Bài viết của Thái Cúc, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 1-6-2018] Nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 19, ngày 13 tháng 5, nhiều quận và thành phố của tiểu bang New York ban hành bản tuyên bố gửi tới các học viên Pháp Luân Công trong khu vực.

Các quan chức chính phủ tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2018 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp, chúc mừng các học viên nhân dịp kỷ niệm lần thứ 26 Pháp Luân Công được phổ truyền ra công chúng, và ghi nhận đóng góp của các học viên cho cộng đồng của họ.

Bản tuyên bố khen ngợi tác động tích cực mà môn tu luyện tự thân mang đến cho xã hội, đặc biệt nhấn mạnh các nguyên lý cốt lõi Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Ngoài ra, các quan chức còn lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 19 năm ở Trung Quốc.

a7b5df644c19adc64d631699ab9cbe52.jpg

Bà Kathy M. Sheehan, Thị trưởng thành phố Albany, và bản tuyên bố của bà

9b3998a2bce2b0ebc0d5bba8b35e53cd.jpg

Bà Laura Curran, Ủy viên quận Nassau và bản tuyên bố của bà

9a09062dc3e3beaffc3342d8a6502bdd.jpg

Ông Steven Bellone, Ủy viên quận Suffolk và bản tuyên bố của ông

1d8c9f673c1d3a49d30058f7f6a6070b.jpg

Ông Chad A. Lupinacci, Quản trị viên quận Huntington và bản tuyên bố của ông

9b611765b8f5c7d15210087f9f12dcfb.jpg

Ông Edward P. Romaine, Thị trưởng thành phố Brook Haven và bản tuyên bố của ông

ce1a9b32293bf4080ddd330fda2ab474.jpg

Bà Laura Jens-Smith, Thị trưởng thành phố Riverhead, và bản tuyên bố của bà

ba76fc3bdf9ac0da8b80220ab53b69f1.jpg

Ông Edward R. Wehrheim, Thị trưởng thành phố Smithtown, và bản tuyên bố của ông

e6a4f1c7e3e02c1fc93d8e745d3ca16d.jpg

Bà Angie M. Carpenter, Thị trưởng thành phố Islip, và bản tuyên bố của bà

ebfad93026bfce06ce4ea9c76fe87d0f.jpg

Ông Richard H. Schaffer, Thị trưởng thành phố Babylon, và bản tuyên bố của ông

6d87a9734fcde1f46aa1afb6c1d4bde6.jpg

Bà Judi Bosworth, Thị trưởng thành phố Bắc Hempstead, và bản tuyên bố của bà

bfb0f54238d561a6dbfd2c4603858116.jpg

Ông Tim Tenke, Thị trưởng thành phố Glen Cove và bản tuyên bố của ông


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/6/1/368285.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/2/170626.html

Đăng ngày: 8-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share