[MINH HUỆ 21-01-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 12 thành phố hoặc các huyện thị ở 8 tỉnh thành, với 25 học viên đã bị bức hại vì đức tin của họ trong thời gian gần đây.

e16a4b42c7305374bebdde6c599e92e6.jpg

1. [Thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tiếu Hồng bị giam giữ
2. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Tinh Hà và bà Vương Phương bị bắt giữ
3. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Thôi Nhật Thiều bị giam giữ, ngược đãi
4. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ông Hình Tử Cương bị bắt giữ
5. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Hoàng Hoán Chi và bà Cao Tiểu Bình bị kết án tù
6. [Thành phố Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông] Ông Kiến Xuân bị bắt giữ
7. [Thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Hầu Anh Luyến bị giam giữ
8. [Huyện Trường Đinh, tỉnh Phúc Kiến] Bà Đái Tam Liên bị bắt giữ
9. [Huyện Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc] Bà Uông Quế Chi bị giam giữ
10. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Mười học viên bị bức hại
11. [Trùng Khánh] Ông Hùng Lâm bị bắt giữ
12. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Đường Kim Ngọc và ông Đàm Tín Thanh bị giam giữ

1. [Thành phố Đông Ninh, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tiếu Hồng bị giam giữ

Bà Tiếu Hồng bị người của Đồn Công an Số 1 Thành phố Đông Ninh bắt giữ vào ngày 16 tháng 1 năm 2019 vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trại tạm giam Đông Ninh 12 ngày.

Tham gia bức hại bà Tiêu:
Đồn trưởng, Đồn Công an Số 1 Thành phố Đông Ninh: +86-453-3622260, +86-453-3623629
Lương Long Giang (梁龙江), chính trị viên: +86-15765020333
Lý Mậu Tường (李茂祥), giám đốc, trại tạm giam Đông Ninh: +86-13845386555, +86-4533662801, +86-4533662806
Khổng Hiến Hà (孔宪河), phó giám đốc: +86-13945337210
Doãn Lệ Lệ (尹莉莉), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13946318581

2. [Huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm] Bà Vương Tinh Hà và bà Vương Phương bị bắt giữ

Bà Vương Tinh Hà và bà Vương Phương bị người của Đồn Công an Trường Long ở thành phố Tùng Nguyên bắt giữ vào ngày 15 tháng 1 năm 2019 vì phân phát tranh Tết. Hiện tại họ vẫn đang bị giam giữ.

3. [Huyện Khang Bình, tỉnh Liêu Ninh] Ông Thôi Nhật Thiều bị giam giữ, ngược đãi

Ông Thôi Nhật Thiều bị người của Đồn Công an Đông Quan bắt giữ vào ngày 02 tháng 01 năm 2019 vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công cho người dân. Ông bị giam trong một căn phòng nhỏ, tối tăm và lạnh giá ở Đồn Công an Đông Quang. Đái Quốc Khánh, phó cục trưởng, đã đánh đập tàn bạo ông Thôi khiến ông bị chảy máu miệng.

Sau đó công an đưa ông Thôi về nhà ông và tiến hành lục soát. Họ lấy hơn 2.000 tệ, 30 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, đĩa CD, và các đồ đạc khác.

Ngày 07 tháng 01, vợ ông Thôi đã tới Đồn Công an Đông Quan để hỏi về vụ bắt giữ chồng bà. Trương Hồng Tân, đồn phó, thái độ vô cùng ngang ngược, và cố gắng nghi hình bà và một số người khác. Ông Thôi hiện đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Khang Bình.

