[MINH HUỆ 09-12-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm các vụ bức hại xảy ra ở 16 thành phố hoặc huyện thị thuộc 10 tỉnh thành. Theo báo cáo này, tám học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong thời gian bị giam giữ và ít nhất36 người đã bị bắt giữ phi pháp.

b0095c6cef78054d0a7a563569cb7d8d.jpg

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Ngô Nhã Nam và bà Vương Tú Anh bị tạm giam

2. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đan Cẩm Thục bị bắt giữ

4. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Ông Lý Bồi Cao bị bắt

5. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị tạm giam

6. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Dương Hồng bị bắt

7. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Năm học viên bị kết án tù

8. [Thiên Tân] Sức khoẻ của bà Lưu Thục Hương xấu đi khi ở trong tù

9. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Lưu Tĩnh Hiệp bị tạm giam

10. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên đang bị tạm giam

11. [Huyện An Đồ, tỉnh Cát Lâm] Học viên Từ Học Chí bị bắt

12. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Hải Yến bị kết án tù

13. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Thiểm Tây] Bà Điền Diễm Hoa bị đưa đến nhà tù

14. [Huyện Hoàn Nhân, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ của bà Trương Kế Anh chuyển tới Viện Kiểm sát

15. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Không ai biết bà Trâu Song Phân ở đâu

16. [Thành phố Quảng Châu ,tỉnh Quảng Đông] Gia đình bà Du Bình nộp đơn kiện Trường giáo dưỡng hệ thống luật pháp Quảng Châu

17. [Thượng Hải] Bà Lục Tú Lệ bị tạm giam

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Ngô Nhã Nam và bà Vương Tú Anh bị tạm giam

Bà Ngô Nhã Nam bị công an ở Đồn Công an Phố Thẩm Quyến, Khu Phát triển Kinh tế Trường Xuân, bắt giữ vào ngày 12 tháng 10 năm 2018.

Cùng ngày hôm đó, bà Vương Tú Anh bị các cảnh sát ở Đồn Công an Phổ Đông Lộ, Khu Phát triển Kinh tế Trường Xuân bắt giữ.

Hiện hai học viên đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Trường Xuân Số 4.

Các bên tham gia bức hại bà Ngô và bà Vương:

Diêu Hoài Lợi (姚怀利), Trưởng Phòng Công an Khu Phát triển Kinh tế: +86-431-84643943, +86-13354308123

Đàn Triệu Xuân (檀兆春), Uỷ viên Chính trị: +86-13354304010, +86-431-89818877

Chung Ngọc Quốc (钟玉国), Phó phòng: +86-13354305503

Vương Phúc Bình (王福平), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-43184643942, +86-13354303909

Lý Vĩnh Lợi (李永利), Đội phó: +86-15904419052

Từ An Hoài (徐安怀), Công tố viên trưởng, Viện Kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế: +86-13756209999

2. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Nhiều học viên bị bắt giữ

Các nhân viên Phòng 610 thành phố Đông Doanh, Đội An ninh Nội địa Đông Doanh, Phòng 610 Mỏ dầu Thắng Lợi và Đội An ninh Nội địa Mỏ dầu Thắng Lợi đã bắt nhiều học viên vào ngày 24 tháng 11 năm 2018. Các học viên bị bắt gồm ông Cao Hoành Vĩ, vợ là An Á Quân, bà Trương Ái Lệ, ông Vương Học Dũng, bà Thương Thiệu Hương, ông Vương Liên Trung, bà Tạ Cúc Phương, bà Tề Sỹ Phượng, ông Lô Nguyên Khánh, ông Vu Đức Thắng, bà Mạnh Phàm Vân, bà Hồ Hiểu Linh, bà Lý, ông Bùi, bà Ôn, và bà Doãn.

Ông Vương Liên Trung, bà Tạ Cúc Phương, bà Tề Sỹ Phượng, ông Lô Nguyên Khánh, ông Vu Đức Thắng, bà Mạnh Phàm Vân, và bà Hồ Hiểu Linh sau đó được trả tự do, trong khi các học viên khác vẫn bị giam cầm.

Các bên tham gia bức hại các học viên:

Khương Quân (姜军), Phòng Công an Cơ Địa: +86-13905468507

Lâm Tuấn Vũ (林俊武): +86-13013566199

An Mậu Sơn (安茂森), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-546-8506436, +86-18654600788

Thành Cương (成刚), Bí thư: +86-546-8506437, +86-13356616000

3. [Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh] Bà Đan Cẩm Thục bị bắt giữ

Bà Đan Cẩm Thục, ở quận Tô Gia Truân, bị Tống Chính Hoà, đội phó Đội An ninh Nội địa Tô Gia Truân, và các cảnh sát ở Đồn Công an Hồ Tây bắt tại nhà vào sáng ngày 8 tháng 12 năm 2018. Các sách về Pháp Luân Đại Pháp của bà đều bị tịch thu.

