Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2019]

0590d5f4f80e6b372b4708b73699d5e3.jpg

Các học viên tọa thiền trước những đóa sen. Dòng chữ tiếng Trung phía trên có nghĩa: “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn”.

ec2d371888e15df87d3294b6958cb79f.jpg

Các học viên cùng phát chính niệm. Dòng chữ tiếng Trung phía trên có nghĩa: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

25b080325a5cfe6758bc60d072144eef.jpg

a6b8917ea60577610e3b3c041f839e14.jpg

dc12e3839ff08c01192f5406cdc7bd96.jpg

Các học viên biểu diễn múa rồng. Dòng chữ tiếng Trung có nghĩa: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/385876.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/5/20/177695.html

Đăng ngày 23-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share