[MINH HUỆ 26-10-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 18 thành phố hoặc các huyện thị ở 11 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 5 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 27 học viên bị bắt giữ phi pháp.

3556ff64589563b51cabae7f327d8f2e.jpg

1. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Ông Tống Phóng Minh và bà Bành Tiểu Muội bị bắt giữ
2. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Thọ Đông hiện vẫn chưa rõ tung tích
3. [Thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải] Bà Hoàng Thừa Hà bị bức hại
4. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Tùng Nam bị giam giữ
5. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Nhâm Văn Hà và bà Tạ Ngọc Mẫn bị giam giữ
6. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Du Bình bị giam giữ
7. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bảy học viên bị bắt giữ
8. [Thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc] Bà Khương Tuyết Cầm bị giam giữ
9. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Môn Ngọc Lâm bị giam giữ
10. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Bảo Cầm và bà Thẩm Xuân Mai bị kết án và giam giữ
11. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Phó Thục Hiền và bà Phạm bị giam giữ
12. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Kim Hoàn bị giam giữ
13. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Tú Phượng bị bắt giữ
14. [Thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ, Nội Mông Cổ] Ông Lưu Vĩnh Thành và bà Vương Huệ Thao bị bắt giữ
15. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Từ Nghĩa Tường và vợ bị giam giữ
17. [Thành phố Kim Thành, tỉnh Cam Túc] Bà Thạch Thắng Hà bị kết án ba năm tù giam với ba năm thử thách
18. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Chu Hằng Đức bị kết án
19. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Bình tuyệt thực
20. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Vương Gia Phương bị kết án

1. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Ông Tống Phóng Minh và bà Bành Tiểu Muội bị bắt giữ

Ngày 15 tháng 10 năm 2018 ông Tống Phóng Minh và bà Bành Tiểu Muội bị công an địa phương bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Họ bị đưa tới trại tạm giam, sau đó đã được trả tự do vì kiểm tra sức khỏe không đạt.

2. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Ông Lý Thọ Đông hiện vẫn chưa rõ tung tích

Ông Lý Thọ Đông bị bắt giữ vào tháng 6 năm 2018. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông.

3. [Thành phố Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải] Bà Hoàng Thừa Hà bị bức hại

Bà Hoàng Thừa Hà bị nhân viên của khu dân cư ở khu Thành Đông bắt giữ vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Bà bị đưa tới Trại Tẩy não tại Khách sạn Thánh Ngân ở khu Thành Nam.

4. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Bà Tùng Nam bị giam giữ

Bà Tùng Nam bị người của Đồn Công an Quảng trường Tây An bắt giữ vào ngày 23 tháng 10 năm 2018. Công an lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, hàng nghìn nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp về Pháp Luân Công trên đó.

Hiện bà Tùng vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Số 4. Vụ án của bà đã được chuyển sang Tòa án Khu Lục Viên.

Tham gia bức hại bà Tùng:
Chú Kiến Dân (朱建民), công an, Đồn Công an Quảng trường Tây An: +86-15904409242

5. [Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc] Bà Nhâm Văn Hà và bà Tạ Ngọc Mẫn bị giam giữ

Bà Nhâm Văn Hà và bà Tạ Ngọc Mẫn bị bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2018 vì phân phát lịch Pháp Luân Công. Hiện họ đang bị giam giữ trong trại tạm giam Huyện Lạc Đình.

6. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Dư Bình bị giam giữ

Ngày 21 tháng 10 năm 2018 bà Dư Bình bị người của Đồn Công an Bắc Kinh Nhai bắt giữ vì phân phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới Trại tẩy não của Phòng Quản lý Giáo dục Phổ cập Pháp chế ở thành phố Quảng Châu.

7. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bảy học viên bị bắt giữ

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, người của Cục Công an Khu Sư Hà và đồn công an trực thuộc đã kéo tới nhà của các học viên để bắt giữ và lục soát nhà họ. Các học viên bị bắt giữ bao gồm: bà Hách Tú Linh, bà Khâu Lan, bà Triệu Tam, bà Tư Đức Tùng, bà Cận Đan Dương, bà Tiểu Đinh.

