Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-11-2018] Trong cùng ngày công an thành phố Đại Khánh bắt giữ 17 học viên Pháp Luân Công, công an thành phố Cáp Nhĩ Tân cũng bắt giữ ít nhất 40 học viên trong đợt bắt giữ đã được lên kế hoạch từ trước.

Đại Khánh cách Cáp Nhĩ Tân khoảng gần 150 km và là hai thành phố lớn của tỉnh Hắc Long Giang.

Theo nguồn tin nội bộ, công an Hắc Long Giang đã thu thập thông tin của hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công bằng cách theo dõi điện thoại di động hoặc/và sự liên lạc và trao đổi thông tin của họ trên mạng xã hội.

Tương tự như các vụ bắt giữ ở Đại Khánh, hầu hết các học viên ở Cáp Nhĩ Tân bị bắt giữ vào sáng ngày 9 tháng 11 năm 2018, trước khi họ đi làm. Công an lục soát nhà họ, lấy đi các sách Pháp Luân Công và các tài liệu liên quan khác, và máy in. Một số học viên đã bị chuyển tới các trại tạm giam.

Theo thông tin đã được xác nhận, trong số các học viên bị bắt giữ có sáu người đã được trả tự do vào buổi tối hôm đó. Học viên Trần Thục Lệ và Cao Á Bân đã trốn thoát. Cảnh sát sách nhiễu nhà của một học viên họ Lữ và lục soát nhà ông, nhưng không bắt giữ ông vì sức khỏe của ông không tốt.

Một phần danh sách các học viên bị bắt giữ, theo quận hoặc huyện:

Huyện Tân: Bạch Lệ Diễm, Tống Cửu Hương, Vương Đức, Nhị An

Huyện Duyên Thọ: Loan Thúy Liễu (40 tuổi), Đỗ Vĩnh Đường (40 tuổi), Hà Phúc Quân (ngoài 50 tuổi)

Khu An Thành: Ngô Quý Chi, Tôn Hiểu Huệ, Hầu Tuấn Diễm, Đường Tú Lệ, Lý Tuyết Cần

Khu Hương Phường: Ngô Tú Lan (ngoài 70 tuổi)

Khu Song Thành: Trần Hiền Duyên, Trương Hoa Sơn, Trương Ngọc Chi, Lưu Kiến Phương, Từ Diễm

Khu Đông Lực: Đàm Trường Quân

Khu Đạo Ngoại: Lâm Quốc Phong

Khu Tùng Bắc: Lưu Quốc Lương, và năm học viên khác chưa rõ danh tính (60-70 tuổi)

Khu Nam Cương: Na Lệ Mai, Nhâm Như Kiệt, Lý Hiểu Lâm, Tào Quế Thanh (ngoài 60 tuổi), học viên họ Triệu và họ Dương (ngoài 70 tuổi)

Các khu vực khác (chưa rõ): Dương Điền (ngoài 40 tuổi), chị Hồng, và một học viên chưa rõ danh tính

Tình tiết cụ thể của các vụ bắt giữ vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/11/376988.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/12/173227.html

Đăng ngày 14-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share