Bài viết của Tăng Hồng, phóng viên báo Minh Huệ tại Dallas

[MINH HUỆ 29-5-2018] Ngày 13 tháng 5 năm 2018 kỷ niệm lần thứ 26 ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng. Vào ngày này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Dallas đã tập trung tại Công viên Russell Creek ở Plano, Texas để chúc mừng sự kiện trọng đại này.

Nghị sĩ quốc hội Hoa Kỳ Pete Sessions, Thượng Nghị sĩ Texas Van Taylor và Thị trưởng David Hillock của thị trấn Little Elm đã gửi thư chúc mừng và bản tuyên bố tới Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ.

Nghị sĩ Pete Sessions nhấn mạnh trong thư chúc mừng: “Kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu đến vùng Dallas-Fort Worth vào năm 1996, nhiều buổi hội thảo giới thiệu miễn phí đã được tổ chức ở các thư viện và công viên của thành phố, đồng thời, một số học viên cũng tham gia nhiều sự kiện cộng đồng.”

Ông khen ngợi nỗ lực của các học viên “nhằm thông tin tới mọi người về Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.”

19f82d5e051053d4b8aa98ea8fa9157e.jpg

Thư chúc mừng từ Thượng Nghị sỹ Pete Sessions của tiểu bang Texas

Thượng Nghị sĩ Van Taylor nêu rõ trong nghị quyết của ông: “Sự đa dạng về văn hóa truyền thống vốn có của tiểu bang Lone Star được gia cường và củng cố nhờ sự dung nhập của Pháp Luân Đại Pháp, điều đó hoàn toàn phù hợp với việc ghi nhận Pháp Luân Đại Pháp đã đóng vai trò tích cực trong cuộc sống của vô số người dân Texas…”

c6a68827b73ef9232cd5778b6c9257bd.jpg

Thượng Nghị sỹ Van Taylor của tiểu bang Texas

e2de880e8111754a3584727f19e94833.jpg

Nghị quyết do Thượng nghị sỹ Van Taylor ban hành

Thi trưởng thị trấn Little Elm David Hillock ban hành tuyên bố, và tuyên dương các học viên Pháp Luân Đại Pháp, trong đó có viết: “Đối diện với cuộc bức hại tàn khốc của ĐCSTQ, các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn luôn kiên định và dũng cảm bảo vệ Chân – Thiện – Nhẫn, sự kiên định đó đã cho toàn thế giới thấy được giá trị của cuộc sống và ý nghĩa của nhân cách.”

2018-5-27-texas-little-elm-proclamation_01--ss.jpg

Tuyên bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” ở thị trấn Little Elm, Texas

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

美国德州小榆树市宣布“法轮大法日”(图)


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/5/29/368168.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/6/2/170627.html

Đăng ngày 8-6-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share