Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 21-10-2018] Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc, nhiều học viên đã bị chính quyền liệt vào danh sách đen để công an dễ giám sát và theo dõi.

Gầy đây vào ngày 12 tháng 10, một phụ nữ ở huyện Tân, tỉnh Hắc Long Giang đã bị bắt giữ sau khi chứng minh thư của bà bị nhận dạng tại cổng lên tàu của Ga Xe lửa Phía Đông Thành phố Cáp Nhĩ Tân. Bà Phàn Diễm Lệ đã lên kế hoạch thăm hai con trai tại Bắc Kinh, nhưng bà đã bị ngăn tại cửa ga sau khi trình chứng minh thư và bị phát hiện là một học viên Pháp Luân Công.

Công an ga xe lửa đã thông báo cho đồng sự tại Đồn Công an Bình Phòng, huyện Tân, họ đã đến lấy đi điện thoại di động và những tài sản cá nhân khác của bà Phàn. Khi người nhà được thông báo đến lấy điện thoại, Đổng Nham, phó đồn công an, nói rằng bà đang bị giam tại trại tạm giam gần Sân bay Cáp Nhĩ Tân.

Gia đình bà biết không có trại tạm giam nào gần sân bay và thúc ép Đổng tiết lộ vị trí chính xác của bà. Ông ta nói rằng bà bị giam 15 ngày tại trại tạm giam Áp Tử Quyển, và người của ông ta sẽ đưa bà quay trở lại huyện Tân vào ngày 28 tháng 10.

Bà Phàn trở thành góa phụ năm 32 tuổi. Bà một tay nuôi nấng hai con trai và cũng chăm sóc chu đáo cho cha mẹ chồng. Cha chồng của bà đã qua đời vào tháng trước, và việc bà bị bắt giữ đã mang đến một cú sốc khác cho mẹ chồng.

Những cá nhân chịu trách nhiệm bức hại chính:

Triệu Anh Thần: đồn trưởng, Đồn Công an Bình Phòng, +86-13903669768
Đổng Nham: đồn phó, Đồn Công an Bình Phòng, +86-18686813377


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/10/21/376050.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/10/26/173010.html

Đăng ngày 29-10-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share