu 30.000 nhân dân tệ tiền mặt, cùng máy tính và máy in của ông.

Quận tự trị Di Lương Sơn: 11 học viên bị bắt giữ trong một ngày

11 cư dân thuộc quận tự trị Di Lương Sơn đã bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 7. Bảy người vẫn bị giam giữ tại thời điểm viết bài.

11 học viên bị bắt giữ bao gồm:

Bà Chu Hiển Dung, chồng bà là ông Phan (không tu luyện Pháp Luân Công) và con gái bà;

Bà Bàng Tố Phân, 77 tuổi, một nhân viên công ty dược phẩm về hưu;

Ông Hoàng Bưu, một nhân viên hưu trí của sở lao động địa phương;

Bà Từ Thiệu Quỳnh, một giáo viên tiểu học;

Ông Lý Ngọc Sâm, 84 tuổi;

Ông Mạnh Hiền Hội;

Ông Hồ Song Phi;

Bà Đinh Long Phân;

và bà Cảnh Đạo Phân.

Thành phố Nam Sung: Sáu học viên bị bắt giữ trong một ngày

Sáng sớm ngày 5 tháng 7, bà Triệu Mộc Lan, bà Dương Quế Phương, bà Dương Tiểu Tuyết, và bà Trịnh Tố Hoa đã bị Đội An ninh Nội địa thành phố Lăng Trung bắt giữ.

Hai chị em học viên họ Dương đã bị đưa đến trung tâm tẩy não thành phố Lăng Trung.

Hai học viên khác là chị em bà An Thuật Hoa và bà An Tố Hoa, cũng bị bắt giữ vào cùng buổi sáng và bị giam giữ hình sự ở Nam Sung.

Thành phố Toại Ninh: Sáu học viên bị bắt giữ trong một ngày

Bà Tịch Tiên Dung, bà Hạ Đại Tú, bà Dương Quế Hoa và bà Đới đã bị bắt giữ vào khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng 7 năm 2019. Trong khi giằng co với cảnh sát, bà Hạ đã bị một chiếc xe đâm và bị thương nặng ở lưng. Cảnh sát đã gọi một chiếc taxi, kéo bà lên xe và đưa đến đồn cảnh sát.

Cảnh sát sau đó đã lục soát nhà bà Hạ, tịch thu máy tính và điện thoại di động của bà.

Bà Lương Cần Hoài, ngoài 70 tuổi, và bà Trần đã bị bắt giữ vào lúc một rưỡi chiều ngày 18 tháng 7 sau khi trở về nhà từ cửa hàng tạp hóa.

Bà Tịch, bà Dương, bà Đới và bà Trần đã được thả vào khoảng 10 giờ tối cùng ngày. Bà Hạ hiện vẫn đang bị cảnh sát giam giữ.

Các vụ bắt giữ khác

Ngày 6 tháng 7, bà Vu Cảnh Phương ở thành phố Phàn Chi Hoa đã bị bắt giữ. Bà được thả ra sau năm ngày bị giam giữ.

Bà Từ Trung Huệ ở thành phố Miên Dương bị các cảnh sát từ Phòng An ninh Nội địa Giang Du bắt giữ lúc hai giờ chiều ngày 11 tháng 7. Bà hiện đang bị giam giữ tại nhà tù thành phố Miên Dương.

Bà Chu Tố Phương cùng chồng ở thành phố Mi Sơn đã bị bắt giữ vào ngày 15 tháng 7. Cả hai người họ đều đã được thả ra vào thời điểm viết bài.

Ngoài ra, một số học viên ở thành phố Đạt Châu đã bị cảnh sát sách nhiễu từ ngày 18 tháng 7. Các cảnh sát đã chụp ảnh họ, lục soát nhà và ép buộc họ ký các tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công.

Các báo cáo liên quan:

Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên: 28 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong cùng một ngày

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt trong cùng một ngày

Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông: năm người bị bắt và năm người bị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Tỉnh Liêu Ninh: Ít nhất 35 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong hai ngày

Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm: Ít nhất 24 học viên Pháp Luân Công và hai người nhà bị bắt trong một ngày


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390389.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/7/29/178637.html

Đăng ngày 17-08-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share