Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-11-2018] Thêm 19 học viên Pháp Luân Công ở huyện Tân đã bị chính quyền nhắm đến trong đợt bắt giữ trên diện rộng vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Huyện Tân thuộc quản lý của Cáp Nhĩ Tân và cách thủ phủ thành phố của tỉnh Hắc Long Giang khoảng 60 km.

Trước vụ bắt giữ này, đã có báo cáo về việc 17 học viên ở Đại Khánh và hơn 40 học viên ở Cáp Nhĩ Tân đã bị bắt giữ trong cùng một ngày.

Ngoại trừ bà Bạch Lệ Diễm, bà Tống Cửu Hương và ông Vương Đức, những nạn nhân mới ở huyện Tân gồm 15 nữ và 4 nam:

Bà Đàm Quế Cầm, bà Đàm Hồng Mai, bà Từ Phượng, bà Lý Duy Khố, bà Bạch Lệ Kiệt, bà Hoàng Tinh Khiết, bà Vương Tiểu Vinh, bà Vương Liên Toàn, bà Tôn Sỹ Ba, bà Vương Diễm Cầm, bà Khúc Thục Hoa, bà Trương Hồng, bà Lý Quế Trân, bà Mạnh Khánh Lan và bà Tôn Lão Ngũ, ông Vương Đông Triết, ông Vương Liên Toàn, ông An Quốc Cường và ông Lý Vi Khố.

Hầu hết các học viên bị công an bắt giữ vào khoảng 7 giờ sáng. Các nữ học viên bị đưa đến trại tạm giam Nữ Cáp Nhĩ Tân, và ba người bị chuyển đến trại tạm giam Huyện Tân. Ông Vương Đông Triết đã được thả vào ngày 12 tháng 11.

Theo các nguồn tin đáng tin cậy, công an Hắc Long Giang đã thu thập thông tin của hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công bằng cách theo dõi điện thoại và/hoặc sự liên lạc trao đổi thông tin của họ trên mạng xã hội trước khi thực hiện đợt bắt giữ trên diện rộng.

Bài liên quan:

Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang: Ít nhất 40 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ phi pháp trong một ngày

Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang: 17 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ trong một ngày


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/13/377079.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/14/173252.html

Đăng ngày 17-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share