Tham gia bức hại ông Thôi:
Lý Ngọc PHong (李玉峰), đồn trưởng, Đồn Công an Đông Quan: +86-15940206606
Trương Hồng Tân (张洪新), đồn phó: +86-15804051472
Phan Lỗi (潘磊), cảnh sát viên: +86-24-87250137
Tu Vũ (修宇), cảnh sát viên: +86-24-87250137
Đái Quốc Khánh (戴国庆), phó cục trưởng, Cục Công an Huyện Khang Bình: +86-13940169777

4. [Thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông] Ông Hình Tử Cương bị bắt giữ

Ngày 07 tháng 01 năm 2019, người của Đồn Công an Linh Châu Sơn thuộc Phân cục Công an Khu Khai Phát đã kéo đến bắt giữ chồng bà Triệu Nhân Hà là ông Hình Tử Cương tại nhà. Con trai ông, anh Hình Hạo Đông đã tới đồn công an để yêu cầu thả người. Công an không những không thả ông Hình mà còn yêu cầu anh Hình Hạo phải giao nộp bà Triệu. Ông Hình bị giữ 24 giờ tại đồn công an.

5. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Hoàng Hoán Chi và bà Cao Tiểu Bình bị kết án tù

Bà Hoàng Hoán Chi và bà Cao Tiểu Bình bị người của Đồn Công an Lý Hải Vụ bắt giữ vào ngày 27 tháng 1 năm 2018. Họ bị giam trong Đồn Công an Liêu Thành và sau đó bị đưa ra xét xử. Bà Cao bị kết án hai năm tù, còn bà Hoàng bị kết án hai năm tù. Cả hai bà đều bị đưa tới Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Đông.

Tham gia bức hại bà Hoàng và bà Cao:
Triệu Lai Xuân (赵来春), giám thị, Nhà tù nữ Tỉnh Sơn Đông: +86-531-88928001
Ngôi Kiến Hoa (隗建华), chính ủy: +86-531-88928006
Triệu Hồng Yến (赵鸿燕), phó giám thị phụ trách bức hại: +86-531-88928004
Khu 11 thuộc nhà tù: +86-531-88928103, +86-531-85838310

6. [Thành phố Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông] Ông Kiến Xuân bị bắt giữ

Viện Kiểm sát Thành phố Tức Mặc đã phê chuẩn bắt giữ chính thức ông Lý Kiến Xuân vào ngày 11 tháng 1 năm 2019.

Tham gia bức hại ông Lý:
Quan Vạn Xuân (官万君), công tố viên, Viện Kiểm sát Thành phố Tức Mặc: +86-18506395606, +86-532-83012647
Triệu Trì Lâm (赵治林), lãnh đạo của Cục Công an Thành phố Tức Mặc: +86-53266583001

7. [Thành phố Vũ Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Hầu Anh Luyến bị giam giữ

Bà Hầu Anh Luyến bị người của Đồn Công an Quách Liên bắt giữ vào ngày 04 tháng 01 năm 2019 vì phân phát lịch để bàn có nội dung về Pháp Luân Công. Bà bị giam trong trại tạm giam Thành phố Vũ Châu.

Ngày 18 tháng 01, bà bị đưa tới trại tạm giam dành cho nữ của Thành phố Hứa Xương để bức hại thêm nữa. Cảnh sát lục soát nhà bà và lấy đi các máy tính, máy in, lịch bàn, máy đục lỗ, các sách Pháp Luân Công.

8. [Huyện Trường Đinh, tỉnh Phúc Kiến] Bà Đái Tam Liên bị bắt giữ

Bà Đái Tam Liên ở trấn Trạc Điền bị bắt giữ tại nhà vào ngày 04 tháng 01 năm 2019. Bà bị đưa tới Long Nham để bức hại thêm nữa.

9. [Huyện Hy Thủy, tỉnh Hồ Bắc] Bà Uông Quế Chi bị giam giữ

Bà Uông Quế Chi bị bắt giữ vào tháng 9 năm 2017. Ban đầu bà bị giam trong trại tạm giam Thành phố Hoàng Cương và sau đó bị chuyển tới trại tạm giam Số 1 Huyện Hy Thủy.

