[MINH HUỆ 30-10-2018] Tin tức hôm nay ở Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại xảy ra tại bảy thành phố hoặc huyện thị ở năm tỉnh. Theo báo cáo này, 10 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ, và ít nhất bốn học viên bị bắt giữ phi pháp.

8247bf0b7302324c1b4a891ea29ff11c.jpg

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị tạm giam

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hứa Lệ bị bắt

3. [Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt

4. [Thành phố Tuân Hoá, tỉnh Hà Bắc] Bà Cát Diễm Chi bị bắt

5. [Huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Diễm Anh bị bắt

6. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Thế Anh bị bắt

7. [Thành phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Chu Hồng Vũ bị tạm giam

1. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bốn học viên bị tạm giam

Bà Kim Yến, bà Vương Hồng Diễm, bà Xa Bình Bình, và ông Trần Ngạn Hoa bị chuyển từ trại tạm giam Thành phố Trường Xuân Số 4 tới trại tạm giam Thành phố Du Thụ vào ngày 19 tháng 10 năm 2018.

Bà Vương, bà Xa, bà Kim bị ép mặc “áo kéo dài”. Bà Vương và bà Kim còn bị bức thực và tiêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Có lần, bà Vương bị ép tiêm nước muối nồng độ cao cùng các loại thuốc lạ. Mắt phải của bà Xa bị bong võng mạc dẫn đến mất thị lực chỉ vì bị bức hại.

Các bên tham gia bức hại bốn học viên:

Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố Du Thụ: +86-431-83624910, +86-431-83623153

Vương Quân (王军), Giám đốc trại tạm giam Thành phố Du Thụ: +86-15904409127

Không Trác (孔卓): +86-15500091127

Vương Bình (王萍): +86-15500096650

2. [Thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh] Bà Hứa Lệ bị bắt

Bà Hứa Lệ bị bốn hoặc năm công an thuộc Sở Công an Thành phố Đại Liên còng tay và bắt tại nhà vào ngày 28 tháng 10 năm 2018. Công an lục soát nhà bà và tịch thu một tấm ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách về Pháp Luân Công, các tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công, và một số tiền giấy có ghi thông điệp của Pháp Luân Công.

3. [Huyện Thanh Nguyên, tỉnh Liêu Ninh] Bốn học viên bị bắt

Bà Trương Truyện Văn, bà Dương Tú Phương, ông Đinh Quốc Trụ và bà Từ Tuấn Anh bị các cảnh sát ở Đồn Công an Thị trấn Ngao Gia Bảo bắt vào ngày 21 tháng 6 năm 2018 chỉ vì trò chuyện với mọi người về cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Họ bị đưa tới Phòng Công an Huyện Thanh Nguyên và sau đó bị giam giữ tại trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận, ở đó họ bị các tù nhân khác đánh đập.

Các bên tham gia bức hại bốn học viên:

trại tạm giam Thành phố Phủ Thuận: +86-24-66530504

Tạ Luân (谢伦), Đội trưởng: +86-13842345110

4. [Thành phố Tuân Hoá, tỉnh Hà Bắc] Bà Cát Diễm Chi bị bắt

Bà Cát Diễm Chi, ngoài 70 tuổi, và một học viên nữ khác ngoài 80 tuổi, bị công an ở Đồn Công an Lưu Thôn bắt vào ngày 29 tháng 10 năm 2018 chỉ vì phát lịch có thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công.

5. [Huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông] Bà Lý Diễm Anh bị bắt

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, bà Lý Diễm Anh, ngoài 70 tuổi, bị các cảnh sát ở Đồn Công an Khu Phát triển Kinh tế bắt giữ tại nhà. Cảnh sát tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Công của bà, và bà được thả vào tối hôm đó. Công an còn sách nhiễu một học viên lớn tuổi khác là bà Tôn Ngọc Lan, học viên này sống ở thôn khác.

6. [Thành phố Lai Dương, tỉnh Sơn Đông] Bà Trương Thế Anh bị bắt

Bà Trương Thế Anh bị hai công an mặc thường phục ở Đồn Công an Thị trấn Mộc Dục Điếm bắt vào ngày 25 tháng 10 năm 2018. Bà được trả tự do ngay trong ngày hôm đó.

7. [Thành phố Đặng Châu, tỉnh Hà Nam] Bà Chu Hồng Vũ bị tạm giam

Bà Chu Hồng Vũ bị giam giữ tại một trại tạm giam.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/30/376454.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/16/173270.html

Đăng ngày 19-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share