[MINH HUỆ 17-10-2018] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc bao gồm những vụ bức hại diễn ra tại 7 thành phố hoặc huyện thị ở 7 tỉnh thành. Theo báo cáo này, có 3 học viên Pháp Luân Công đã bị ngược đãi trong khi bị giam giữ, và ít nhất 5 học viên bị bắt giữ phi pháp.

ecebaa59e67e7c5919746883c4416e5a.jpg

1. [Thành phố Đức Dương, Tỉnh Tứ Xuyên] Bà Giang Quốc Trân bị kết án tù 2. [Thành phố Trường Xuân, Tỉnh Cát Lâm] Trường hợp của bà Dương Bồi Hiệp bị chuyển sang Viện kiểm sát 3. [Thành phố Khai Bình, Tỉnh Quảng Đông] Ông Tư Đồ Siêu Nghĩa bị mất tích 4. [Thành phố Tuy Hóa, Tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Tú Liên bị kết án tù 5. [Thành phố Đức Dương, Tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tiêu Nhất Phong bị bắt 6. [Thành phố Tân Dương, Tỉnh Hà Nam] Bà Đoàn Tuấn Lệ và một số học viên bị bắt 7. [Thành phố Yên Đài, Tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Thục Mẫn bị giam giữ 8. [Thành phố Lang Phương, Tỉnh Hà Bắc] Ông Mã Duy Sơn bị kết án tù

1. [Thành phố Đức Dương, Tỉnh Tứ Xuyên] Bà Giang Quốc Trân bị kết án tù

Bà Giang Quốc Trân đến từ thành phố Quảng Hán bị bắt vào tháng 2 năm 2018 khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại thị trấn Tùng Lâm, thành phố Quảng Hán. Bà đã bị Toà án Quảng Hán xét xử vào ngày 12 tháng 10, bị kết án 18 tháng tù giam, và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ.

2. [Thành phố Trường Xuân, Tỉnh Cát Lâm] Trường hợp của bà Dương Bồi Hiệp bị chuyển sang Viện kiểm sát

Bà Dương Bồi Hiệp bị cảnh sát Lưu Oành Lộ bắt giữ tại quận Khoan Thành vào ngày 12 tháng 10 năm 2018. Nhà bà đã bị lục soát. Bà đang bị giam giữ tại trại tạm giam số 4 thành phố Trường Xuân.

Trường hợp của bà Dương đã bị chuyển sang Viện kiểm sát vào ngày 15 tháng 10.

3. [Thành phố Khai Bình, Tỉnh Quảng Đông] Không biết ông Tư Đồ Siêu Nghĩa đang bị giam ở đâu

Ông Tư Đồ Siêu Nghĩa bị bắt vào cuối tháng 4 năm 2018. Ông đã bị bắt giam, nhưng không ai biết ông đang bị giam ở đâu.

4. [Thành phố Tuy Hóa, Tỉnh Hắc Long Giang] Bà Lưu Tú Liên bị kết án tù

Ngày 19 tháng 9 năm 2018, bà Lưu Tú Liên bị kết án hai năm và sáu tháng tù giam và bị Tòa án Thành phố Hải Luân phạt 20.000 Nhân dân tệ. Bà bị đưa đến Nhà tù nữ Hắc Long Giang vào ngày 16 tháng 10.

5. [Thành phố Đức Dương, Tỉnh Tứ Xuyên] Bà Tiêu Nhất Phong bị bắt

Bà Tiêu Nhất Phong đến từ thị trấn Hoàng Húc bị các nhân viên cảnh sát thành phố Hâm Thịnh bắt vào sáng ngày 16 tháng 10 năm 2018, khi bà đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công ở Hâm Thịnh, quận Lạc Giang.

6. [Thành phố Tân Dương, Tỉnh Hà Nam] Bà Đoàn Tuấn Lệ và một số học viên khác bị bắt

Bà Đoàn Tuấn Lệ và một số học viên khác đã bị cảnh sát thuộc đồn cảnh sát Hỗ Đông bắt vào chiều ngày 14 tháng 10 năm 2018, khi họ đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công.

Những người tham gia bức hại bà Đoàn:

Đồn cảnh sát Hỗ Đông: +86-376-6389110

7. [Thành phố Yên Đài, Tỉnh Sơn Đông] Bà Vương Thục Mẫn bị giam giữ

Bà Vương Thục Mẫn, đến từ làng Đông Bắc Thái, thị trấn Tân Trang, thành phố Chiêu Viễn, đã bị các nhân viên từ đồn cảnh sát biên giới thị trấn Tân Trang bắt tại nhà riêng vào ngày 15 tháng 10 năm 2018. Sau đó, bà đã bị đưa đến một trại tạm giam.

8. [Thành phố Lang Phường, Tỉnh Hà Bắc] Ông Mã Duy Sơn bị kết án tù

Ông Mã Duy Sơn đến từ thành phố Tam Hợp Thổ đã bị cảnh sát Tây Thành bắt giữ vào sáng ngày 28 tháng 9 năm 2018, khi ông đang nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công tại chợ nông sản Hàng Cung ở thị trấn Yên Giao.

Ông Mã đã bị đưa đến trại tạm giam Tam Hợp Thổ, và bị chuyển đến phòng giam số 5, Nhà tù số 2 Kí Đông vào đầu tháng 10.

Những người tham gia bức hại ông Mã:

Lính canh, Phòng giam số 5: + 86-13933443402 Lý Vĩ (李伟), nhân viên Đội An ninh Nội địa: + 86-15903163579 Lý Chiêm Giang (李占江), Đồn trưởng, Đồn cảnh sát Tây Thành: +86-13832639808 Lưu Chí Cường (刘志强), chính ủy: + 86-13930606080 Tiền Kế Lượng (钱 继 亮), Giám đốc trại tạm giam thành phố Tam Hợp Thổ: + 86-13903166578


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/17/375911.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2018/11/4/173127.html

Đăng ngày 08-11-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share