[MINH HUỆ 18-10-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra ở 14 thành phố hoặc các huyện thị ở 7 tỉnh thành. Theo báo cáo này, 20 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 13 học viên bị bắt giữ phi pháp.

2483b87f8eef0099a2713ec2ddbe10bb.jpg

1. [Thượng Hải] Bốn học viên bị bắt giữ
2. [Thượng Hải] Bà Nhậm Phượng Muội bị xét xử
3. [Bắc Kinh] Bà Trình Tiểu Phú và bà Tào Phượng Anh bị kết án
4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Mẫn bị giam giữ
5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Triệu Hiểu Đông và bà Đào Vĩnh Quyên bị bắt giữ
6. [Thiên Tân] Bà Khâu Phong Lan bị giam giữ
7. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Trung Vân và chồng là ông Trương Khắc Lượng bị bắt giữ
8. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Mỹ Hồng bị bắt giữ, hiện chưa rõ tung tích
9. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Lưu Dược Cúc bị giam giữ
10. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Lưu Trường Vinh bị bắt giữ
11. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Triệu Tiểu Khang bị giam giữ
12. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Ông Lý Tuấn Khanh bị bắt giữ
13. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Ông Hách Khắc Thanh bị bắt giữ
14. [Trùng Khánh] Bà Đàm Xương Dung bị giam giữ
15. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Thục Vân cùng các học viên khác bị bắt giữ
16. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Mười học viên bị kết án
17. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Tạ Hưng Lộc bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức

1. [Thượng Hải] Bốn học viên bị bắt giữ

Bà Trình Dĩnh, bà Từ Sỹ Trinh, bà Kha Ngọc Nga, và bà Trương Kiến Phương bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 9 năm 2018.

Sau đó, bà Từ đã được trả tự do, trong khi ba học viên còn lại bị đưa đến một trại tẩy não ở Thượng Hải.

2. [Thượng Hải] Bà Nhậm Phượng Muội bị xét xử

Bà Nhậm Phượng Muội bị bắt giữ vào ngày 18 tháng 10 năm 2017, và bị Tòa án Khu Tĩnh An ở Thượng Hải xét xử vào ngày 22 tháng 10 năm 2018.

Các bên tham gia bức hại bà Nhậm:
Viện Kiểm sát Khu Hồng Khẩu: +86-21-65856600, +86-21-65862305, +86-21-65852000
Tịch Kiến Lâm (席建林), viện trưởng, Tòa án Khu Hồng Khẩu: +86-21-36123300
Trương Kim Vĩ (张金伟), thẩm phán phụ trách vụ án của bà Nhậm: +86-21-36123126
Tòa án Khu Tĩnh An: +86-21-36034666, +86-21-36046660
Tiền Lệ La (钱丽娜), thẩm phán phụ trách vụ án của bà Nhậm: +86-21-26120078

3. [Bắc Kinh] Bà Trình Tiểu Phú và bà Tào Phượng Anh bị kết án

Ngày 29 tháng 9 năm 2018, Tòa án Khu Thuận Nghĩa đã đưa bà Trình Tiểu Phú ra xét xử và kết án bà 18 tháng tù. Gia đình bà Trình đã kháng án lên Tòa án Trung cấp Số 3.

Cùng ngày hôm đó, bà Tào Phượng Anh bị kết án ba năm tù giam.

4. [Thành phố Cát Lâm, tỉnh Cát Lâm] Bà Từ Mẫn bị giam giữ

Bà Từ Mẫn bị người của Đồn Công an Văn Miếu bắt giữ vào ngày 10 tháng 10 năm 2018 vì giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến và giam giữ 15 ngày trong trại tạm giam Thành phố Cát Lâm.

5. [Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm] Ông Triệu Hiểu Đông và bà Đào Vĩnh Quyên bị bắt giữ

Ông Triệu Hiểu Đông và bà Đào Vĩnh Quyên bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 10 năm 2018.

6. [Thiên Tân] Bà Khâu Phong Lan bị giam giữ

Bà Khâu Phong Lan, 72 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 6 tháng 10 năm 2017 vì phân phát tài liệu chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bà bị đưa tới trại tạm giam Khu Hà Bắc ở Thiên Tân.

Gia đình bà Khâu không có tin tức gì của bà cho mãi đến gần đây, khi một người cùng bị giam giữ ở đó được trả tự do đến báo tin cho họ.

7. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Trung Vân và chồng là ông Trương Khắc Lượng bị bắt giữ

Bà Vương Trung Vân cùng chồng là ông Trương Khắc Lượng bị Đồn Công an Thánh Thành bắt giữ vào ngày 11 tháng 10 năm 2018. Công an đã lục soát nhà họ.

Ông Trương bị đưa tới trại tạm giam Thọ Quang, còn bà Vương đã được trả tự do bởi sức khỏe kém.