Các bên tham gia bức hại bà Đan:

Phòng Công an Quận Tô Gia Truân: +86-24-89820716

Lý Chí Đình (李智庭), Đội trưởng Đội An ninh Nội địa Quận Tô Gia Truân: +86-24-31489950, +86-24-694078

Tống Chính Hoà (宋正和), Đội phó: +86-24-31489950, +86-13940019795

4. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Ông Lý Bồi Cao bị bắt

Ông Lý Bồi Cao bị các cảnh sát ở Đồn Công an Kim Bích Lộ bắt giữ vào chiều ngày 24 tháng 11 năm 2018, khi đang phát tặng lịch có thông tin về Pháp Luân Công ở phố Tuần Tân. Ông được trả tự do vào tối hôm đó.

5. [Thành phố Phượng Thành, tỉnh Liêu Ninh] Ba học viên bị tạm giam

Bà Hách Vinh Trân, bà Vương Quế Lan, và bà Quan Tiểu Hà ở thị trấn Lưu Gia Hà bị các cảnh sát ở Đồn Công an Thị trấn Thông Viễn Báo bắt vào ngày 7 tháng 12 năm 2018 khi đang phát lịch có thông tin về Pháp Luân Công ở thôn Lâm Gia Thai, Thông Viễn Báo. Họ đang bị giam tại thành phố Đan Đông.

Các bên tham gia bức hại các học viên:

Đồn Công an Thông Viễn Báo: +86-415-8511111

Trần Lợi Tân (陈利新), Trưởng đồn: +86-415-8511012, +86-13941524995, +86-415-8143398

Trần Trung Sơn (陈忠山), Bí thư: +86-13942596333, +86-415-8134788

Lý Hạc Phi (李鹤飞), Phó đồn: +86-13470446111, +86-415-8128400

6. [Thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Dương Hồng bị bắt

Bà Dương Hồng bi các cảnh sát ở Đồn Công an Đông Ngũ, quận Kiến Hoa bắt giữ vào ngày 4 tháng 11 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại bà Dương:

Quách Chí Cương (郭志刚), Trưởng Đồn Công an Đông Ngũ: +86-452-2551722, +86-452-2716979, +86-13845280999

7. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Năm học viên bị kết án tù

Ngày 30 tháng 11 năm 2018, Toà án Quận Triều Dương đã đưa năm học viên ra xét xử. Bà Tôn Sỹ Anh, bà Vương Hồng Diễm, và bà Kim Yến lần lượt bị kết án hai năm sáu tháng tù. Bà Xa Bình Bình bị kết án ba năm hai tháng tù. Bà Trần Ngạn Hoa bị kết án 21 tháng tù. Cả năm học viên đã nộp đơn kháng cáo.

Các bên tham gia bức hại các học viên:

Hạ Huy Dân (贺维民), Chánh án Toà hình sự, Toà án Quận Triều Dương: +86-431-88559355, +86-13843025000

Trần Hiểu Tĩnh(陈晓静), Phó chánh án, Tòa hình sự: +86-431-88556278, +86-13844197778

Khương Huy (姜辉), Thẩm phán: +86-431-88559352

Vương Á Nam(王亚楠): +86-431-88559354

8. [Thiên Tân] Sức khoẻ của bà Lưu Thục Hương xấu đi khi ở trong tù

Bà Lưu Thục Hương, ngoài 80 tuổi, ở quận Nam Khai, bị bắt vào ngày 1 tháng 2 năm 2017. Bà bị kết án bốn năm tù và đang bị giam tại Khu Số 2, Nhà tù Nữ Lê Viên Đầu.

Bà Lưu gần như đã mất thị lực bên trái và thị lực mắt bên phải cũng suy giảm do bị ngược đãi trong tù. Bà bị thiếu máu cơ tim, mặt bị sưng tấy và cơ thể rất yếu.

9. [Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Lưu Tĩnh Hiệp bị tạm giam

Bà Lưu Tĩnh Hiệp bị nhân viên của Đội An ninh Văn Hóa Lộ chuyển từ một khu giam cầm tới trại tạm giam Thành phố Trịnh Châu Số 3 vào ngày 30 tháng 11 năm 2018.