Bà Hách, bà Khâu và bà Tư đã được trả tự do, các học viên còn lại hiện vẫn đang bị giam giữ trong Đồn Công an Thành phố Tín Dương.

Các bên tham gia bức hại bảy học viên:
Lý Cương (李刚), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa của Cục Công an Thành phố Tín Dương: +86-18837623111
Lương Hưng Trạch (梁兴泽), công an, Đội An ninh Nội địa của Cục Công an Thành phố Tín Dương: +86-18837630111
Dương Kiến Bảo (杨建保), công an, Đội An ninh Nội địa của Cục Công an Thành phố Tín Dương: +86-18837652690
Cục trưởng Cục Công an Thành phố Tín Dương: +86-376-6211110

8. [Thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc] Bà Khương Tuyết Cầm bị giam giữ

Tháng 8 năm 2018, bà Khương Tuyết Cầm bị bắt giữ vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Công an lục soát nhà và lấy đi nhiều tài sản cá nhân của bà. Hiện bà đang bị giam giữ trong trại tạm giam Khánh Thành.

9. [Thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh] Ông Môn Ngọc Lâm bị giam giữ

Ông Môn Ngọc Lâm bị công an của Cục Công an Huyện Nghĩa và Đồn Công an Thị trấn Tiền Dương bắt giữ tại nhà vào ngày 18 tháng 10 năm 2018. Hiện ông vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam.

10. [Thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm] Bà Trương Bảo Cầm và bà Thẩm Xuân Mai bị kết án và giam giữ

Bà Trương Bảo Cầm bị kết án ba năm tù với bốn năm thử thách vào ngày 26 tháng 10 năm 2013.

Cùng ngày, bà Thẩm Xuân Mai bị kết án bốn năm tù với năm năm thử thách. Công an đã lục soát nhà bà Thẩm và lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp cùng điện thoại di động của bà.

Hiện cả hai người phụ nữ này đang bị giam trong trại tạm giam Trường Lưu.

11. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnH Hắc Long Giang] Bà Phó Thục Hiền và bà Phạm bị giam giữ

Ngày 22 tháng 10 năm 2018, bà Phó Thục Hiền và bà Phạm bị người của Đồn Công an Bảo Quốc, khu Bình Phòng bắt giữ vì giảng chân tướng về cuộc bức hại. Bà Phạm (chưa rõ tên) bị giam 10 ngày và bà Phó bị chuyển sang diện tạm giam hình sự.

Các bên tham gia bức hại hai học viên:
Chu Lập Phong (周立峰), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Khu Bình Phòng: +86-18746011306, +86-13703650400
Tống Kiện Dân (宋健民), đồn trưởng, Đồn Công an Bảo Quốc: +86-451-86501513, +86-18746011187
Dương Tùng Ba (杨松波), đồn phó, Đồn Công an Bảo Quốc: +86-16603626299

12. [Thành phố Liêu Thành, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Kim Hoàn bị giam giữ

Ngày 25 tháng 10 năm 2018, bà Tôn Kim Hoàn bị người của Đồn Công an Thị trấn Bác Bình bắt giữ vì giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị giam giữ trong trại tạm giam Huyện Quan trong 10 ngày.

Các bên tham gia bức hại bà Tôn:
Ôn Tú Phân (温秀芬), đồn trưởng, Đồn Công an Thị trấn Bác Bình: +86-13969591666
Đô Thăng Dương (都升阳), đồn phó, Đồn Công an Thị trấn Bác Bình +86-18265587778
Lưu Cương (刘刚), chính trị viên, Đồn Công an Thị trấn Bác Bình: +86-13370971333
Mã Thụy Kim (马瑞金), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Huyện Trì Bình: +86-635-7177090, +86-18866351185

13. [Thành phố Yên Đài, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Tú Phượng bị bắt giữ

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, người của Đồn Công an Biên Phòng đã bắt giữ và lục soát nhà của bà Vương Tú Phượng.

14. [Thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ, Nội Mông Cổ] Ông Lưu Vĩnh Thành và bà Vương Huệ Thao bị bắt giữ

Ngày 24 tháng 10 năm 2018, công an của Cục Công an Huyện Ngũ Nguyên và Cục Công an Ô Lạp Đặc Trung Kỳ đã kéo đến bắt giữ và lục soát nhà của vợ chồng ông Lưu Vĩnh Thành và bà Vương Huệ Thao.

15. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Từ Nghĩa Tường và vợ bị giam giữ

Ông Từ Nghĩa Tường và vợ đã bị công an của Đội An ninh Nội địa Huyện Quang Sơn và Đồn Công an bắt giữ vào ngày 19 tháng 10 năm 2018. Hiện hai vợ chồng ông Từ vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam Huyện Quang Sơn.

Các bên tham gia bức hại vợ chồng ông Từ:
Chu Á Bình (周亚平), cục trưởng, Cục Công an Huyện Quang Sơn: +86-376-8873100-25301
Dư Á Huy (余亚辉), chính ủy, Cục Công an Huyện Quang Sơn: +86-376-8565302, +86-13837606563
Trương Vĩnh Cửu (张永久), phó cục trưởng, Cục Công an Huyện Quang Sơn: +86-376-8873100-25309, +86-13903976186
Chu Tân Xuân (周新春), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Quang Sơn: +86-1380376799, +86-376-8858502

16. [Kiến Tam Giang, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lý Liên Vinh bị bức hại

Bà Lý Liên Vinh bị kết án ba năm tù giam. Bà đã kháng án, nhưng Tòa án Trung cấp Nông Khẩn đã giữ nguyên bản án ban đầu. Bà đã bị chuyển tới Nhà tù nữ Hắc Long Giang vào ngày 17 tháng 10 năm 2018.

17. [Thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc] Bà Thạch Thắng Hà bị kết án ba năm tù giam với ba năm thử thách

Đầu tháng 8 năm 2018, viên chức Tòa án Huyện Vĩnh Xương đã xét xử bà Thạch Thắng Hà, 78 tuổi, tại nhà bà. Thẩm phán đã cho bác sỹ kiểm tra sức khỏe của bà trước khi bắt đầu phiên xét xử. Tòa án đưa cho bà Thạch một bản án ba năm tù với ba năm thử thách đã được chuẩn bị trước, bà từ chối ký tên vào bản án.

Nhân viên của Phòng Tư pháp khu Kim Xương đã cố sách nhiễu bà tại nhà vào tháng 10 năm 2018. Bà bị yêu cầu phải báo cáo với văn phòng quản lý khu phố vào ngày 18 tháng 10 năm 2018.

Bà Thạch bị bắt giữ vào đầu năm 2017 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã được tại ngoại để điều trị y tế trước khi bị ra hầu tòa.

18. [Thành phố Đông Doanh, tỉnh Sơn Đông] Ông Chu Hằng Đức bị kết án

Ông Chu Hằng Đức, 69 tuổi, bị xét xử phi pháp tại trại tạm giam Ngưu Trang vào ngày 10 tháng 10 năm 2018. Phiên tòa kết thúc mà không có phán quyết.

Sau đó, ngày 25 tháng 10 năm 2018, ông Chu bị kết án ba năm tù.

19. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Bà Tôn Bình tuyệt thực

Ngày 26 tháng 10 năm 2018, luật sư của bà Tôn Bình đã tới thăm bà, nhưng ông được thông báo rằng thân chủ từ chối gặp mặt ông.

Bà Tôn đã gặp mặt luật sư của mình vài lần trong tháng trước mà không có chuyện gì xảy ra. Việc luật sư nói chuyện với bà về bản cáo trạng mà bà nhận được sau ngày 18 tháng 10 năm 2018 là rất trọng yếu.

Theo thông tin nội bộ, bà Tôn đã tuyệt thực hơn 20 ngày và tình huống của bà rất đáng lo ngại.

20. [Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông] Bà Vương Gia Phương bị kết án

Bà Vương Gia Phương là một phó giáo sư của trường Đại học Quảng Châu. Bà bị người của Đồn Công an Lục Dung ở khu Việt Tú bắt giữ vào ngày 27 tháng 10 năm 2017. Tòa án Khu Lệ Loan kết án bà 3,5 năm tù vào ngày 24 tháng 8 năm 2018. Hiện bà Vương đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Quảng Châu.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/26/376251.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/14/173247.html

Đăng ngày 17-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share