Tác phẩm của Xuân Mai, học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-05-2019]

b730d34be51b7fb737a60615dd98c3a8.jpg

Cô bé đang đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Biểu ngữ được hai thiên thần cầm mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Hai câu thơ trên bức liễn treo bên trái có nghĩa:

Trong tâm ghi nhớ Chân – Thiện – Nhẫn
Phúc lành đến với người thiện lương.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/386127.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/19/177679.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share