[MINH HUỆ 05-5-2019] Ông Bill Barnett, thị trưởng thành phố Naples, Florida, đã ban hành một tuyên bố nêu rõ ngày 13 tháng 5 năm 2019 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Naples. Thị trưởng khuyến khích tất cả cư dân thành phố đến “tìm hiểu thêm về môn tập và thử một trong những khóa học được tổ chức tại Naples”.

Ông viết rằng Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng vượt trội trong giải tỏa căng thẳng cũng như đối với sức khỏe thể chất và tinh thần một cách toàn diện.

Ngoài ra, tuyên bố ghi nhận Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích cả về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho hơn 100 triệu học viên trên khắp thế giới. Pháp Luân Đại Pháp được tập luyện tại hơn 100 quốc gia, đã được công nhận và tôn vinh rộng rãi trên khắp thế giới.

a2c665409a32f54805e6bee1d7d0894b.jpg

Bản dịch của lời tuyên bố như sau:

Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn khí công thượng thừa truyền thống với mục đích nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần thông qua việc chủ động thay đổi bản thân, các động tác nhẹ nhàng và thiền định;

Môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn là những đặc tính cơ bản của vũ trụ;

Bên cạnh tác dụng vượt trội trong việc giảm căng thẳng và nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần toàn diện, Pháp Luân Đại Pháp rốt cuộc có mục tiêu cao hơn là đưa con người đạt được trí huệ và giác ngộ;

Từ khi ông Lý Hồng Chí giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng vào năm 1992, pháp môn này đã mang lại lợi ích cho hơn 100 triệu người. Pháp Luân Đại Pháp đã được đón nhận rộng rãi và tôn vinh ở hơn 100 quốc gia;

Tất cả các hoạt động của Pháp Luân Đại Pháp, kể cả các khóa học và các bài công pháp, do các tình nguyện viên tổ chức đều miễn phí cho công chúng ở Naples và những cộng đồng khác ở Florida;

Vì vậy, bây giờ, tôi, Bill Barnett, với tư cách Thị trưởng Thành phố Naples, Florida do chính quyền bổ nhiệm, tuyên bố rằng ngày 13 tháng 5 năm 2019 là:

Ngày Pháp Luân Đại Pháp

tại thành phố Naples và khuyến khích mọi công dân của thành phố Naples tìm hiểu Pháp Luân Công và thử một trong những khóa học Pháp Luân Công được tổ chức tại Naples.

Thị trưởng: Bill Barnett


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/5/385932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/7/176754.html

Đăng ngày 11-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share