10. [Thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông] Sáu học viên vẫn bị tạm giam

Ngày 18 tháng 11 năm 2018, 36 học viên ở huyện Khánh Vân bị bắt. Đến ngày 7 tháng 12, bà Triệu Tuấn Hương, bà Đoạn Quế Hoà, ông Đỗ Toàn Thôn, ông Tuấn Cương, bà Vu Bình Lan, bà Vương Thục Trinh vẫn đang bị giam tại trại tạm giam Thành phố Đức Châu. Các học viên còn lại đã được trả tự do.

11. [Huyện An Đồ, tỉnh Cát Lâm] Ông Từ Học Chí bị bắt

Ông Từ Học Chí, ở thôn Giai Bình, bị các cảnh sát ở Đội Cảnh sát Tuần tra Thành phố Đôn Hoá bắt giữ vào ngày 4 tháng 7 năm 2018, khi ông đang gửi thư có tài liệu thông tin về Pháp Luân Công ở Bưu điện Đôn Hoá. Hiện không biết ông Từ đang ở đâu.

Các bên tham gia bức hại ông Từ:

Lộ Dương (路洋), Trưởng Phòng Công an Thành phố Đôn Hoá: +86-433-6570001

Vương Quốc Phong (王国峰), Đội phó: +86-433-6570002, +86-18043303002

Đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-433-6360343610

Văn phòng: +86-433-6360368

12. [Thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc] Bà Vương Hải Yến bị kết án tù

Bà Vương Hải Yến mới bị kết án bốn năm ba tháng tù giam. Bà Vương và gia đình đã nộp đơn kháng cáo.

13. [Thành phố Dương Tuyền, tỉnh Thiểm Tây] Bà Điền Diễm Hoa bị đưa đến nhà tù

Bà Điền Diễm Hoa bị kết án hai năm tù, và bị đưa tới Nhà tù Nữ Thiểm Tây vào ngày 1 tháng 12 năm 2018. Chồng bà không được thông báo về việc giam cầm của bà.

14. [Huyện Hoàn Nhân, tỉnh Liêu Ninh] Hồ sơ của bà Trương Kế Anh chuyển tới Viện Kiểm sát

Bà Trương Kế Anh, 63 tuổi, ở huyện Hoàn Nhân, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt vào sáng sớm ngày 28 tháng 8 năm 2018. Bốn công an đã xông vào nhà bà khi bà và cháu trai đang ngủ rồi lục soát nhà bà.

Khi chồng bà là ông Vương Gia Vĩ tới đồn công an để hỏi về hồ sơ của bà, công an đã thẩm vấn và bắt ông ký vào biên bản, sau đó biên bản này được dùng làm bằng chứng chống lại bà Trương.

Bà Trương đang bị giam trại trại tạm giam Thành phố Bổn Khê. Lệnh bắt bà đã được phê chuẩn và hồ sơ của bà được chuyển tới viện kiểm sát.

15. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Không ai biết bà Trâu Song Phân ở đâu

Bà Trâu Song Phân bị bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2018, và bị đưa tới trại tạm giam Số 1 ở Nhị Chi Câu, Ngô Gia Sơn trong 15 ngày. Gia đình bà đã tới để đón bà khi hết thời hạn tạm giam vào sáng ngày 31 tháng 10. Tuy nhiên, lính canh nói rằng bà sẽ được trả tự do vào ngày hôm sau. Khi gia đình bà Trâu quay lại vào để đón bà trước 8 giờ sáng ngày 1 tháng 11 thì lại được thông báo đợi đến khi làm xong thủ tục thả người. Sau khi chờ đợi một thời gian dài, họ được biết bà Trâu đã bị nhân viên Phòng 610 đưa ra ngoài qua đường cổng khác.

Gia đình bà Trâu không biết hiện tại bà Trâu đang bị giam ở đâu.

16. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Gia đình bà Du Bình nộp đơn kiện Trường Giáo dưỡng Hệ thống Luật pháp Quảng Châu

Bà Du Bình, 55 tuổi, bị bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2018 và bị đưa tới Trường Giáo dưỡng Hệ thống Luật pháp Quảng Châu (một trung tâm tẩy não). Gia đình bà không nhận được thông báo từ “trường” và cũng không được mang quần áo vào cho bà.

Gia đình bà Du đã nộp đơn kiện trung tâm tẩy não tới phòng ban liên quan ở tỉnh Quảng Đông.

17. [Thượng Hải] Bà Lục Tú Lệ bị tạm giam

Bà Lục Tú Lệ, khoảng 70 tuổi, đã bị mất tích hơn một tháng. Thông tin cho rằng bà bị nhân viên Phòng 610 đưa tới Bệnh viện Điều trị Tâm thần Quận Phổ Đà để bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/9/378220.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/12/23/173734.html

Đăng ngày 09-01-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share