Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-3-2019] Một cư dân thành phố Phàn Chi Hoa, tỉnh Tứ Xuyên đã chết khi mới chịu án tù chưa đầy 9 tháng tại Nhà tù Tỉnh Vân Nam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Người đàn ông 65 tuổi này đã bị đột quỵ vài lần và bị huyết áp cao ở mức nguy hiểm, nhưng lần nào cũng bị từ chối bảo lãnh y tế chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin của ông, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Cái chết của ông Liệu Kiện Phủ xảy ra sau khi ông phải chịu hai án tù vào năm 2002 và năm 2013 với tổng là 10.5 năm tù.

Ông Liệu bị bắt lần cuối vào tháng 10 năm 2016 vì treo các áp phích về Pháp Luân Công. Ba học viên khác đi cùng ông, ông Tống Nam Du (70 tuổi), ông Phó Văn Đức (70 tuổi), và ông Châu Phú Minh (trên 60 tuổi) cũng bị bắt giữ.

Tòa án Quận Ngọc Long Bốn đã xét xử bốn học viên vào ngày 22 tháng 3 năm 2018. Các học viên liên tục bị thẩm phán ngắt lời khi đọc lời biện hộ. Sau đó, thẩm phán kết án ông Liêu 4 năm tù, ông Tống và ông Phó mỗi ông 3.5 năm, còn ông Châu 2 năm tù giam.

Ông Liệu, ông Phó, và ông Châu bị chuyển đến Nhà tù Số 1 Tỉnh Vân Nam, còn ông Tống bị chuyển đến Nhà tù Số 2 Tỉnh Vân Nam vào ngày 21 tháng 8 năm 2018.

Trong khi chịu án tù, ông Liệu đã nhiều lần bị xuất huyết não, nhưng quản lý trại giam từ chối quyền bảo lãnh để điều trị y tế đối với ông.

Các bài viết liên quan:

Tính mạng của ông Liệu Kiện Phủ tại Nhà tù Số 1 Vân Nam đang bị đe dọa

Bốn người cao tuổi bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công tự biện hộ cho mình tại tòa án

Trong nửa cuối năm 2017: 66 hồ sơ Pháp Luân Công được trả lại dẫn đến việc 22 học viên được trả tự do


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/23/384232.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/24/176259.html

Đăng ngày 28-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share