Các bên tham gia bức hại hai vợ chồng:
Đội An ninh Nội địa thuộc Cục Công an Thọ Quang: +86-536-5298766, +86-536-5298770
Tống Lập Văn (宋立文), cục trưởng: +86-536-5298851, +86-13505366786
Tôn Văn Khánh (孙文庆), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13506465008
Viên Đông (袁东), phó đội trưởng: +86-13905360013
Vũ Trị Cường (武治强), bí thư, Ủy ban Chính trị và Pháp luật Thành phố Thọ Quang: +86-13562682999
Lưu Kiến Đông (刘建东), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Thọ Quang: +86-536-5298001, +86-536-5295606, +86-13606365501

8. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Lưu Mỹ Hồng bị bắt giữ, hiện chưa rõ tung tích

Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Đội An ninh Nội địa và Công an Thọ Quang đã bắt giữ bà Lưu Mỹ Hồng và lục soát nhà bà.

Hiện chưa rõ tung tích của bà.

9. [Thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam] Bà Lưu Dược Cúc bị giam giữ

Bà Lưu Dược Cúc, 65 tuổi, bị người của Đồn Công an Sa Bá bắt giữ vào ngày 7 tháng 8 năm 2018. Bà bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Côn Minh.

10. [Thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam] Bà Lưu Trường Vinh bị bắt giữ

Bà Lưu Trường Vinh bị người của Đồn Công an Bạch Thành bắt giữ vào ngày 17 tháng 10 năm 2018.

11. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Ông Triệu Tiểu Khang bị giam giữ

Ông Triệu Tiểu Khang, ngoài 50 tuổi, bị người của Đồn Công an Hồng Nê Loan bắt giữ vào ngày 27 tháng 9 năm 2018. Ông bị giam giữ trong trại tạm giam Nam Dương 10 ngày.

12. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Ông Lý Tuấn Khanh bị bắt giữ

Ông Lý Tuấn Khanh, ngoài 60 tuổi, bị Đồn Công an Khu phát triển bắt giữ vào ngày 17 tháng 10 năm 2018. Nhà của ông bị lục soát.

Con trai ông Lý, không phải là học viên, cũng bị bắt giữ, nhưng đã được thả ra vào buổi tối hôm đó.

13. [Thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh] Ông Hách Khắc Thanh bị bắt giữ

Ông Hách Khắc Thanh bị công an của Đội An ninh Nội địa Huyện Tụ Nham bắt giữ tại nhà vào ngày 10 tháng 10 năm 2018.

14. [Trùng Khánh] Bà Đàm Xương Dung bị giam giữ

Bà Đàm Xương Dung bị người của Đồn Công an Thái An bắt giữ vào ngày 15 tháng 10 năm 2018, vì đã gửi thư thỉnh nguyện về bức hại mà bà phải gánh chịu khi ở trong Nhà tù nữ Trùng Khánh. Sau đó bà bị đưa tới trại tạm giam Hợp Xuyên.

15. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Thục Vân cùng các học viên khác bị bắt giữ

Bà Lưu Thục Vân cùng vài học viên khác bị bắt giữ vào ngày 14 tháng 10 năm 2018, khi họ đang giảng chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Hiện vẫn chưa có thông tin gì của họ.

16. [Thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang] Mười học viên bị kết án

Mười học viên bị Tòa án Khu Đạo Lý kết án trong tháng 9 năm 2018.

Bà Vương Nghĩa Hồng bị kết án 10 năm tù.
Bà Hà Ân Đồng, bà Vương Tiểu Huệ, bà Ôn Song Linh, và bà Quách Ngọc Dung mỗi người bị kết án hai năm tù.
Ông Nhiễm Lệnh Quân và ông Kiều Yến cả hai đều bị kết án ba năm tù.
Ông Lưu Quốc Thuận, bà Hàn Quế Vinh, và bà Lý Kim Phượng mỗi người bị kết án một năm tù, và hiện đã được trả tự do.

17. [Huyện Hội Lý, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Tạ Hưng Lộc bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức

Ông Tạ Hưng Lộc bị bắt vào tháng 9 năm 2005. Ông bị đưa tới Trại Lao động Cưỡng bức Tân Hoa ở tỉnh Tứ Xuyên. Tại đây ông bị sốc điện bằng dùi cui, đánh đập, giội nước lạnh, và không được phép ngủ hay sử dụng nhà vệ sinh trong một thời gian dài.

Một số tù nhân còn dùng sợi chổi để nhét vào mắt, tai, và mũi ông Tạ. Họ còn cưỡng bức ông uống những loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bị bức hại khiến ông bị chướng bụng nghiêm trọng, bị đau đầu và ói mửa.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/18/375927.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/5/173144.html

Đăng ngày 09-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share