Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-2-2019] Từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 2 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công ở Đài Bắc đã tham gia đợt học Pháp và chia sẻ tâm đắc thể hội tu luyện. Họ chăm lo cho gia đình vào buổi sáng và tham gia học Pháp vào buổi chiều.

823faa1b96d37df336adfd9298694bcf.jpgHọc Pháp chung trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Đài Bắc, Đài Loan

Những học viên lâu năm cho biết, sự kiện đã giúp họ có thể ngộ Pháp sâu sắc hơn và duy trì hay lấy lại quyết tâm tu luyện như thuở đầu.

Một học viên mới có tên Lượng đã tìm được Pháp Luân Công khi anh đang tìm kiếm một phương pháp điều trị cho người cha đang lâm bệnh của mình. Mặc dù anh đã luôn khuyên mẹ và các anh chị em tu luyện pháp môn này, nhưng họ chưa chịu. Anh Lượng nhận ra rằng mình chấp trước nặng vào tình cảm thân quyến. Anh nhận thấy anh nên loại bỏ chấp trước này của mình đi và để cho họ tự có những quyết định của mình.

Một chủ đề khác cũng được thảo luận đó là làm sao để duy trì được quyết tâm và nhiệt huyết tu luyện. Ông Ngô cho biết bệnh tật của ông đã khỏi trong vòng ba tháng đầu tu luyện. “Tôi từng lái xe hơn một giờ đồng hồ mỗi sáng từ Cơ Lương tới Đài Bắc để tham gia luyện công chung hồi mới tu luyện. Là một học viên lâu năm, tôi đã buông lơi nhiều phương diện. Tôi cần phải lấy lại quyết tâm tu luyện như thuở đầu.”

Cô Lâm chia sẻ rằng mục tiêu của cô là hoàn thành một mạch năm bài công pháp. Cô khích lệ các đồng tu hãy ra luyện công ngoài trời. Cô cho rằng việc luyện công tập thể sẽ rất tốt cho việc hồng dương Pháp Luân Công tới công chúng, và có lợi lớn cho những người luyện công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/10/382597.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2019/2/14/175821.html

Đăng ngày 17-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share