[MINH HUỆ 31-5-2018] Pháp Luân Đại Pháp, hay còn gọi là Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân ôn hòa, bắt nguồn từ Trung Quốc cổ xưa, đã trở nên phổ biến trên 100 quốc gia và khu vực, được nhà sáng lập, Đại sư Lý Hồng Chí phổ truyền ra công chúng vào năm 1992. Trước dịp kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn đã nhận được hàng chục tuyên bố và thư chúc mừng từ các thành phố của Canada.

Winnipeg

Ông Brian Bowman, thị trưởng thành phố Winnipeg, đã gửi thư chúc mừng, ca ngợi các học viên vì đã “làm việc vô cùng mẫn cán để bảo vệ và quảng bá các nguyên lý cơ bản Chân-Thiện-Nhẫn”, và “đóng góp cho sự phong phú của đời sống văn hóa, tinh thần của chúng ta.”

e8d4757c6a9d3c22bd85b1c8c4e767bc.jpg

Ông Brian Bowman, Thị trưởng thành phố Winnipeg

e84d0c7b9ec8d4ebfccfc3d0d956a605.jpg

Thư chúc mừng của ông Brian Bowman, Thị trưởng thành phố Winnipeg

Swift Current

24ac9c4ad447e67050d63ef4cd2e4eb8.jpg

Ông Denis Perrault, Thị trưởng thành phố Swift Current

da8d6fdb9b1908ec9c5e69bb7063d3d8.jpg

Thư chúc mừng của ông Denis Perrault, thị trưởng thành phố Swift Current, thay mặt Hội đồng thành phố Swift Current, chúc mừng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada nhân dịp lễ kỷ niệm 26 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng.

Mississauga

40bf353a20217f7c0a0c62ab75257cf5.jpg

Ông Ron Starr, ủy viên hội đồng Khu phố 6, thành phố Mississauga

30e342a0252d92807a10d8151d2e75c5.jpg

Trong thư, ông Ron Starr, ủy viên hội đồng Khu phố 6, gửi lời chúc mừng tới những người tham dự và ủng hộ lễ kỷ niệm Pháp Luân Đại Pháp thường niên lần thứ 26, và ghi nhận lễ kỷ niệm giúp thúc đẩy những giá trị cơ bản về đạo đức chân chính.

Toronto

ab53bf70455ae38d5aea7f5d4471f74b.jpg

Ông Josh Matlow, ủy viên hội đồng Toronto

b3b8543d4755be2dcf066910c6be57d7.jpg

Trong thư, ông Josh Matlow, ủy viên hội đồng Toronto, nêu rõ: “Việc chú trọng các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn là đóng góp quý giá cho cộng đồng của chúng tôi” và “Tôi tôn trọng và ủng hộ môn tu luyện ôn hòa, khoan dung của các bạn, và những cống hiến của các bạn trong việc chia sẻ những giá trị đó với mọi người.”

Thành phố Sault Ste. Marie

19ab296c82182667916beb60900407fb.jpg

Ông Christian Provenzano, Thị trưởng thành phố Sault Ste. Marie

6af00330f49144705e4cb64ca077e312.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng thành phố Sault Ste. Marie, ông Christian Provenzano

Thành phố Aurora

bad69a4f84cb8594e35ae4f1056619d0.jpg

Thị trưởng thành phố Aurora, ông Geoffrey Dawe

9810b93bb561a6b9829f7445b96441f3.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng thành phố Aurora, ôngGeoffrey Dawe.

Thành phố Saskatoon

e41e655eb8842018652195def94dcd3d.jpg

Bản tuyên bố Tháng Pháp Luân Đại Pháp của thành phố Saskatoon

Thành phố Regina

7de1a649471e75b7ebd34b18f382f7e1.jpg

Thị trưởng thành phố Regina, ông Michael Fougere, tuyên bố ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Thành phố Melfort

1b5c218c82fb53686670506952bf8a7e.jpg

Hội đồng thành phố Melfort tuyên bố tháng 5 năm 2018 là Tháng Pháp Luân Đại Pháp

Thành phố Niagara Falls

bc975b7034dbfbd5bf4d095b7f8b782a.jpg

Ông Jim Diodati, Thị trưởng thành phố Niagara Falls, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp

Thành phố Kingston

00922b8a01aee1313766e124e220c5f6.jpg

Thị trưởng thành phố Kingston, ông Bryan Paterson, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp.\

Thành phố Martinville

2da0e9b2d50fa3f4a2a0ec43d27f8d03.jpg

Thị trưởng Rajean Masson của thành phố Martinville tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/31/368243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/6/3/170642.html

Đăng ngày: 9-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share