Bà Vương bị xét xử và kết án một năm rưỡi tù giam vào ngày 11 tháng 12 năm 2018. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Vũ Huyệt ở thành phố Hoàng Cương.

10. [Thành phố Hàm Ninh, tỉnh Hồ Bắc] Mười học viên bị bức hại

Cô Hồ Quan Hà, 38 tuổi, ở huyện Thông Thành, bị kết án bốn năm tù bởi Tòa án Huyện Nhạc Dương. Hiện cô vẫn đang bị giam trong Nhà tù nữ Thành phố Trường Sa ở tỉnh Hồ Nam.

Ông Hồ Bảo Nhật, ngoài 50 tuổi, ở huyện Thông Thành, bị kết án bốn năm tù giam. Hiện ông đang bị giam trong Nhà tù Võng Lĩnh ở huyện Du, thành phố Chu Châu, tỉnh Hồ Nam.

Bà Lý Diễm Hòa, ngoài 40 tuổi, ở huyện Thông Thành, bị kết án bốn năm tù giam bởi Tòa án Huyện Nhạc Dương. Hiện bà vẫn bị giam trong Nhà tù nữ Thành phố Trường Sa ở tỉnh Hồ Nam.

Bà Trương Hồng, ngoài 40 tuổi, ở khu Hàm An, bị kết án hai năm tù giam. Bà bị đưa tới Nhà tù nữ Tỉnh Giang Tây.

Anh Trần Sảng, 23, ở thành phố Kiến Ninh, bị kết án bảy năm tù. Hiện bà đang bị giam trong trại tạm giam Khu Long Cương, thành phố Thâm Quyến.

Ông Hướng Đức Bân, ngoài 50 tuổi, ở khu Hàm An, hiện đang bị gia trong trại tạm giam Khu Hàm An.

Ông Hồng Hải Hoa, ngoài 60 tuổi, ở huyện Thông Thành, đã bị xét xử và hiện vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Thông Thành.

Bà Hoàng Thu Trân, ngoài 60 tuổi, ở thành phố Hàm Ninh, đã bị giam trong trại tạm giam Khu Kiến An.

Anh Mai Thụ Thanh, ngoài 30 tuổi, ở Xích Bích, đã bị người của Đồn Công an Trá Sơn, khu Thái Điện, thành phố Vũ Hán bắt giữ vào ngày 06 tháng 04 năm 2018. Hiện anh đang bị giam trong trại tạm giam Khu Thái Điện.

Bà Vương Hội Nguyên, ngoài 60 tuổi, ở huyện Thông Thành, đã bị xét xử và hiện đang bị giam trong trại tạm giam Huyện Sùng Dương ở thành phố Hàm Ninh.

11. [Trùng Khánh] Ông Hùng Lâm bị bắt giữ

Ông Hùng Lâm, ngoài 40 tuổi, bị bắt và đưa về Đồn Công an Trị An ở Khu Thương mại Quan Âm Kiều thuộc khu Giang Bắc vào ngày 20 tháng 1 năm 2019 vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Tham gia bức hại ông Hùng:
Đồn Công an Trị An, Khu Thương mại Quan Âm Kiều thuộc khu Giang Bắc: +86-23-67115838

12. [Thành phố Quảng Hán, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Đường Kim Ngọc và ông Đàm Tín Thanh bị giam giữ

Ông Đường Kim Ngọc và ông Đàm Tín Thanh bị người của Đồn Công an Trấn Kim Luân vào ngày 19 tháng 01 năm 2019 vì phân phát lịch bàn chứa thông tin Pháp Luân Công cho người dân. Hiện họ đang bị giam trong trại tạm giam Quảng Hán.

Tham gia bức hại hai học viên:
Đồn Công an Trấn Kim Luân: +86-8385780390
trại tạm giam Thành phố Quảng Hán: +86-8385102842, +86-8385102942


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/21/380678.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/1/31/174831.html

Đăng ngày 22-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share